Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2019. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2019 (01.22.) Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására hatályos
2/2019 (01.22.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló 50/2017.(V.30.) határozat hatályon kívül helyezéséről hatályos
3/2019 (01.22.) Folyószámla-hitel felvételéről hatályos
4/2019 (01.22.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére biztosítandó egyszeri, természetbeni támogatás kiosztásához, vállalkozási szerződések megkötésére irányuló felhatalmazásról hatályos
5/2019 (02.05.) A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1851635047 azonosítójú projektben, az önkormányzat részéről szükséges önerő biztosításáról, a pályázati előleg igényléséről hatályos
6/2019 (02.12.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2019. évi költségvetéséről hatályos
7/2019 (02.12.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
8/2019 (02.12.) A Dédestapolcsány – Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
9/2019 (02.12.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
10/2019 (02.12.) A Vadna Községért Alapítvány 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
11/2019 (02.12.) A Református Egyház 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
12/2019 (02.12.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
13/2019 (02.12.) A Nagybarcai Sportegyesület 2019. évi működésének támogatásáról hatályos
14/2019 (02.12.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
15/2019 (02.12.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2019. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
16/2019 (02.12.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2019. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról hatályos
17/2019 (02.12.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
18/2019 (02.12.) Önkormányzatok információs rendszerének fejlesztésére irányuló megállapodásról hatályos
19/2019 (02.12.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás során, többletmunka megrendeléséről hatályos
20/2019 (02.12.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervéről hatályos
21/2019 (02.12.) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
22/2019 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről hatályos
23/2019 (02.12.) A köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről hatályos
24/2019 (03.20.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
25/2019 (03.20.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
26/2019 (03.20.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről hatályos
27/2019 (03.20.) A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos döntésekről hatályos
28/2019 (03.20.) A Rákóczi Szövetség anyagi támogatás iránti kérelméről hatályos
29/2019 (03.20.) Román Istvánné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről hatályos
30/2019 (04.23.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Vadna községben végzett 2018. évi tevékenységéről hatályos
31/2019 (04.23.) A 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
32/2019 (04.23.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról hatályos
33/2019 (05.28.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018. évi közös fenntartásának elszámolásáról. hatályos
34/2019 (05.28.) A 2018. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
35/2019 (05.28.) A Vadna Községért Alapítvány 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
36/2019 (05.28.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
37/2019 (05.28.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
38/2019 (05.28.) A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
39/2019 (05.28.) A Református Egyház 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
40/2019 (05.28.) Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosításáról hatályos
41/2019 (05.28.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hatályos
42/2019 (05.28.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása)támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
43/2019 (05.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről hatályos
44/2019 (05.28.) A önkormányzati tulajdonú ingatlan (326/38. hrsz) építési telek célú iránti vásárlási igény elbírálásáról hatályos
45/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról hatályos
46/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról hatályos
47/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
48/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
49/2019 (06.20.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hatályos
50/2019 (06.20.) A Vadna Dózsa György út 12. sz. alatti ingatlan vezetékes földgázellátásának kiépítéséhez, a Dózsa Gy utca aszfaltburkolatának megbontásáról. hatályos
51/2019 (06.20.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról. hatályos
52/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásáról hatályos
53/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekt megvalósításának helyszínéről hatályos
54/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez pályázat készítésére ajánlatok bekéréséről hatályos
55/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez műszaki tervdokumentáció készítésére árajánlatok bekéréséről hatályos
56/2019 (07.08.) Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására. hatályos
57/2019 (07.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
58/2019 (07.30.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról hatályos
59/2019 (07.30.) Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására hatályos
60/2019 (07.30.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
61/2019 (07.30.) Közvilágítási lámpatestek felszereléséről, közvilágítási hálózat bővítéséről a Vadnapark Üdülőközpontban található közterületeken hatályos
62/2019 (09.03.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
63/2019 (09.03.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
64/2019 (09.03.) A Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról hatályos
65/2019 (09.03.) Falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről hatályos
66/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról hatályos
67/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
68/2019 (09.19.) A polgármester jutalmazásáról hatályos
69/2019 (09.19.) A falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról hatályos
70/2019 (10.22.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. hatályos
71/2019 (10.22.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról hatályos
72/2019 (10.22.) Alpolgármester választásáról hatályos
73/2019 (10.22.) Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
74/2019 (10.22.) Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
75/2019 (10.22.) Bencze Péter polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltásáról hatályos
76/2019 (10.22.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról hatályos
77/2019 (10.22.) A Gazdasági Program kidolgozásáról hatályos
78/2019 (10.22.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről hatályos
79/2019 (10.22.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Vadna - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről hatályos
80/2019 (10.22.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről hatályos
81/2019 (10.22.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről hatályos
82./2019 (11.07.) A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázatának támogatásából megvalósítandó I. világháborús emlékmű építése beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatok megkéréséről. hatályos
83/2019 (12.03.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról hatályos
84/2019 (12.03.) Az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírásáról hatályos
85/2019 (12.03.) A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról. hatályos
86/2019 (12.03.) A 2020. évi ellenőrzési tervről. hatályos
87/2019 (12.03.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről, intézményvezető megbízásáról hatályos
88/2019 (12.03.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről hatályos
89/2019 (12.03.) Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról hatályos
90/2019 (12.03.) A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására. hatályos
91/2019 (12.03.) Körzeti megbízotti helyiség használatának biztosításáról, önkormányzati tulajdonú ingatlanban. hatályos
92/2019 (12.03.) A Magyar Falu Program keretében, a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban pályázatának támogatásából megvalósítandó, a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről hatályos
93/2019 (12.03.) Élelmiszerutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére. hatályos
94/2019 (12.03.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapdokumentumainak módosításáról hatályos
95/2019 (12.03.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright