Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Határozat: 31/2020 (07.15.) - hatályos
Tárgy: A Vadnai Csodavár Ă“voda Ă©s Konyha intĂ©zmĂ©nyvezetĹ‘i beosztásának betöltĂ©sĂ©re benyĂşjtott pályázatok elbĂ­rálásárĂłl, intĂ©zmĂ©nyvezetĹ‘ megbĂ­zásárĂłl
Melléklet: -1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatokat megismerte és az alábbi határozatot hozza:
1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése alapján, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 22.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,
Kálmán Judit pályázót, 2020. augusztus 31. napjával kezdődő, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett megbízza a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha (3636 Vadna Kassai út 38.) intézményvezetői munkakörének betöltésével, az óvodavezetői feladatok ellátásával.
Az intézményvezető megbízás időtartama 5 év, 2020. 08.31-től 2025.08.31-ig.
Az intézményvezető illetménye, pótlékai és egyéb juttatásai a Kjt.; a Nkt. 7. és 8. melléklete, valamint a Korm. rendelet alapján kerülnek megállapításra
2. A kinevezési okmány elkészítéséről és a munkáltatással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 
   
| Belépés | Copyright