Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2016. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2016 (02.09.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetéséről. hatályos
2/2016 (02.09.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról. hatályos
3/2016 (02.09.) A Vadna Községért Alapítvány 2016. évi működésének támogatásáról hatályos
4/2016 (02.09.) A Református Egyház 2016. évi működésének támogatásáról. hatályos
5/2016 (02.09.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról hatályos
6/2016 (02.09.) A Nagybarcai Sportegyesület 2016. évi működésének támogatásáról hatályos
7/2016 (02.09.) Az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
8/2016 (02.09.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról. hatályos
9/2016 (02.09.) A szünidei étkeztetésről hatályos
10/2016 (02.09.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
11/2016 (02.09.) A képviselő-testület 2016. évi munkatervéről. hatályos
12/2016 (02.09.) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
13/2016 (02.09.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
14/2016 (02.09.) A 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyásáról,a 2016. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételéről. hatályos
15/2016 (02.09.) Hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolód egyéb kedvezmény biztosításáról. hatályos
16/2016 (02.9..) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről hatályos
17/2016 (03.22.) Az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
18/2016 (03.22.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
19/2016 (03.22.) Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
20/2016 (03.22.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról. hatályos
21/2016 (03.22.) Pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 jelű, a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázati felhívásra, az óvoda épületének korszerűsítésére, felújítására. hatályos
22/2016 (04.05.) Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 jelű, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek küldő rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű pályázati felhívásra, a Községháza épületének korszerűsítésére, felújítására. hatályos
23/2016 (04.05.) Együttműködési megállapodás megkötéséről a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvánnyal. hatályos
24/2016 (04.19.) Pályázat benyújtásáról a TOP- 3.2.1-15 jelű, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra, a Községháza épületének korszerűsítésére, felújítására. hatályos
25/2016 (04.19.) Együttműködési megállapodás megkötéséről a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel. hatályos
26/2016 (04.19.) Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról. hatályos
27/2016 (04.26.) A 2015. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
28/2016 (04.26.) A Vadna községért Alapítvány 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
29/2016 (04.26.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
30/2016 (04.26.) A Vadna 100/10 hrsz-ú ingatlanra fennálló, beépítési kötelezettség biztosítását szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról. hatályos
31/2016 (04.26.) Kazincbarcika város Önkormányzata által, a TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról. hatályos
32/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról hatályos
33/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
34/2016 (04.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
35/2016 (05.24.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés(sportpálya fejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról hatályos
36/2016 (05.24.) Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékestésére ingatlanközvetítő megbízásáról. hatályos
37/2016 (05.24.) Emlékpark elnevezéséről hatályos
38/2016 (05.31.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
39/2016 (05.31.) Étkezés személyi térítési díjának elengedésére irányuló kérelem elbírálása hatályos
40/2016 (06.15.) A sportfejlesztési koncepcióról hatályos
41/2016 (06.28.) Az építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról hatályos
42/2016 (06.28.) Önkormányzati étkeztetési faladatok fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról hatályos
43/2016 (06.28.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2015. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
44/2016 (06.28.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról. hatályos
45/2016 (06.28.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Önkormányzati Hulladékkezelési Társulás tárulási tanácsába delegált tag helyettesítéséről szóló 70/2014.(XII.09.) határozat módosításáról hatályos
46/2016 (06.28.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról hatályos
47/2016 (06.28.) A közfoglalkoztatás során megtermelt mezőgazdasági termékfelesleg hasznosításának módjáról. hatályos
48/2016 (06.28.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
49/2016 (07.27.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
50/2016 (07.27.) A Komoróczi Emlékpark átadó ünnepségének, a Falunap rendezvénynek a költségei biztosításáról hatályos
51/2016 (08.23.) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
52/2016 (08.23.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
53/2016 (08.23.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
54/2016 (08.23.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosításáról hatályos
55/2016 (08.23.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
56/2016 (09.13.) A Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának megválasztásáról. hatályos
57/2016 (09.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
58/2016 (09.13.) Az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztését célzó csatlakozási konstrukcióban való résztvételről, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. hatályos
59/2016 (09.13.) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadásáról, véleményezésre küldéséről hatályos
60/2016 (09.13.) A Vadna 100/10 hrsz-ú ingatlanra fennálló, beépítési kötelezettség törléséről hatályos
61/2016 (10.26.) Pályázat benyújtásáról Vadna Község Önkormányzatának és Várhosszúrét település Önkormányzatának együttműködésével, a határtérség turisztikai vonzerejének növelése, kulturális értékek és természeti örökségi helyszínek ismertté tétele, együttműködésének fejlesztése projekt támogatására, a „Csoda Malom – Csoda Vár” projekt megvalósítására. hatályos
62/2016 (10.26.) A Vadna Községért Alapítvány 2016. évi működésének támogatásáról hatályos
63/2016 (10.26.) Szándéknyilatkozat foglalkoztatási paktumban való részvételről hatályos
64/2016 (10.26.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
65/2016 (10.26.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról hatályos
66/2016 (12.07.) A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról. hatályos
67/2016 (12.07.) A Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
68/2016 (12.07.) Az Őszirózsák Nyugdíjasklub 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
69/2016 (12.07.) A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2017. évi megállapításáról. hatályos
70/2016 (12.07.) Községi Konyha elnevezéssel, költségvetési szerv alapításáról. hatályos
71/2016 (12.07.) A Vadnai Községi Konyha költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátásra vonatkozó megbízásról. hatályos
72/2016 (12.07.) Az önkormányzat 2017-2020. évek közötti időszakára vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervéről. A 2017. évi ellenőrzési tervről. hatályos
73/2016 (12.07.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére. hatályos
74/2016 (12.07.) Ajándékcsomagok biztosításáról gyermekek részére hatályos
75/2016 (12.07.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
76/2016 (12.07.) Az önkormányzat 2017. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
77/2016 (12.07.) A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat benyújtásához konzorcium létrehozására irányuló tárgyalásokról. hatályos
78/2016 (12.07.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről. hatályos
79/2016 (12.07.) A polgármester jutalmazásáról hatályos
80/2016 (12.07.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright