Nagybarca
   
 
  Településről
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 

Magyar / Deutsch / English

Nagybarca a Bán patak partján a Tardonai - dombság észak-nyugati, a kistérség középnyugati részén fekvő község. A Sajó folyóba torkolló Bán -patak szeli át, valamint a Vadna – Szilvásvárad - Eger idegenforgalmi útvonal szeli ketté.
Éghajlata szubkontinentális, mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, ami a kistáj északi részén – így Nagybarca környékén – inkább az erdőgazdálkodásnak, mintsem a szántóföldi kultúrának kedvez. Ebben befolyásolja a község talaja is. Határában jelentősebb az erdők aránya. Növényzete a Bükk-fennsíkéval rokon, elsősorban vegyeskorú keménylombos- és fenyőerdő.

A település első okleveles említése a XII. századból való, de valószínűleg már az Árpád - korban létezett. Kisbarca ezekben az időkben még nem tartozott hozzá, ezért ekkoriban a község neve Barca, szemben a későbbi elnevezéssel, ami Kisbarcától különböztette meg. Barca Domonkos bán birtoka volt, de III. Béla király a borsodi vár kötelékébe adta. Ekkor nevét Borcha később Barcha, Parcha alakban írják, de előfordul Barczként is. A XIV. századi pápai tizedlajstromokban Borch formában említik. A következő évszázadban a Balai család birtoka, de házasságkötések révén a Hangácsiak és a Finkeiek is részt kapnak belőle. A XVI. Századból találkozhatunk először a maihoz hasonló Nagh Barczha írásmóddal, de a régi Barcza név is megmaradt. Leányágon a Dobó család is birtokos lett itt, de az összeírásokban továbbra is a Balai családot említik tulajdonosként. Újabb és újabb házasságok okán aztán a birtok tovább darabolódik, s a XVII. Században a Vetésiek, a Berenteyek, a Bizákok, a Pukyak, a Zákányak és a Hartyániak is földesurak. Nagybarcát a török 1554-ben felégette, majd hódoltsági területté tette. A fejlett Árpád-kori életre utal XIII. századból származó románkori temploma is, melyet azonban 1905-ben teljesen átépítettek.
A település hamar a reformáció híve lett, 1597-ben már leányegyházat alakít, ami 1789-ben anyaegyházzá nőtte ki magát. Református templomát kőkerités vette körül, négy tornyának oldalán szép román stílusú ikerablakok, toronysisakja alatt pedig körülfutó, deszkázott folyosó volt. Belseje is díszes volt. A szószék felett faragott, áttört korona ragyogott, tetején fiát etető pelikán volt kifaragva. A templomot többször átalakították kifestették. A reformáció az idők során hanyatlott ugyan, de nem veszítette el vezető szerepét: még a két világháború között is a lakosság túlnyomó többsége református vallású volt.
A középkor emlékét csak a XV. századból származó harangja őrizte meg, amely Borsod megye egyik legrégebbi harangja.

***

Das Dorf erstreckt sich am Ufer des Bachs Bán, im nordwestlichen Teil des Hügels Tardona, dort findet man die schöne Fremdenverkehrsstrecke Vadna-Szilvásvárad-Erlau. Sie ist eine unserer ältesten Gemeinden, die aus der Zeit der Arpaden stammt. Das Andenken dieser Zeit bewahren die unverscherten Teile der Erdfeste, die auf dem Gebiet der Gemeinde steht. Die aus dem 13. Jahrhundert stammende romanische Kirche weist auf das entwickelte Leben der Arpadenzeit an. Die Kirche wurde aber 1905 völlig umgebaut.

***

Nagybarca lies along the coast of the Stream Bán, at the North - Western part of the Tardona hills. The beautiful Vadna – Szilvásvárad – Eger touristical line crosses this village. It is one of our oldest villages from the age of the Arpads. There are some ruins of an earth - fort at the village border and a Romanesque style church from the XIIIth century; these monuments are representing a well-developed life of the age of the Arpads. The Romanesque style church was totally rebuilt in 1905.

 
   
| Belépés | Copyright