Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (02.13.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018. évi költségvetéséről hatályos
2/2018 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
3/2018 (02.13.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról hatályos
4/2018 (02.13.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
5/2018 (02.13.) A Vadna Községért Alapítvány 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
6/2018 (02.13.) A Református Egyház 2018. évi működésének támogatásáról. hatályos
7/2018 (02.13.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
8/2018 (02.13.) A Nagybarcai Sportegyesület 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
9/2018 (02.13.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról hatályos
10/2018 (02.13.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2018. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról hatályos
11/2018 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
12/2018 (02.13.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről hatályos
13/2018 (02.13.) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
14/2018 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról hatályos
15/2018 (02.13.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
16/2018 (02.13.) A 2018. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről hatályos
17/2018 (02.13.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására hatályos
18/2018 (02.13.) A Vadna Községért Alapítvány támogatásáról a VP6-19.2.1.-12-4-17 kódszámú kreatív közösségek kialakítása pályázati felhíváson való részvétele és annak megvalósítása során. hatályos
19/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről hatályos
20/2018 (03.08.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
21/2018 (03.08.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására hatályos
22/2018 (03.20.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról hatályos
23/2018 (03.20.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
24/2018 (03.20.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről hatályos
25/2018 (03.20.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról hatályos
26/2018 (03.20.) A Vadnapark Üdülőközpont területén található egyes ingatlanok (utak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről hatályos
27/2018 (03.20.) Közterületi elnevezésekről hatályos
28/2018 (03.20.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2018. évi működésének támogatásáról hatályos
29/2018 (03.20.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/51.hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról hatályos
30/2018 (03.20.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
31/2018 (04.24.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
32/2018 (04.24.) A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
33/2018 (04.24.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
34/2018 (04.24.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról hatályos
35/2018 (04.24.) A 309/2. hrsz. alatti ingatlan közterületi elnevezéséről és telekalakítás kezdeményezéséről hatályos
36/2018 (04.24.) ATOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról hatályos
37/2018 (04.24.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról hatályos
38/2018 (04.24.) A 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozattal biztosított, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep ingatlanon megvalósítandó beruházáshoz (műfüves sportpálya létesítése) az ajánlattevők kiválasztásáról, az ajánlatok megkéréséről hatályos
39/2018 (04.24.) A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról hatályos
40/2018 (04.24.) Az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról. hatályos
41/2018 (04.24.) A Vadnapark Üdülőközpont területén található egyes ingatlanok (utak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 26/2018.(III.20.) határozat módosításáról hatályos
42/2018 (05.29.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2017. évi közös fenntartásának elszámolásáról hatályos
43/2018 (05.29.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
44/2018 (05.29.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról hatályos
45/2018 (05.29.) A Vadna Községért Alapítvány 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
46/2018 (05.29.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
47/2018 (05.29.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
48/2018 (05.29.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról hatályos
49/2018 (05.29.) A Vadna 271. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról hatályos
50/2018 (05.29.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról hatályos
51/2018 (05.29.) A Községi Konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról hatályos
52/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról hatályos
53/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
54/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról hatályos
55/2018 (07.24.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásában az ajánlatok érvényességéről hatályos
56/2018 (07.24.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásában a kivitelező kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről hatályos
57/2018 (07.24.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
58/2018 (07.24.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről hatályos
59/2018 (07.24.) Pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása vonatkozó pályázatra hatályos
60/2018 (07.25.) A Vadna 129 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről hatályos
61/2018 (07.25.) A Vadna 130. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről hatályos
62/2018 (08.07.) Önkormányzati tulajdonú építési telkek (326/34; 326/35; 326/37.) iránti vásárlási igény elbírálásáról hatályos
63/2018 (08.07.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/47) iránti vásárlási igény elbírálásáról hatályos
64/2018 (08.07.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/45) iránti vásárlási igény elbírálásáról hatályos
65/2018 (09.11.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról hatályos
66/2018 (09.11.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
67/2018 (09.11.) Álláshelyek létesítésének jóváhagyásáról, az EFOP 1.5.3. azonosítószámú - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projekt megvalósíthatósága érdekében hatályos
68/2018 (09.11.) A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete, 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról hatályos
69/2018 (09.11.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – projekt megvalósításához, önkormányzati saját forrás vállalásáról hatályos
70/2018 (09.11.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
71/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról hatályos
72/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
73/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról hatályos
74/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról hatályos
75/2018 (10.03.) A VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 21/2018.(III.8.) Határozat kiegészítéséről. hatályos
76/2018 (10.03.) A Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítéséhez szükséges, vadnai területek tulajdonjogának megszerzéséről és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról hatályos
78/2018 (11.20.) A TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről hatályos
79/2018 (11.20.) A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2019. évi megállapításáról. hatályos
80/2018 (11.20.) A 2019. évi ellenőrzési tervről. hatályos
81/2018 (11.20.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
82/2018 (11.20.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról hatályos
83/2018 (11.20.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról hatályos
84/2018 (11.20.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatásáról gyermekek részére. hatályos
85/2018 (11.20.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről. hatályos
86/2018 (11.20.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
87/2018 (11.22.) A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002. azonosítószámú - „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért – építési beruházás közbeszerzési eljárásában a kivitelező kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről hatályos
88/2018 (12.03.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról hatályos
89/2018 (12.14.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról hatályos
90/2018 (12.14.) Az önkormányzat 2019. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright