Sajógalgóc
   
 
  Képviselő-testület munkaterve
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Képviselő-testület 2020. évi munkaterve:
Napirend Tárgy Előterjesztő
2020.02.11.
1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésére. Dávid István
polgármester
2. Javaslat a köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítésére Dávid István
polgármester
2020.02.12.
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2020 évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.2. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.4. Javaslat az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2020. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.5. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek, egyházak 2020. évi támogatásának megállapítására. 1.6. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2020. évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározására. Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Jaskó Péter
polgármester
4. Javaslat a képviselő-testület 2020. évi munkatervére. Jaskó Péter
polgármester
2020.03.25.
1. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervére. Jaskó Péter
polgármester
2020.04.29.
1. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajógalgóc községben végzett 2019. évi tevékenységéről. Jaskó Péter
polgármester
2. A 2019. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtására. Jaskó Péter
polgármester
2020.05.27.
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. Jaskó Péter
polgármester
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. Jaskó Péter
polgármester
3. A 2019. évi ellenőrzési jelentés. Jaskó Péter
polgármester
4. Javaslat a 2019. év folyamán önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek támogatás felhasználásáról szóló beszámolóinak jóváhagyására. Jaskó Péter
polgármester
5. Javaslat beiskolázási támogatások megállapítására a 2021/2022. tanévre. Jaskó Péter
polgármester
E.1 Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
E.2 Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról. Dávid István
polgármester
E.3 Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről Dávid István
polgármester
2020.09.09.
1. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Jaskó Péter
polgármester
2. Tájékoztatás az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2021. évi fordulójához való csatlakozásra. Jaskó Péter
E.1 Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István
polgármester
E.2 Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
2020.12.02.
1. Javaslat a 2021. évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésére Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat a 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására. Jaskó Péter
polgármester


[2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2021] [2022] [2023] [2024]

 
   
| Belépés | Copyright