Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Határozat: 25/2020 (02.27.) - hatályos
Tárgy: A Bánhorváti Ă“vodafenntartĂł Ă–nkormányzati TársulásbĂłl törtĂ©nĹ‘ kiválásárĂłl
Melléklet: -1. 1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának (továbbiakban: Megállapodás) 18.1. pontja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89.§ (1)-(2) bekezdése alapján, 2020. augusztus 30. napjával kiválik a Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Megállapodás 18.2. pontja alapján kezdeményezi a Társulás, illetve annak székhely önkormányzata felé, a kiválásából adódó, a Megállapodás 18.2. – 18.5. pontja szerinti intézkedések megtételét, különös tekintettel:
a) a közös feladat-ellátás 2018. évi elszámolásának eredményeképpen, a Vadna község Önkormányzatát megillető 1 655 504 Ft Megállapodás 11.7. pontjában foglaltak szerinti teljesítését;
b)a közös feladat-ellátás 2019. évi elszámolásának a Megállapodás 11.7. pont szerinti végrehajtását;
c)a közös feladat-ellátás 2020.január 1. és 2020. augusztus 30-ig terjedő időtartamra eső elszámolásának végrehajtását;
d) a közös feladatellátás során keletkezett vagyon Vadna község Önkormányzatára eső kimutatását és szükség szerinti kiadását (Megállapodás 18.5. pontja).
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az óvodai köznevelési feladat ellátására, intézményfenntartó társulást kíván létrehozni 2020. szeptember 1. napjától, Bánhorváti község Önkormányzatával, Bánhorváti székhellyel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2 napon belül, értelemszerűen

 
   
| Belépés | Copyright