Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Határozat: 3/2019 (01.22.) - hatályos
Tárgy: FolyĂłszámla-hitel felvĂ©telĂ©rĹ‘l
Melléklet: -1. 1./ Vadna község önkormányzata képviselő-testülete a számlavezető pénzintézetétől, a Korona Takarékszövetkezettől 5.000.000.- Ft likvid hitel – folyószámlahitel-keret – felvételével egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt 2019. február 1. napjától kívánja igénybe venni és 2019. év december 31. napjáig visszafizeti.
2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel:
Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 22.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. törvény rendelkezéseinek.
A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen.
Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Korona Takarékszövetkezete engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja.
3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy:
- Vadna község Önkormányzata ellen nincs adósságrendezési-, végrehajtási eljárás;
- Vadna község Önkormányzata lejárt hiteltartozással nem rendelkezik egyetlen pénzintézet felé sem;
- Vadna község Önkormányzata rendelkezik helyi adóbevétellel,
- Vadna község Önkormányzata számláját a hitelezőnél vezeti és vállalja, hogy a számlát a hitel lejártáig és visszafizetéséig nem szünteti meg.
4./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-ában foglaltaknak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

 
   
| Belépés | Copyright