2014. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről. hatályos
2/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról hatályos
3/2014 (02.03.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról hatályos
4/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. hatályos
5/2014 (02.04.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014. évi költségvetéséről. hatályos
6/2014 (02.04.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
7/2014 (02.04.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
8/2014 (02.04.) A Vadna Községért Alapítvány 2014. évi működésének támogatásáról hatályos
9/2014 (02.04.) A Vadna TV 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
10/2014 (02.04.) A Református Egyház 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
11/2014 (02.04.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
12/2014 (02.04.) A polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
13/2014 (02.04.) A képviselő-testület 2014. évi munkatervéről hatályos
14/2014 (02.04.) A Barcika Art Kft. 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
15/2014 (02.04.) Felhatalmazás a 2014. évi Start-munkaprogram megvalósítására irányuló pályázatok benyújtására. hatályos
16/2014 (02.04.) Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján. hatályos
17/2014 (02.04.) Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról. hatályos
18/2014 (02.04.) Lakáscélú támogatás iránti kérelméről. hatályos
19/2014 (03.18.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
20/2014 (03.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
21/2014 (03.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
22/2014 (03.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyásáról. hatályos
23/2014 (03.18.) Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról. hatályos
24/2014 (03.18.) A Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
25/2014 (03.18.) A Mozgáskorlátozottak Kazincbarcikai Egyesülete 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
26/2014 (03.18.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
27/2014 (04.15.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolásáról. hatályos
28/2014 (04.15.) A 2013. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
29/2014 (04.15.) Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
30/2014 (04.15.) A Vadna községért Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
31/2014 (04.15.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről hatályos
32/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról hatályos
33/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
34/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának jóváhagyásáról. hatályos
35/2014 (05.28.) Nagybarca község önkormányzata csatlakozásának jóváhagyásáról a Bánhorváti Óvodafenntartó Társuláshoz. hatályos
36/2014 (05.28.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
37/2014 (05.28.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
38/2014 (05.28.) A Nagybarcai Sportegyesület 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
39/2014 (05.28.) Épületenergetikai fejlesztésre irányuló pályázat benyújtásáról hatályos
40/2014 (05.28.) Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12) Önkormányzati rendeletének módosítása elleni tiltakozásról hatályos
41/2014 (06.17.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. hatályos
42/2014 (06.17.) A 2013. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
43/2014 (06.17.) A Társulási Tanács tagjának beszámolójáról, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2013. év során végzett tevékenységéről. hatályos
44/2014 (06.17.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2013. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
45/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról hatályos
46/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
47/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatairól hatályos
48/2014 (08.27.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
49/2014 (08.27.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. hatályos
50/2014 (08.27.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
51/2014 (08.27.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
52/2014 (08.27.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapítsa hatályos
53/2014 (10.02.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
54/2014 (10.02.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
55/2014 (10.21.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. hatályos
56/2014 (10.21.) A Szociális És Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. hatályos
57/2014 (10.21.) Bencze Péter polgármester illetményének megállapításáról hatályos
58/2014 (10.21.) Alpolgármester választásáról. hatályos
59/2014 (10.21.) Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
60/2014 (10.21.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról hatályos
61/2014 (10.21.) A Gazdasági Program kidolgozásáról hatályos
62/2014 (11.24.) Dédestapolcsány községi önkormányzat csatlakozási szándékáról a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz. hatályos
63/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
64/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról hatályos
65/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása hatályos
66/2014 (12.03.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
67/2014 (12.09.) A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2015. évi megállapításáról. hatályos
68/2014 (12.09.) A 2015. évi ellenőrzési tervről hatályos
69/2014 (12.09.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról hatályos
70/2014 (12.09.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
70/2014 (12.09.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére. hatályos
72/2014 (12.09.) Folyószámla-hitel felvételéről hatályos
73/2014 (12.09.) Kilépés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből. hatályos
74/2014 (12.09.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
75/2014 (12.09.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
76/2014 (12.09.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos