Sajógalgóc
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2013. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2013 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének jóváhagyása. hatályos
2/2013 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. hatályos
3/2013 (02.13.) Sajógalgóc község közigazgatási területére készítetett településszerkezeti terv elfogadása. hatályos
4/2013 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározása. hatályos
5/2013 (02.13.) Felhatalmazás az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elkészítésére. hatályos
6/2013 (02.13.) A képviselő-testület 2013. évi munkaterve hatályos
7/2013 (02.13.) A Községháza helyiségeinek használatáért fizetendő helyiségbérleti díj összegének megállapítása, egyedi – informatikai képzés helyi lakosok részére – elbírálással. hatályos
8/2013 (04.16.) Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosítása. hatályos
9/2013 (04.16.) A Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi költségvetési beszámolója. hatályos
10/2013 (04.16.) A Vadna-Sajógalgóc-Sajóivánka Körjegyzőségi Hivatal megszűnéséből adódó, önkormányzatok közötti elszámolás jóváhagyása. hatályos
11/2013 (04.16.) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója. hatályos
12/2013 (04.17.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója hatályos
13/2013 (04.17.) Étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapítása hatályos
14/2013 (04.17.) 2012. évi ellenőrzési jelentés hatályos
15/2013 (04.17.) Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve. hatályos
16/2013 (04.17.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve. hatályos
17/2013 (04.17.) A polgármester 2013. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása. hatályos
18/2013 (04.17.) Felhatalmazás a a TÁMOP-6.1.2-11/1 sz. pályázati támogatásból megvalósuló programban kötelezettségvállalásra. hatályos
19/2013 (05.29.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Sajógalgóc községben végzett 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról hatályos
20/2013 (05.29.) A 2012. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről hatályos
21/2013 (05.29.) Vadna Község Önkormányzata és Sajógalgóc község Önkormányzata között a településeken élő nyugdíjasok önszerveződő közösségeinek támogatásáról létrejött megállapodás jóváhagyásáról hatályos
22/2013 (06.26.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
23/2013 (06.26.) A családsegítés, házigondozás és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ellátó intézményi társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról, módosításáról. hatályos
24/2013 (06.26.) A szociális alapszolgáltatás (jelzőrendszeres házi-segítségnyújtás) feladatait ellátó intézményi társulásról. hatályos
25/2013 (06.26.) A Kazincbarcika - Sajóivánka – Sajógalgóc Közoktatási Intézményi Társulásról. hatályos
26/2013 (06.26.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
27/2013 (06.26.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program és intézkedési terv jóváhagyásáról hatályos
28/2013 (06.26.) A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról. hatályos
29/2013 (06.26.) Önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásáról hatályos
30/2013 (06.26.) Hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés felmondása hatályos
31/2013 (06.26.) A Sajógalgócért Egyesülettel való együttműködésről a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtandó rendezvény szervezésére irányuló pályázat és annak megvalósítása során. hatályos
32/2013 (06.26.) A Sajógalgócért Egyesülettel való együttműködésről a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtandó rendezvény szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre irányuló pályázat és annak megvalósítása során. hatályos
33/2013 (06.26.) A Sajógalgócért Egyesülettel való együttműködésről a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján benyújtandó hagyományos foglalkozások képzésére irányuló pályázat és annak megvalósítása során. hatályos
34/2013 (06.26.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó adásvételi ajánlat elbírálásáról. hatályos
35/2013 (07.30.) Folyószámla-hitel felvételéről. hatályos
36/2013 (08.28.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
37/2013 (08.28.) Az önkormányzat működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény benyújtásáról hatályos
38/2013 (08.28.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyiségeinek ingyenes használatba adásáról. hatályos
39/2013 (08.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról. hatályos
40/2013 (08.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról. hatályos
41/2013 (10.09.) Óvodai köznevelési feladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről. hatályos
42/2013 (10.09.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
43/2013 (10.09.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
44/2013 (10.09.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról. hatályos
45/2013 (10.09.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
46/2013 (10.09.) Az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének módosításáról hatályos
47/2013 (10.09.) Közművelődési együttműködési megállapodás megkötéséről hatályos
48/2013 (10.09.) lakossági víz- és csatornaszolgáltatás iránti támogatási igény benyújtásáról. hatályos
49/2013 (10.30.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatásról. hatályos
50/2013 (10.30.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról. hatályos
51/2013 (10.30.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról hatályos
52/2013 (12.12.) A 2014. évi ellenőrzési tervről. hatályos
53/2013 (12.12.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról. hatályos
54/2013 (12.12.) Folyószámla-hitel felvételéről. hatályos
55/2013 (12.12.) Megállapodás megkötéséről kéményseprő-ipari közszolgáltatás felhagyásából adódó feladatellátáshoz Miskolc MJV Önkormányzatával. hatályos
56/2013 (12.12.) A Termoment Tüzeléstechnikai Kft-vel érvényben lévő, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzésére irányuló szerződés felbontásáról. hatályos
57/2013 (12.12.) Pályázati támogatás lemondásáról hatályos
58/2013 (12.12.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról. hatályos
59/2013 (12.16.) Létszámcsökkentésről, az aljegyzői álláshely megszüntetéséről a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalban. hatályos
60/2013 (12.16.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási Megállapodás módosításról. hatályos
61/2013 (12.16.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása hatályos
62/2013 (12.16.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásban a díjbeszedéssel kapcsolatos döntésről hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright