Sajószentpéter
   
 
  Önkormányzati rendeletek
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Ellenőrzési tervek
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Egyéb oktatási intézmények
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Rendelet Tárgy
19/1991 (11.18.) A város címeréről, zászlajáról és díszpecsétjéről, valamint azok használatáról
31/1995 (10.19.) A vásárok és piacok rendjéről
19/1996 (08.22.) A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséről, és használatáról
24/1996 (10.24.) Az építési tilalom feloldásáról
23/1999 (08.26.) a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásáról
15/2002 (09.11.) Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
27/2003 (12.17.) a gépjárműadóról szóló 22/2002.(XII.12.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
17/2005 (05.02.) Sajószentpéter Város Önkormányzat Települési Hulladékgazdálkodási terve
21/2006 (09.25.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról
26/2007 (12.18.) A növények telken való elhelyezésére, valamint telepítésére (ültetési) távolságára vonatkozó előírásairól
10/2008 (04.29.) Kitüntető díjak alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról
13/2009 (04.28.) a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról
15/2009 (04.28.) a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
20/2009 (08.24.) a gépjármű-várakozóhelyek biztosításának, elhelyezésének, valamint megváltásának szabályairól
03/2010 (02.26.) Sajószentpéter Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
09/2010 (04.27.) az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásról
01/2011 (01.24.) a gyermekek napközbeni ellátásáról
04/2011 (02.28.) Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
09/2011 (04.28.) az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról
31/2011 (12.19.) a lakások és helyiségek bérletéről
32/2011 (12.19.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
11/2012 (04.20.) az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról
22/2012 (08.31.) a szociális földprogramról
05/2013 (04.25.) az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
11/2013 (06.27.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
15/2013 (09.09.) az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről
23/2013 (10.30.) a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól
28/2013 (12.20.) füstköd-riadó terv
03/2014 (05.05.) az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
18/2014 (10.27.) az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
19/2014 (11.12.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
03/2015 (02.27.) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
07/2015 (04.27.) a talajterhelési díjról
08/2015 (04.27.) az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
11/2015 (06.22.) a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról
17/2015 (08.28.) a helyi építményadóról
19/2015 (08.28.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
27/2015 (11.23.) a helyi iparűzési adóról
28/2015 (12.17.) a helyi népszavazásról
05/2016 (02.26.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
07/2016 (04.25.) az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
10/2016 (05.30.) a közterületek használatáról és rendjéről
12/2016 (05.30.) a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
18/2016 (08.01.) Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról
19/2016 (09.05.) a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
21/2016 (09.26.) a környezetvédelmi alapról
25/2016 (10.28.) az egészségügyi alapellátások körzeteiről
01/2017 (01.27.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
04/2017 (03.27.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről
05/2017 (03.27.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
06/2017 (05.02.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
07/2017 (05.29.) az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
10/2017 (07.24.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
21/2017 (12.19.) a sportról
23/2017 (12.19.) a településkép védelméről
24/2017 (12.19.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
25/2017 (12.19.) az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
02/2018 (01.29.) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
07/2018 (05.02.) az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról
17/2018 (11.26.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
02/2019 (02.04.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
03/2019 (02.04.) a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

[Nyomtatóbarát verzió]


[Az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvétel]
 
   
| Belépés | Copyright