Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2013. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2013 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyása. hatályos
2/2013 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása hatályos
3/2013 (02.14.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2013. évi költségvetés-tervezete. hatályos
4/2013 (02.14.) A Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- szociális- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2013. évi megállapítása. hatályos
5/2013 (02.14.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2013. évi működésének támogatása. hatályos
6/2013 (02.14.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2013. évi működésének támogatása. hatályos
7/2013 (02.14.) A Vadna Községért Alapítvány 2013. évi működésének támogatása hatályos
8/2013 (02.14.) A „Községünkért és Egymásért” Alapítvány 2013. évi működésének támogatása. hatályos
9/2013 (02.14.) A Vadna TV 2013. évi működésének támogatása hatályos
10/2013 (02.14.) A Református Egyház 2013. évi működésének támogatása hatályos
11/2013 (02.14.) Önkormányzati kezességvállalás támogatásmegelőlegező hitel igényléséhez. hatályos
12/2013 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. hatályos
13/2013 (02.14.) Felhatalmazás az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítésére. hatályos
14/2013 (02.14.) A képviselő-testület 2013. évi munkaterve hatályos
15/2013 (04.16.) Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása. hatályos
16/2013 (04.16.) A Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolója. hatályos
17/2013 (04.16.) A Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal megszűnéséből adódó, önkormányzatok közötti elszámolás jóváhagyása. hatályos
18/2013 (04.16.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója. hatályos
19/2013 (04.16.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai tagóvodája 2012. évi közös fenntartásának elszámolásáról. hatályos
20/2013 (04.16.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról. hatályos
21/2013 (04.16.) A 2012. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
22/2013 (04.16.) A 2012. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
22/2013 (04.16.) A 2012. évi ellenőrzési jelentésről hatályos
23/2013 (04.16.) Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervéről hatályos
24/2013 (04.16.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről. hatályos
25/2013 (04.16.) A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
25/2013 (04.16.) A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról. hatályos
26/2013 (04.16.) A Vadna községért Alapítvány 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
27/2013 (04.16.) A Nagybarca Községi Sport Egyesület 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
28/2013 (04.16.) Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, valamint a Barcika Art Kft 2012. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról. hatályos
29/2013 (04.16.) A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról. hatályos
30/2013 (04.16.) Felhatalmazás a 2013.évi startmunka program megvalósítása során nagy értékű eszközök beszerzésére. hatályos
31/2013 (04.16.) Pályázat benyújtásáról az óvoda épületének felújítására, az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet alapján. hatályos
32/2013 (05.29.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Vadna községben végzett 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról. hatályos
33/2013 (05.29.) A 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
34/2013 (05.29.) Vadna község idősügyi stratégiájáról hatályos
35/2013 (05.29.) Vadna Község Önkormányzata és az Idősügyi Tanács – Idősügyi Információs Kerekasztal 2013. évi munkatervéről hatályos
36/2013 (05.29.) Vadna Község Önkormányzata és Sajógalgóc község Önkormányzata között a településeken élő nyugdíjasok önszerveződő közösségeinek támogatásáról létrejött megállapodás jóváhagyásáról. hatályos
37/2013 (05.29.) Az óvodai feladatellátásra létrehozott intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról. hatályos
38/2013 (05.29.) Maximális óvodai csoportlétszámtól való eltérés engedélyezéséről. hatályos
39/2013 (06.25.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
40/2013 (06.25.) A családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról, módosításáról. hatályos
41/2013 (06.25.) A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról. hatályos
42/2013 (06.25.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodásának jóváhagyásáról. hatályos
43/2013 (06.25.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
44/2013 (06.25.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
45/2013 (06.25.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv jóváhagyásáról hatályos
46/2013 (06.25.) Önkormányzati kezességvállalásról hatályos
47/2013 (06.25.) A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról. hatályos
48/2013 (06.25.) Önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásáról hatályos
49/2013 (06.25.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondása hatályos
50/2013 (07.30.) Folyószámla-hitel felvételéről hatályos
51/2013 (07.30.) Önkormányzati kezességvállalás tárgyában született 41/2012.(VII.03.) határozat módosításáról. hatályos
52/2013 (08.28.) A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2013. évi tagintézményi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. hatályos
53/2013 (08.28.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
54/2013 (08.28.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
55/2013 (08.28.) A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról. hatályos
56/2013 (08.28.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
57/2013 (08.28.) Intézményi étkeztetés szakfeladaton álláshely megszüntetése. hatályos
59/2013 (08.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. hatályos
60/2013 (08.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról. hatályos
61/2013 (09.30.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
62/2013 (10.09.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
63/2013 (10.08.) A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról. hatályos
64/2013 (10.08.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
65/2013 (10.08.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
66/2013 (10.08.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
67/2013 (10.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
68/2013 (10.08.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosításáról hatályos
69/2013 (10.08.) Közművelődési együttműködési megállapodás megkötéséről hatályos
70/2013 (10.08.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
71/2013 (10.08.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
72/2013 (10.08.) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről. hatályos
73/2013 (10.29.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
74/2013 (10.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról. hatályos
75/2013 (10.29.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról hatályos
76/2013 (10.29.) A Göőz Pál Művelődési Ház tevékenységéről és az IKSZT program 2013. évi végrehajtásáról szóló beszámolóról. hatályos
77/2013 (11.20.) EMVA lakossági alapszolgáltatások fejlesztésére támogatási kérelem benyújtásáról hatályos
78/2013 (11.20.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról. hatályos
79/2013 (11.20.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda alapító okirata módosításának jóváhagyásáról. hatályos
80/2013 (12.10.) a Vadna községi Önkormányzat által fenntartott óvodai konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2014. évi megállapításáról. hatályos
81/2013 (12.10.) A 2014. évi ellenőrzési tervről hatályos
82/2013 (12.10.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
83/2013 (12.10.) Folyószámla-hitel felvételéről. hatályos
84/2013 (12.10.) Megállapodás megkötéséről kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásából adódó feladatellátáshoz Miskolc MJV Önkormányzatával. hatályos
85/2013 (12.10.) A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról. hatályos
86/2013 (12.10.) Ajándékutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére. hatályos
87/2013 (12.10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról hatályos
88/2013 (12.16.) Létszámcsökkentésről, az aljegyzői álláshely megszüntetéséről a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalban. hatályos
89/2013 (12.16.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról hatályos
90/2013 (12.16.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása hatályos
91/2013 (12.16.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban a díjbeszedéssel kapcsolatos döntésről hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright