Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2017. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2017 (01.18.) Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról hatályos
2/2017 (01.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
3/2017 (01.18.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló irányuló pályázat kiírására. hatályos
4/2017 (01.18.) A Vadna Községi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. hatályos
5/2017 (01.18.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat konzorcium keretein belüli benyújtásáról. hatályos
6/2017 (01.18.) Vadna község 780 éves jubileumi évére tervezett esemény-, programsorozatról. hatályos
7/2017 (01.18.) Állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről. hatályos
8/2017 (01.18.) A Petőfi és Kossuth út határaihoz igazodó telekalakításról. hatályos
9/2017 (01.18.) A község belterületi határát jelző tábla elhelyezésének, a 26-os főút forgalmi rendje megváltoztatásának kezdeményezéséről. hatályos
10/2017 (01.18.) A Vadna Község Önkormányzatának és Várhosszúrét település Önkormányzatának együttműködésével, a határtérség turisztikai vonzerejének növelése, kulturális értékek és természeti örökségi helyszínek ismertté tétele, együttműködésének fejlesztése projekt támogatására, a „Csoda Malom – Csoda Vár” projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 61/2016.(X.26.) határozat módosításáról hatályos
11/2017 (02.07.) A köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről hatályos
12/2017 (02.07.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről hatályos
13/2017 (02.07.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról hatályos
14/2017 (02.14.) Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
15/2017 (02.14.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
16/2017 (02.07.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról. hatályos
17/2017 (02.14.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. egyszeri működési támogatásáról hatályos
18/2017 (02.14.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról hatályos
19/2017 (02.14.) A Vadna Községért Alapítvány 2017. évi működésének támogatásáról hatályos
20/2017 (02.14.) A Református Egyház 2017. évi működésének támogatásáról. hatályos
21/2017 (02.14.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról hatályos
22/2017 (02.14.) A Nagybarcai Sportegyesület 2017. évi működésének támogatásáról hatályos
23/2017 (02.14.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
24/2017 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
25/2017 (02.07.) A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről hatályos
26/2017 (02.14.) A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról hatályos
27/2017 (02.14.) A 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről hatályos
28/2017 (02.14.) A Göőz Pál Művelődési Ház helyiségeinek igénybe vételéhez kapcsolódó szabályozásról és a Vadna Községi Konyha alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során, a bérleti díj mértékének megállapításáról. hatályos
29/2017 (02.14.) Az önkormányzat 2017. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról szóló 76/2016.(XII.7.) határozat módosításáról. hatályos
30/2017 (02.14.) Közművelődési megállapodás megkötéséről. hatályos
31/2017 (02.14.) Agócs Béla miskolci lakos, a Magyar Agrár,- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnöksége, helyi földbizottsági feladatkörében meghozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogásának elbírálására. hatályos
32/2017 (03.28.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
33/2017 (03.28.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
34/2017 (03.28.) Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
35/2017 (03.28.) Az állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről szóló 7/2017.(I.18). határozat módosításáról hatályos
36/2017 (03.28.) Felhatalmazás a 2017. évi Start-munkaprogram megvalósítása során eszközbeszerzésekre. hatályos
37/2017 (04.25.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról. hatályos
38/2017 (04.25.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
39/2017 (04.25.) A közétkeztetés fejlesztése érdekében a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra pályázat benyújtásáról hatályos
40/2017 (04.25.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan (1010 hrsz.; zártkert) megvásárlására vonatkozó adásvételi ajánlatról hatályos
41/2017 (04.25.) Szociális tűzifa igény benyújtásáról a Magyar Közút Nonprofit Zrt-hez. hatályos
42/2017 (04.25.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról hatályos
43/2017 (04.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról hatályos
44/2017 (04.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
45/2017 (04.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
46/2017 (05.30.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
47/2017 (05.30.) Mályinka községi Önkormányzat kiválásának jóváhagyásáról, a Dédestapolcsány - Mályinka - Vadna - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulásból. hatályos
48/2017 (05.30.) A 2016. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
49/2017 (05.30.) A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet-tervezet elkészítésére irányuló megbízás adásáról hatályos
50/2017 (05.30.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról hatályos
51/2017 (05.30.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2017. évi költségvetése módosításának jóváhagyásáról. hatályos
52/2017 (05.30.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról hatályos
53/2017 (..) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról hatályos
54/2017 (05.30.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület Nyugdíjas Ki Mit Tud? országos döndőjén való részvételének támogatásáról hatályos
55/2017 (06.28.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntésekről. hatályos
56/2017 (06.28.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról. hatályos
56/2017 (06.28.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 „Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában” pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról. hatályos
58/2017 (06.28.) A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” pályázati támogatás terhére elszámolható projekt-előkészítési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról. hatályos
59/2017 (07.04.) A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú a „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” pályázati támogatás terhére megvalósítandó projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról. hatályos
60/2017 (06.28.) Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról. hatályos
61/2017 (06.28.) „A helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1-16)” elnevezésű pályázati felhívásra, konzorcium keretein belüli támogatási kérelem benyújtásáról. hatályos
62/2017 (08.22.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
63/2017 (08.22.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2017. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
64/2017 (08.22.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
65/2017 (09.05.) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
66/2017 (09.05.) A Vadna Községi Konyha 2017. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
68/2017 (09.05.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról, a pályázat ismételt kiírásáról hatályos
69/2017 (09.05.) Bencze Péter polgármester, 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságának megállapításáról. hatályos
70/2017 (09.05.) Szabó József kazincbarcikai lakos részére építési telek tulajdonba adásáról szóló 68/2008.(XI.03.) határozat módosításáról hatályos
71/2017 (09.05.) A Kazincbarcika –Vadna települések közötti kerékpárút létesítésére megkötött konzorciumi megállapodás jóváhagyására. hatályos
72/2017 (09.05.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2016. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
73/2017 (09.05.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan, közterület igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulásról hatályos
74/2017 (09.05.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
75/2017 (11.07.) Az önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítésére vonatkozó további árajánlatok beszerzéséről hatályos
76/2017 (11.07.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos
77/2017 (11.08.) A Bükk-vidék Geopark létrehozására irányuló kezdeményezéshez való csatlakozásról hatályos
78/2017 (11.08.) Adásvételi ajánlat elbírálásáról. hatályos
79/2017 (11.07.) Családi bölcsődei ellátás megszervezéséről hatályos
80/2017 (11.07.) A Deák Ferenc út felújítására vonatkozó egyszerűsített építési szerződés jóváhagyásáról hatályos
81/2017 (11.07.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
82/2017 (11.07.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
83/2017 (11.07.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
84/2017 (11.20.) A településképi arculati kézikönyv és településkép védelmi rendelet partnerségi egyeztetésre,véleményezésre bocsáthatóságáról. hatályos
85/2017 (11.20.) A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról. hatályos
86/2017 (11.20.) A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2018. évi megállapításáról. hatályos
87/2017 (11.20.) Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét 2018. évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. hatályos
88/2017 (11.20.) A Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. hatályos
89/2017 (11.20.) A Kazincbarcika – Sajóivánka - Vadna települések közigazgatási területén kerékpárforgalmi létesítmény egyesített engedélyezési és kiviteli tervéhez” kezelői nyilatkozatról. hatályos
90/2017 (11.20.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai, valamint ajándékcsomagok juttatásáról gyermekek részére. hatályos
91/2017 (11.20.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásra. hatályos
92/2017 (11.20.) Az önkormányzat 2018. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
93/2017 (11.20.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról hatályos
94/2017 (11.20.) A Sajókazai Nappali Szociális Központ alapító okirata módosításának jóváhagyásáról hatályos
95/2017 (11.20.) Az önkormányzat hivatalos honlapjának elkészítésére vonatkozó megrendelésről. hatályos
96/2017 (12.22.) Vadna Község Településképi Arculati Kézikönyve és településkép védelmi rendelet tervezete kidolgozásával összefüggő partnerségi egyeztetés lezárásáról hatályos
97/2017 (12.22.) Vadna Község Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright