Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2021. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2021 (01.20.) A 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról
2/2021 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
3/2021 (02.15.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
4/2021 (02.15.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2021. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
5/2021 (02.15.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2021. évi működésének támogatásáról
6/2021 (02.15.) A Református Egyház 2021. évi működésének támogatásáról
7/2021 (02.15.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub 2021. évi működésének támogatásáról
8/2021 (02.15.) A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2021. évi működésének támogatásáról
9/2021 (02.15.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2021. évi ellátásához költségvetési fedezet biztosításáról
10/2021 (02.15.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
11/2021 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről
12/2021 (02.15.) A köztisztviselők 2021. évi illetménykiegészítéséről
13/2021 (02.15.) Magyar Falu Program keretében az „Orvosi eszköz”, MFP-AEE/2020 kódszámú alprogram pályázatának támogatásából megvalósítandó, a háziorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez ajánlatok elbírálásáról
15/2021 (03.04.) A Dédestapolcsány-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás és fenntartott Sajókazai Nappali Szociális Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához való hozzájárulásról
16/2021 (03.04.) Az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről
17/2021 (03.04.) A Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér 2021. évi szolgáltatási tervéről
18/2021 (03.31.) A Magyar Falu Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
19/2021 (03.31.) A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
20/2021 (03.31.) A Magyar Falu Program keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
21/2021 (03.31.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
22/2021 (03.31.) Önkormányzati tulajdonú (1020/1 hrsz.) ingatlan megosztásáról
23/2021 (04.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
24/2021 (04.20.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramban, pályázat benyújtásához közreműködő megbízásáról
25/2021 (04.20.) A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
26/2021 (04.20.) A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
27/2021 (04.20.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósuló Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás pótmunkáinak jóváhagyásáról
28/2021 (04.20.) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás bevezetéséről
29/2021 (04.20.) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatással összefüggő feladatok ellátására irányuló megállapodásról
30/2021 (04.20.) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának jóváhagyása
31/2021 (04.20.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről
32/2021 (04.20.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület részére gépjárműhasználat biztosításáról
33/2021 (04.20.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
34/2021 (05.12.) A körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
35/2021 (05.12.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásának átfogó értékeléséről
36/2021 (05.12.) Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési beszámolójáról
37/2021 (05.12.) A 2020. évi ellenőrzési jelentésről
38/2021 (05.12.) A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
39/2021 (05.12.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
40/2021 (05.12.) A Református Egyház 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
41/2021 (06.04.) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának módosítása
42/2021 (06.04.) Pályázat benyújtásáról a Bölcsődei fejlesztési program támogatására
43/2021 (06.04.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
44/2021 (06.04.) A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2020. évi önkormányzati támogatás felhasználásának elszámolásáról
45/2021 (06.04.) Állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átvételéről
46/2021 (07.28.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről
47/2021 (07.28.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról
48/2021 (07.28.) A képviselő-testület 2021. július – december közötti időszakra eső munkatervéről
49/2021 (07.28.) A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
50/2021 (07.28.) Bencze Péter polgármester 2020. évi és a veszélyhelyzet ideje alatti munkájának értékeléséről, a polgármester jutalmazásáról
51/2021 (07.28.) Polgármester jutalmazására vonatkozó eljárásrendről
52/2021 (07.28.) A 2021/2022. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
53/2021 (07.28.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2021/2022. nevelési évben indítható csoportok számáról
54/2021 (07.28.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről
55/2021 (07.28.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási rendjéről
56/2021 (07.28.) A Sajógalgóc és Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész átadás-átvétele tárgyú megállapodás jóváhagyásáról
57/2021 (07.28.) A Sajógalgóc és Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész belterületté minősítéséről
58/2021 (07.28.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
59/2021 (07.28.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan (251/2 hrsz) értékesítése
61/2021 (09.08.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2021. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
62/2021 (09.08.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról
63/2021 (09.08.) A kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására benyújtott igénylés jóváhagyásáról
64/2021 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról
65/2021 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
66/2021 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

 
   
| Belépés | Copyright