Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2020. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2020 (02.11.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetéséről hatályos
2/2020 (02.11.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
3/2020 (02.11.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
4/2020 (02.11.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
5/2020 (02.11.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
6/2020 (02.11.) A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
7/2020 (02.11.) A Református Egyház 2020. évi működésének támogatásáról. hatályos
8/2020 (02.11.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
9/2020 (02.11.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
10/2020 (02.11.) A Nagybarcai Sportegyesület 2020. évi működésének támogatásáról hatályos
11/2020 (02.11.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2020. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról hatályos
12/2020 (02.11.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
13/2020 (02.11.) A képviselő-testület 2020. évi munkatervéről hatályos
14/2020 (02.11.) A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
15/2020 (02.11.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról hatályos
16/2020 (02.11.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”, MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogram támogatásából megvalósítandó beruházáshoz, az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
17/2020 (02.11.) Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról hatályos
18/2020 (02.11.) Tanulmányi ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
19/2020 (02.11.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó konyhai eszközbeszerzés megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
20/2020 (02.11.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
21/2020 (02.11.) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű, 449851 igénylésazonosítójú pályázat támogatásából a Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
22/2020 (02.11.) Előtakarékoskodási célú életbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazásról hatályos
23/2020 (02.11.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről hatályos
24/2020 (02.11.) A köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről hatályos
25/2020 (02.27.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból történő kiválásáról hatályos
26/2020 (07.08.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
27/2020 (07.15.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény, költségvetési szerv alapító okiratának kiadásáról hatályos
28/2020 (07.15.) A Vadna Községi Konyha költségvetési szerv megszüntető okiratának kiadásáról hatályos
29/2020 (07.15.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről hatályos
30/2020 (07.15.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról hatályos
31/2020 (07.15.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról hatályos
32/2020 (08.05.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
33/2020 (08.05.) A 2020/2021. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról hatályos
34/2020 (09.08.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
35/2020 (09.08.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról hatályos
36/2020 (09.08.) Sajókaza vegyes fogászati körzet működtetésére vonatkozó döntésről hatályos
37/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény felvételi körzetének meghatározásáról hatályos
38/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2020/2021. nevelési évben indítható csoportok számáról hatályos
39/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről hatályos
40/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási rendjéről hatályos
41/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról hatályos
42/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról hatályos
43/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
44/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásról hatályos
45/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról szóló 31/2020.(VII.15.) határozat módosításáról hatályos
46/2020 (09.30.) Sajókaza vegyes fogászati körzet feladatainak ellátására szerződés kötéséről hatályos
47/2020 (09.30.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
48/2020 (09.30.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás megszűnéséből adódó elszámolás jóváhagyásáról hatályos
49/2020 (09.30.) A körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről hatályos
50/2020 (09.30.) A járványhelyzet miatti egyéni védekezési költségekhez való hozzájárulásról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright