Sajóivánka
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2023. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2023 (02.07.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről
2/2023 (02.07.) a Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról
3/2023 (02.14.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekerdő Tagóvodája 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról
4/2023 (02.14.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2023. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
5/2023 (02.14.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2023. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
6/2023 (02.14.) A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület 2023. évi működésének támogatásáról
7/2023 (02.14.) A Sajóivánkai Református Egyházközség 2023. évi működésének támogatásáról
8/2023 (02.14.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2023. évi ellátásához költségvetési fedezet biztosításáról
9/2023 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásárólaz önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
10/2023 (02.14.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
11/2023 (02.14.) A képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
12/2023 (02.14.) A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
13/2023 (02.14.) A 2023-2027-es időszakban, a Borsod-Torna-Gömör Egyesület a LEADER tervezési területéhez való csatlakozásról
14/2023 (02.14.) A Május 1. utca forgalmi rendjének szabályozásáról
15/2023 (02.14.) végrehajtási eljárásban ingatlanárverés kezdeményezéséről
16/2023 (03.14.) támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
17/2023 (03.14.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Kerekerdő Tagóvodája 2023. évi működéséhez önkormányzati forrás biztosításáról
18/2023 (03.14.) Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervéről
19/2023 (03.14.) A sajóivánkai közművelődési közösségi színtér 2023. évi szolgáltatási tervéről
20/2023 (03.14.) A Sajóivánka 241/113 hrsz-ú ingatlanon fennálló beépítési kötelezettség és az azt biztosító jogok törléséről
21/2023 (03.14.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
22/2023 (03.14.) energiatakarékossági intézkedésről szóló 76/2022.(X.19.) határozat hatályának módosításáról
23/2023 (03.14.) helyi tagóvoda előtti parkoló kialakításához ajánlatkérésről
24/2023 (05.24.) A 2022. évi ellenőrzési jelentésről
25/2023 (05.24.) A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
26/2023 (05.24.) A Sajóivánkai Református Egyházközség 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
27/2023 (05.24.) A Borsod-Állatvédő Alapítvány 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
28/2023 (05.24.) A 2023/2024. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
29/2023 (05.24.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
30/2023 (05.24.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2022. évi ellátásának átfogó értékeléséről
31/2023 (05.24.) Sajóivánka Község Falugondnoki Szolgálata 2022. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről
32/2023 (05.24.) A Sajóivánka 241/105 hrsz-ú ingatlanon fennálló beépítési kötelezettség és az azt biztosító jogok törléséről
33/2023 (05.24.) Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról
34/2023 (05.24.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, jára építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
35/2023 (05.24.) Az Országgyűlés 5/2023.(III.31.) az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31) határozatához történő csatlakozásról
36/2023 (05.24.) A Sajóivánka 1/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról történő lemondásról
37/2023 (05.24.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról
38/2023 (05.24.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolójáról
40/2023 (06.29.) Sajóivánka község Önkormányzata és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. közötti köztisztsaságból származó települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére vonatkozó szerződés létrehozásáról
41/2023 (06.29.) A Sajóivánka 241/104 hrsz-ú ingatlanon fennálló beépítési kötelezettség és az azt biztosító jogok törléséről
42/2023 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról
43/2023 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. I. félévi költségvetési beszámolójáról
44/2023 (09.13.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
45/2023 (09.13.) Óvodai udvari játékok beszerzéséről
46/2023 (09.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához való csatlakozásról
47/2023 (09.13.) Sajóivánka község településrendezési eszközeinek –a „26 sz. főút Kazincbarcika (kamionparkoló, Borsodchem IV. kapu) – országhatár közötti szakasz a 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítésének, valamint párhuzamos kerékpárút megvalósítása érdekében szükséges- módosításának megindításáról
48/2023 (09.13.) Értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról szociális tüzelőanyag beszerzésére
49/2023 (09.13.) A 26 sz. főút Kazincbarcika (kamionparkoló, BorsodChem IV. kapu) – országhatár közötti szakasza 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítésének, valamint párhuzamos kerékpárút megvalósításának kiviteli terv szintig előkészítéséhez kezelői és tulajdonosi hozzájárulásról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023]

 
   
| Belépés | Copyright