Felsőnyárád
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (01.11.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése tárgyú, 55/2017. (IX. 26.) határozat visszavonása hatályos
2/2018 (01.11.) “Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása” tárgyú, 63/2017. (XI. 28.) határozat visszavonása hatályos
3/2018 (01.11.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
4/2018 (01.11.) Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása hatályos
5/2018 (01.23.) Dr. Kovács Eszter jegyző részére címzetes főjegyző cím adományozásának kezdeményezése hatályos
6/2018 (01.23.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
7/2018 (01.23.) Választási bizottság tagjainak megválasztása hatályos
8/2018 (01.23.) Bihari Aranka polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása hatályos
9/2018 (01.23.) Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata hatályos
10/2018 (01.23.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával IMAGE Moment Nonprofit Kft. megbízása hatályos
11/2018 (01.23.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt műszaki ellenőri feladatok ellátásával Rit-Terv Kft. megbízása hatályos
12/2018 (01.23.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése tárgyú, 3/2018. (I.11.) határozat visszavonása hatályos
13/2018 (01.23.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
14/2018 (02.13.) A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2018. évi költségvetéséről hatályos
15/2018 (02.13.) A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről hatályos
16/2018 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról hatályos
17/2018 (02.13.) Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése hatályos
18/2018 (02.13.) Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosítása hatályos
19/2018 (02.13.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatok bekérése hatályos
20/2018 (03.13.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
21/2018 (03.13.) Nyárády András Általános Iskola maximális létszámának módosítása hatályos
22/2018 (03.13.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása hatályos
23/2018 (03.13.) Gönczi Gergely felsőnyárádi lakos támogatása hatályos
24/2018 (03.13.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve hatályos
25/2018 (04.11.) „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, SZAVA Kft. nyertessé nyilvánítása hatályos
26/2018 (04.11.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása hatályos
27/2018 (04.11.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
28/2018 (04.11.) Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére hatályos
29/2018 (04.11.) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása hatályos
30/2018 (04.25.) A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2017. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása hatályos
31/2018 (04.25.) A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása hatályos
32/2018 (04.25.) A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása hatályos
33/2018 (04.25.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
34/2018 (04.25.) 2017. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása hatályos
35/2018 (04.25.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása hatályos
36/2018 (04.25.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása hatályos
37/2018 (04.25.) „Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása” tárgyú, 29/2018. (IV. 11.) határozat kiegészítése hatályos
38/2018 (06.05.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
39/2018 (06.05.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítás hatályos
40/2018 (06.05.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” című projekt rehabilitációs szakértői feladatok ellátásával Molnár Géza egyéni vállalkozó megbízása hatályos
41/2018 (06.05.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” című projekt energetikai feladatok ellátásával Tóthné Szabon Mária egyéni vállalkozó megbízása hatályos
42/2018 (06.05.) Felsőnyárád Ady Endre út felújítása című projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
43/2018 (06.05.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása hatályos
44/2018 (06.05.) Javaslat a Putnok Járási Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására hatályos
45/2018 (06.28.) Felsőnyárád, Ady Endre út felújítása című project kivitelezői feladatainak ellátásával FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft. megbízása hatályos
46/2018 (06.28.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása hatályos
47/2018 (06.28.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása hatályos
48/2018 (06.28.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. project kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
49/2018 (06.28.) „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása” tárgyú, 43/2018. (VI.05.) határozat kiegészítése hatályos
50/2018 (07.25.) Felsőnyárád Község Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” című projekttel kapcsolatban Cselekvési terve hatályos
51/2018 (07.25.) Felsőnyárád Község Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” című projekttel kapcsolatban Rendezvénynaptára hatályos
52/2018 (07.25.) Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása hatályos
53/2018 (07.25.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtása hatályos
54/2018 (08.29.) Nyárády András Általános Iskola 2018/2019. évi tanévkezdéséről szóló tájékoztató elfogadása hatályos
55/2018 (08.29.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
56/2018 (08.29.) Az önkormányzat 2018. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása hatályos
57/2018 (08.29.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítás hatályos
58/2018 (08.29.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. project kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
59/2018 (08.29.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása hatályos
60/2018 (08.29.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása hatályos
61/2018 (10.01.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
62/2018 (10.01.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozás hatályos
63/2018 (10.01.) Tanulók beiskolázási támogatása hatályos
64/2018 (10.15.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása” tárgyú, 59/2018. (VIII. 29.) határozat visszavonása hatályos
65/2018 (10.15.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása” tárgyú 60/2018. (VIII. 29.) határozat visszavonása hatályos
66/2018 (10.15.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása hatályos
67/2018 (10.15.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása hatályos
68/2018 (10.15.) „TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. project kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése” tárgyú, 58/2018. (VIII. 29.) határozat kiegészítése hatályos
69/2018 (11.21.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása hatályos
70/2018 (11.21.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft. nyertessé nyilvánítása hatályos
71/2018 (11.21.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervének jóváhagyása hatályos
72/2018 (11.21.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása hatályos
73/2018 (11.21.) Likvid hitel felvétele hatályos
74/2018 (11.21.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása hatályos
75/2018 (11.21.) Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról hatályos
76/2018 (11.21.) „TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” című projekt „Kötelező szemléletformálás és tájékoztatás” feladatok ellátására árajánlatok bekérése hatályos
77/2018 (12.18.) Polgármester beszámolójának elfogadása hatályos
78/2018 (12.18.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” című projekt kötelező szemléletformálás és tájékoztatás feladatok ellátásával Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. megbízása. hatályos
79/2018 (12.18.) Felsőnyárád Község Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása hatályos
80/2018 (12.18.) Lakosok támogatása hatályos
81/2018 (12.18.) Járási startmunka programok benyújtása hatályos
82/2018 (12.18.) Nyárády András Általános Iskola vagyonkezelési szerződés elfogadása hatályos

[Nyomtatóbarát verzió]
 
   
| Belépés | Copyright