Kazincbarcika
   
 
  Önkormányzati rendeletek
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Művészeti iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Bűnüldözési, igazságszolgáltatási szervek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Rendelet Tárgy
23/2004 (09.03.) Környezetvédelmi Alap- létrehozásáról
36/2004 (11.29.) A sportról
08/2005 (02.18.) Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
44/2005 (12.22.) Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
13/2009 (03.20.) Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről
33/2009 (09.25.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról
01/2010 (01.29.) Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről
03/2010 (01.29.) A hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról
07/2010 (02.19.) a civil szervezetek pályázati támogatásáról
37/2010 (12.17.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
44/2011 (12.16.) Változtatási tilalom elrendeléséről a Kazincbarcika 627/1 helyrajzi számú ingatlanra
06/2013 (04.09.) a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről
24/2013 (09.20.) Az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról
26/2013 (10.25.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról
27/2013 (10.25.) a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól
36/2013 (12.19.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
37/2013 (12.19.) a temetőkről és a temetkezésről
05/2014 (02.14.) Füstköd riadó tervről
25/2014 (04.25.) A helyben központosított közbeszerzésekről
32/2014 (06.27.) az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól
50/2014 (11.06.) az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
11/2015 (02.27.) a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról
19/2015 (05.22.) a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről
20/2015 (05.22.) A köztisztaságról
23/2015 (06.24.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
27/2015 (09.25.) A talajterhelési díj helyi szabályairól
28/2015 (09.25.) Az építményadóról
29/2015 (09.25.) a magánszemélyek kommunális adójáról
36/2015 (11.27.) Az iparűzési adóról
37/2015 (XI.27.) Az idegenforgalmi adóról
01/2016 (01.21.) A "Tiszta udvar, rendes ház ... év" elismerő cím alapításáról és adományozásáról
05/2016 (02.12.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról
07/2016 (02.12.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
10/2016 (02.26.) Változtatási tilalom elrendeléséről a Kazincbarcika 985/2, 985/23, 985/24, 988/2, 988/3, 988/4, 989/1, 989/3, 989/6, 989/7, 989/8 helyrajzi számú ingatlanokra
12/2016 (03.31.) A távhőszolgáltatásról
13/2016 (03.31.) A távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről
16/2016 (04.29.) a városi címer és lobogó alkotásáról, valamint Kazincbarcika város nevének, címerének, lobogójának használatáról
22/2016 (04.29.) A lakásépítés és lakásvásárlás, valamint az önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlása támogatásának rendjéről
37/2016 (12.16.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről
11/2017 (03.30.) a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eljárásokért fizetendő díjakról
12/2017 (03.30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
14/2017 (04.27.) kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól
16/2017 (05.17.) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól
20/2017 (06.22.) A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, valamint autóbusz tárolási helyéül szolgáló ingatlan alkalmassági feltételeinek megállapításáról
21/2017 (06.22.) A filmforgatási célú közterület-használat szabályairól
22/2017 (06.22.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés egyes sajátos szabályairól
23/2017 (06.22.) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról
24/2017 (06.22.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
25/2017 (06.22.) a zaj elleni védelem helyi szabályairól
26/2017 (06.22.) Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról és a magánterületek karbantartásáról
27/2017 (06.22.) Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól
34/2017 (07.27.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
38/2017 (09.28.) a közterületek rendjéről és a közterület-használat szabályairól
39/2017 (09.28.) A közterületi játszóterek használatának szabályairól
46/2017 (12.14.) A településkép védelméről
06/2018 (02.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
12/2018 (05.29.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról
15/2018 (06.28.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
21/2018 (11.29.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
04/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
10/2019 (03.21.) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésének szabályairól
12/2019 (04.18.) az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről

[Nyomtatóbarát verzió]


[Az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvétel]
 
   
| Belépés | Copyright