Sajógalgóc
   
 
  Képviselő-testület munkaterve
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Képviselő-testület 2019. évi munkaterve:
Napirend Tárgy Előterjesztő
2015.05.29.
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. Jaskó Péter
polgármester
2019.02.13.
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetést megalapozó döntésekre: 1.1. Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás. 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.2. Javaslat a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Nappali Szociális Központ 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosítására. 1.3. Javaslat az önkormányzat által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának és bankszámla-hozzájárulásának 2019. évi megállapításához költségvetési fedezet meghatározására. 1.4. Javaslat a civil- és társadalmi szervezetek 2019. évi támogatásának megállapítására. 1.5. Javaslat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2019. évi ellátására, költségvetési fedezet biztosítására. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésére. Rendeletalkotás. Jaskó Péter
polgármester
4. Javaslat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Jaskó Péter
polgármester
5. Javaslat a képviselő-testület 2019. évi munkatervére. Jaskó Péter
polgármester
E1. Javaslat a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésére. Dávid István
polgármester
E2. Javaslat a köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítésére. Dávid István
polgármester
2019.03.27.
1. Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés önköltségi árának megállapítására, a térítési díjának a felülvizsgálatára. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervére. Jaskó Péter
polgármester
2019.04.24.
1. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására irányuló igény benyújtására. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtására. Jaskó Péter
polgármester
3. A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója Sajógalgóc községben végzett 2018. évi tevékenységéről. Jaskó Péter
polgármester
4. A 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékelése Jaskó Péter
polgármester
2019.05.28.
1. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
2. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. Dávid István
polgármester
3. Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítására. Dávid István
polgármester
4. Beszámoló a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről Dávid István
polgármester
2019.05.29.
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására. Jaskó Péter
polgármester
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelete. Rendeletalkotás. Jaskó Péter
polgármester
3. A 2018. évi ellenőrzési jelentés. Jaskó Péter
polgármester
2019.09.05.
1. Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Jaskó Péter
polgármester
2019.09.18.
1. Tájékoztatás az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Jaskó Péter
polgármester
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására Jaskó Péter
polgármester
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázati rendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásra. Jaskó Péter
polgármester
4. Javaslat díszpolgári cím adományozására –zárt ülés Jaskó Péter
polgármester
2019.12.04.
1. Javaslat a 2019. évi ellenőrzési tervre.
polgármester


[2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024]

 
   
| Belépés | Copyright