Tolcsva
   
 
  Önkormányzati rendeletek
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
Szervezeti felépítés
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Rendelet Tárgy
09/1991 (08.27.) A helyi lakáscélu támogatásról
10/1991 (12.16.) A helyi iparűzésdi adóról
11/1991 (12.16.) A magánszemélyek kommunális adójáról
01/1994 (01.31.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról és csatornahasználati díjakról
08/1994 (09.27.) Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról
09/1994 (09.27.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
05/1999 (03.31.) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
06/1999 (05.28.) A helyi polgárőrségről
13/2000 (11.30.) A temetőkről és a temetkezésről
07/2001 (05.31.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
11/2001 (12.01.) A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,egészségügyi juttatásairól valamint szociális és kegyeleti támogatásairól
08/2002 (11.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Osztöndíj rendszerben történő részvétel
07/2003 (04.01.) A háziorvosi körzet meghatározásáról
08/2003 (04.01.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
13/2003 (10.31.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerben történő részvétel feltételeiről szóló 8/2002. (XI.13.) rendelet módosítása
01/2004 (02.06.) A települési folyékony hulladék gyűjtésére,szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról
02/2004 (02.06.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről.
03/2004 (02.06.) A közterület használatról
05/2004 (02.06.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2003.(IV.1.) rendelet módosításaA települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
15/2004 (12.30.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2003. (IV.1.) rendelet módosítása
16/2004 (12.30.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004. (II.6.) rendelet módosításáról
05/2005 (04.15.) A talajterhelésdi díjról
08/2005 (06.29.) A közterület használatáról szóló 3/2004.(II.6.) rendelet módosításáról
09/2005 (09.30.) Tolcsva Község kül-és belterületének Szabályozási tervéről és Helyi Építési szabályzatáről.
10/2005 (09.30.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.éviCXL.törvény hatályba lépésével összefüggő szabályokról.
11/2005 (09.30.) A talajterhelési díjról szóló 5/2005.(IV.15.) rendelet módosításáról
13/2005 (11.25.) A helyi hulladék gazdálkodási tervről
15/2005 (12.30.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2003. (IV.1.) rendelet módosítása
16/2005 (12.30.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004. (II.6.) rendelet módosítása
03/2006 (06.30.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.
05/2006 (11.24.) A község közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről.
07/2006 (12.14.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról és a csatornahasználati díjakról szóló 1/1994.(1.31.) rendelet módosításáról
08/2006 (12.14.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2003.(IV.1.) rendelet módosításáróll
09/2006 (12.14.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004.(II.6.) rendelet módosításáról
10/2006 (12.14.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1994. (IX.27.) rendelet módosításáról
02/2007 (03.30.) Tolcsva község kül-és belterületének Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2005. (11.30.) rendelete módosításáról
03/2007 (03.30.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2006. (06.30.) rendelete módosításáról.
06/2007 (04.20.) Tolcsva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
07/2007 (06.01.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/1994.(09.27.) rendelete módosításáról.
08/2007 (09.01.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.20.) rendelet módosításáról.
11/2007 (12.29.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról és a csatornahasználati díjakról szóló 1/1994.(I.31.) rendelete módosításáról.
12/2007 (12.29.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított 8/2003.(IV.1.) rendelete módosításáról.
13/2007 (12.29.) A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004. (II.6.) rendelete módosításáról.
14/2007 (12.29.) A közterülethasználatról szóló 3/2004.(II.6.) rendelete módosításáról.
02/2008 (04.18.) A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról.
05/2008 (09.26.) A helyi iparűzési adóról szóló 10/1991.(XII.16.) rendelete módosításáról.
06/2008 (09.26.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 11/1991.(XII.16.) rendelete módosításáról.
07/2008 (09.26.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2006.(VI.30.) rendelete módosításáról.
09/2008 (12.30.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról és a csatornahasználati díjakról szóló 1/1994.(I.31.) rendelete módosításáról.
10/2008 (12.30.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított 8/2003.(IV.1.) rendelete módosításáról.
11/2008 (12.30.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004.(II.6.) rendelete módosításáról.
12/2008 (12.30.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1994.(IX.27.) rendelete módosításáról.
13/2008 (12.30.) A közterület használatról szóló 3/2004.(II.6.) rendelete módosításáról.
14/2008 (12.30.) A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 10/1991.(XII.16.) rendelete módosításáról.
02/2009 (02.13.) A Tolcsva község kül-és belterületének Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2005.(IX.30.) rendeletet módosító 8/2008.(IX.26.) rendelete hatályon kívül helyezéséről.
03/2009 (03.26.) A díszpolgári cím adományozásáról.
09/2009 (12.31.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról,és a csatornahasználati díjakról szóló 1/1994.(I.31.) rendelete módosításáról.
10/2009 (12.31.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló módosított 8/2003.(IV.1.) rendelete módosításáról.
11/2009 (12.31.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004.(II.6.) rendelete módosításáról.
01/2010 (02.12.) Gépjármű várakozóhelyek kialakításának helyi szabályozásáról
02/2010 (02.26.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről.
03/2010 (04.24.) Az önkormányzat 2009.évi költségvetése zárszámadásáról.
04/2010 (04.24.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.26.) rendeletének módosításáról
05/2010 (07.16.) A Tolcsva község kül-és belterületének Szabályozási tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2005.(IX.30.) rendelete módosításáról.
06/2010 (08.19.) A 2010.május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról.
07/2010 (10.29.) A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában károsodott lakóingatlanok kárenyhítésére kapott pénzbeli és természetbeni adományok elosztásának rendjéről.
08/2010 (10.29.) Tolcsva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(IV.20.) rendelete módosításáról.
09/2010 (12.15.) Az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.26.) rendeletének módosításáról.
10/2010 (12.28.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról és a csatornahasználati díjakról szóló 1/1994.(I.31.) rendelete módosításáról.
11/2010 (12.28.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolfgáltatásról szóló módosított 8/2003.( IV.1.) rendelete módosításáról.
12/2010 (12.28.) A kéményseprő ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 2/2004.(II.6.) rendelete módosításáról.
13/2010 (12.28.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1994.(IX.27.) rendelete módosításáról.
14/2010 (12.28.) A közterület használatáról szóló 3/2004.(II.6.) rendelete módosításáról.
15/2010 (12.28.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2006.(VI.30.) rendelete módosításáról.
01/2011 (02.15.) Az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
02/2011 (03.22.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról.
03/2011 (03.22.) A rendkiívüli gyermekvédelmi támogatásról.
04/2011 (04.28.) Az Önkormányzat 2010.évi költségvetése zárszámadásáról.
05/2011 (04.28.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
06/2011 (04.28.) A település címeréről, zászlójáról és a jelképeinek használatáról.
07/2011 (04.28.) A köztisztasággal összefüggő tevékenységről.
08/2011 (04.28.) Az állattartás helyi szabályairól.
09/2011 (04.28.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/1994.(IX.27.) rendelete módosításáról.

[Nyomtatóbarát verzió]


[Az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvétel]
 
   
Human-EU weboldala | Belépés