Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2014. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről. hatályos
2/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról hatályos
3/2014 (02.03.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról hatályos
4/2014 (02.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról. hatályos
5/2014 (02.04.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2014. évi költségvetéséről. hatályos
6/2014 (02.04.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
7/2014 (02.04.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
8/2014 (02.04.) A Vadna Községért Alapítvány 2014. évi működésének támogatásáról hatályos
9/2014 (02.04.) A Vadna TV 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
10/2014 (02.04.) A Református Egyház 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
11/2014 (02.04.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról. hatályos
12/2014 (02.04.) A polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
13/2014 (02.04.) A képviselő-testület 2014. évi munkatervéről hatályos
14/2014 (02.04.) A Barcika Art Kft. 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
15/2014 (02.04.) Felhatalmazás a 2014. évi Start-munkaprogram megvalósítására irányuló pályázatok benyújtására. hatályos
16/2014 (02.04.) Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján. hatályos
17/2014 (02.04.) Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztásáról. hatályos
18/2014 (02.04.) Lakáscélú támogatás iránti kérelméről. hatályos
19/2014 (03.18.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról. hatályos
20/2014 (03.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
21/2014 (03.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
22/2014 (03.18.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási tervének jóváhagyásáról. hatályos
23/2014 (03.18.) Hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról. hatályos
24/2014 (03.18.) A Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
25/2014 (03.18.) A Mozgáskorlátozottak Kazincbarcikai Egyesülete 2014. évi működésének támogatásáról. hatályos
26/2014 (03.18.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
27/2014 (04.15.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi közös fenntartásának elszámolásáról. hatályos
28/2014 (04.15.) A 2013. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
29/2014 (04.15.) Az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervéről. hatályos
30/2014 (04.15.) A Vadna községért Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
31/2014 (04.15.) A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó térfigyelő kamerarendszerek kiépítéséhez támogatás igényléséről hatályos
32/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról hatályos
33/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójáról hatályos
34/2014 (04.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatának jóváhagyásáról. hatályos
35/2014 (05.28.) Nagybarca község önkormányzata csatlakozásának jóváhagyásáról a Bánhorváti Óvodafenntartó Társuláshoz. hatályos
36/2014 (05.28.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
37/2014 (05.28.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
38/2014 (05.28.) A Nagybarcai Sportegyesület 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
39/2014 (05.28.) Épületenergetikai fejlesztésre irányuló pályázat benyújtásáról hatályos
40/2014 (05.28.) Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12) Önkormányzati rendeletének módosítása elleni tiltakozásról hatályos
41/2014 (06.17.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. hatályos
42/2014 (06.17.) A 2013. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
43/2014 (06.17.) A Társulási Tanács tagjának beszámolójáról, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 2013. év során végzett tevékenységéről. hatályos
44/2014 (06.17.) A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár tájékoztatójáról, a Könyvtárellátási Szolgáltató rendszerben 2013. évben nyújtott szolgáltatásokról. hatályos
45/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról hatályos
46/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról hatályos
47/2014 (08.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatairól hatályos
48/2014 (08.27.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
49/2014 (08.27.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. hatályos
50/2014 (08.27.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
51/2014 (08.27.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
52/2014 (08.27.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapítsa hatályos
53/2014 (10.02.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
54/2014 (10.02.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
55/2014 (10.21.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. hatályos
56/2014 (10.21.) A Szociális És Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról. hatályos
57/2014 (10.21.) Bencze Péter polgármester illetményének megállapításáról hatályos
58/2014 (10.21.) Alpolgármester választásáról. hatályos
59/2014 (10.21.) Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról hatályos
60/2014 (10.21.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról hatályos
61/2014 (10.21.) A Gazdasági Program kidolgozásáról hatályos
62/2014 (11.24.) Dédestapolcsány községi önkormányzat csatlakozási szándékáról a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz. hatályos
63/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
64/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról hatályos
65/2014 (12.03.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása hatályos
66/2014 (12.03.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
67/2014 (12.09.) A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2015. évi megállapításáról. hatályos
68/2014 (12.09.) A 2015. évi ellenőrzési tervről hatályos
69/2014 (12.09.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról hatályos
70/2014 (12.09.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásba tárulási tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről. hatályos
70/2014 (12.09.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére. hatályos
72/2014 (12.09.) Folyószámla-hitel felvételéről hatályos
73/2014 (12.09.) Kilépés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéből. hatályos
74/2014 (12.09.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése. hatályos
75/2014 (12.09.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos
76/2014 (12.09.) Díszpolgári cím adományozásáról hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright