Sajógalgóc
   
 
  Képviselő-testület munkaterve
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Képviselő-testület 2022. évi munkaterve:
Napirend Tárgy Előterjesztő
2022.03.16.
1. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervére. Jaskó Péter
polgármester
3. Beszámoló a falugondnoki szolgáltatás 2021. évi működésérő Jaskó Péter
polgármester
4. Az Ügyrendi Bizottság tájékoztatása a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba-vételéről. Biz.elnöke
2022.04.27.
1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajógalgóc községben végzett 2021. évi tevékenységéről. Jaskó Péter
polgármester
2. A 2021. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Jaskó Péter
polgármester
2022.05.25.
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. Jaskó Péter
polgármester
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. Jaskó Péter
polgármester
3. A 2021. évi ellenőrzési jelentés. Jaskó Péter
polgármester
4. Javaslat beiskolázási támogatások megállapítására a 2022/2023. tanévre. Jaskó Péter
polgármester
2022.05.26.
E.1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
E.2. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról. Dávid István
polgármester
E.3. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről Dávid István
polgármester
2022.09.07.
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Jaskó Péter
polgármester
2. Tájékoztatás az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra. Jaskó Péter
polgármester
E.1. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István
polgármester
E.2. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
2022.12.06.
1. Javaslat a 2023. évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat a 2023. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására. Jaskó Péter
polgármester


[2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2023] [2024]

 
   
| Belépés | Copyright