Sajógalgóc
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2022. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2022 (01.19.) Jaskó Péter polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
2/2022 (01.19.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
3/2022 (01.19.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
4/2022 (01.19.) A Magyar Falu Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
5/2022 (01.19.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
6/2022 (01.19.) A Sajókazai Rendőrőrs parancsnoka kinevezésének véleményezéséről
7/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításáról
8/2022 (02.08.) A köztisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről
9/2022 (02.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetéséről
10/2022 (02.09.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2022. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
11/2022 (02.09.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
12/2022 (02.09.) Karbantartó álláshely létrehozásáról
13/2022 (02.09.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
13/2022 (02.09.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2022. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
14/2022 (02.09.) A Sajógalgóci Római Katolikus Egyházközség 2022. évi működésének támogatásáról
15/2022 (02.09.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátásához költségvetési fedezet biztosításáról
16/2022 (02.09.) A Borsod Állatvédő Alapítvánnyal ebrendészeti feladatok ellátására megállapodás megkötéséről, az Alapítvány 2022. évi működésének támogatásáról
17/2022 (02.09.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
18/2022 (02.09.) A képviselő-testület 2022. évi munkatervéről
19/2022 (02.09.) Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése érdekében
20/2022 (03.16.) A falugondnoki szolgáltatás 2021. évi feladat-ellátásának, a szakmai munka eredményességének fenntartói értékeléséről
21/2022 (03.16.) A szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
22/2022 (03.16.) Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
23/2022 (03.16.) A sajógalgóci közművelődési közösségi színtér 2022. évi szolgáltatási tervéről
24/2022 (03.16.) A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
25./2022 (04.27.) Közalkalmazotti jogviszony létrehozásáról, karbantartó munkakörbe
26/2022 (05.25.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
27/2022 (05.25.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásának átfogó értékeléséről
28/2022 (05.25.) A 2021. évi ellenőrzési jelentésről
29/2022 (05.25.) A Sajógalgóci Római Katolikus Egyházközség 2021. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
30/2022 (05.25.) A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
31/2022 (05.25.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz történő önkormányzati csatlakozásokhoz való hozzájárulásról
32/2022 (05.25.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022” cím, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, ravatalozó felújítása beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről
33/2022 (05.25.) A Magyar Falu Program keretében az „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervez bértámogatása - 2022” cím, MFP-KEB/2022 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, ravatalozó felújítása beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatkérésről
34/2022 (05.25.) A Sajógalgóc 042/2, 042/5, 042/6 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan bányatelek megállapítására irányuló eljárás miatt a településrendezési eszközök módosításáról
35/2022 (05.25.) A Magyar Falu Program keretében az „Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020 cím, MFP-EIM/2020” alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó bontási munkálatok elvégzéséhez az ajánlattevők személyének meghatározásáról
36/2022 (05.25.) A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázatának támogatásából megvalósítandó beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról
37/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról
38/2022 (05.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési beszámolójáról
39/2022 (05.26.) a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
40/2022 (07.13.) A „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat támogatásából a beruházás megvalósításáról, az önkormányzati saját forrás biztosításáról
41/2022 (07.13.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításához való hozzájárulásról
42/2022 (08.24.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
43/2022 (09.13.) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
44/2022 (09.13.) A Sajógalgóc Község településrendezési eszközeinek a Sajógalgóc, külterület 042/2; 042/5; 042/6 helyrajzi számú területeket érintő módosításával összefüggő partnerségi egyeztetési eljárás lezárásáról
45/2022 (09.13.) A településrendezési terv – „Sajógalgóc II.- kavics, homok és agyag bányatelek kialakítása érdekében szükségessé váló – módosításával összefüggő környezeti vizsgálat készítésének szükségességéről
46/2022 (09.13.) Értékhatárt meghaladó beszerzése, kötelezettségvállalások jóváhagyásáról
47/2022 (09.13.) A „TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések” című pályázati felhívásra, belterületi csapadékvíz-elvezetés támogatására pályázat benyújtásáról
48/2022 (09.13.) A TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra, pályázat benyújtásáról
49/2022 (09.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról
50/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének módosításáról
51/2022 (09.21.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetési beszámolójáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022]

 
   
| Belépés | Copyright