Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2015. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2015 (02.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetéséről hatályos
2/2015 (02.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak módosításáról hatályos
3/2015 (02.10.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2015. évi költségvetéséről. hatályos
4/2015 (02.10.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2015. évi működésének támogatásáról. hatályos
5/2015 (02.10.) A Vadna Községért Alapítvány 2015. évi működésének támogatásáról hatályos
6/2015 (02.10.) A Református Egyház 2015. évi működésének támogatásáról. hatályos
7/2015 (02.10.) Az önkormányzat 2015. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról. hatályos
8/2015 (02.10.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
9/2015 (02.10.) A képviselő-testület 2015. évi munkatervéről. hatályos
10/2015 (02.10.) A Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázatával kapcsolatos döntéshozatalról hatályos
11/2015 (02.10.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
12/2015 (02.27.) A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
13/2015 (02.27.) A Adamantin Kft-vel való szerződéskötésről, a fogorvosi ellátás biztosítására. hatályos
14/2015 (02.27.) A Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület 2015. évi működésének támogatásáról. hatályos
15/2015 (02.27.) A Mozgáskorlátozottak Kazincbarcikai Egyesülete 2015. évi működésének támogatásáról. hatályos
16/2015 (03.24.) A Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
17/2015 (03.24.) A gyermekétkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
18/2015 (03.24.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
19/2015 (04.14.) A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó igény benyújtására. hatályos
20/2015 (04.14.) Tagóvodai álláshely megszüntetésének kezdeményezéséről. hatályos
21/2015 (04.21.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2014. évi közös fenntartásának elszámolásáról. hatályos
22/2015 (04.21.) Az Önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjáról hatályos
23/2015 (04.21.) A 2014. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
24/2015 (04.21.) Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről hatályos
25/2015 (04.22.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
26/2015 (04.22.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról. hatályos
27/2015 (05.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Vadna községben végzett 2014. évi tevékenységéről. hatályos
28/2015 (05.26.) A 2014. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
29/2015 (05.26.) A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásának kezdeményezéséről hatályos
30/2015 (05.26.) A önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
31/2015 (05.26.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
32/2015 (05.26.) A Vadna községért Alapítvány 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
33/2015 (05.26.) A Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyásáról hatályos
34/2015 (05.26.) Pályázat benyújtásáról a „Polgárőr község”cím elnyerésére. hatályos
35/2015 (05.26.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
36/2015 (05.26.) Mályinka község önkormányzata csatlakozásának jóváhagyásáról a Bánhorváti Óvodafenntartó Társuláshoz hatályos
37/2015 (06.23.) Hulladékgyűjtő edényzet tulajdonjogának megszerzéséről és értékesítéséről hatályos
38/2015 (06.23.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajókazai Rendőrőrse informatikai eszközbeszerzése támogatásáról. hatályos
39/2015 (06.23.) A középtávú településfejlesztési terv elkészíttetéséről hatályos
40/2015 (06.23.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról hatályos
41/2015 (06.23.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
42/2015 (06.23.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
43/2015 (07.28.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
44/2015 (07.28.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
45/2015 (08.26.) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
46/2015 (08.26.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
47/2015 (08.26.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2014. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
48/2015 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról hatályos
49/2015 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
50/2015 (09.02.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
51/2015 (09.02.) A Nagybarcai Sportegyesület 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
52/2015 (10.29.) Az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról. hatályos
53/2015 (10.29.) Önkormányzati tulajdonú közút forgalmi rendjének megváltoztatásáról. hatályos
54/2015 (11.19.) A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról. hatályos
55/2015 (11.19.) A Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. hatályos
56/2015 (11.19.) Vadna község középtávú fejlesztési terveinek jóváhagyásáról. hatályos
57/2015 (11.19.) Mályinka községi Önkormányzat kiválásának jóváhagyásáról, a Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulásból. hatályos
58/2015 (11.19.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére. hatályos
59/2015 (11.19.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
60/2015 (11.24.) Szennyvízelvezetési- és kezelési agglomeráció kijelölésének kezdeményezése hatályos
61/2015 (12.02.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról. hatályos
62/2015 (12.02.) A Közszolgálati Szabályzat módosításának jóváhagyásáról hatályos
63/2015 (12.02.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról. hatályos
64/2015 (12.18.) A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2016. évi megállapításáról. hatályos
65/2015 (12.18.) A 2016. évi ellenőrzési tervről hatályos
66/2015 (12.18.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről hatályos
67/2015 (12.18.) Közalkalmazottak részére bankszámla-hozzájárulás megállapításáról hatályos
68/2015 (12.18.) Folyószámla-hitel felvételéről hatályos
69/2015 (12.21.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságba új tagként való belépésről. hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright