Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (02.13.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018. évi költségvetéséről
2/2018 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
3/2018 (02.13.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
4/2018 (02.13.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról
5/2018 (02.13.) A Vadna Községért Alapítvány 2018. évi működésének támogatásáról
6/2018 (02.13.) A Református Egyház 2018. évi működésének támogatásáról.
7/2018 (02.13.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról
8/2018 (02.13.) A Nagybarcai Sportegyesület 2018. évi működésének támogatásáról
9/2018 (02.13.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
10/2018 (02.13.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2018. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
11/2018 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
12/2018 (02.13.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
13/2018 (02.13.) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
14/2018 (02.13.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról
15/2018 (02.13.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
16/2018 (02.13.) A 2018. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről
17/2018 (02.13.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására
18/2018 (02.13.) A Vadna Községért Alapítvány támogatásáról a VP6-19.2.1.-12-4-17 kódszámú kreatív közösségek kialakítása pályázati felhíváson való részvétele és annak megvalósítása során.
19/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
20/2018 (03.08.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
21/2018 (03.08.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására
22/2018 (03.20.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
23/2018 (03.20.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
24/2018 (03.20.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
25/2018 (03.20.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról
26/2018 (03.20.) A Vadnapark Üdülőközpont területén található egyes ingatlanok (utak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről
27/2018 (03.20.) Közterületi elnevezésekről
28/2018 (03.20.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2018. évi működésének támogatásáról
29/2018 (03.20.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/51.hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
30/2018 (03.20.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
31/2018 (04.24.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
32/2018 (04.24.) A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
33/2018 (04.24.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról
34/2018 (04.24.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
35/2018 (04.24.) A 309/2. hrsz. alatti ingatlan közterületi elnevezéséről és telekalakítás kezdeményezéséről
36/2018 (04.24.) ATOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról
37/2018 (04.24.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához a meghívandó gazdasági szereplők személyéről, a közbeszerzési eljárás megindításáról
38/2018 (04.24.) A 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozattal biztosított, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból, a Vadna 383 hrsz. alatti sporttelep ingatlanon megvalósítandó beruházáshoz (műfüves sportpálya létesítése) az ajánlattevők kiválasztásáról, az ajánlatok megkéréséről
39/2018 (04.24.) A 027/2 hrsz-ú termőföld ingatlan, mezőgazdasági haszonbérlet keretei között történő hasznosításáról
40/2018 (04.24.) Az óvodai konyha, alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során a bérleti díj mértékének megállapításáról.
41/2018 (04.24.) A Vadnapark Üdülőközpont területén található egyes ingatlanok (utak) térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 26/2018.(III.20.) határozat módosításáról
42/2018 (05.29.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2017. évi közös fenntartásának elszámolásáról
43/2018 (05.29.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről
44/2018 (05.29.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
45/2018 (05.29.) A Vadna Községért Alapítvány 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
46/2018 (05.29.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
47/2018 (05.29.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
48/2018 (05.29.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
49/2018 (05.29.) A Vadna 271. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
50/2018 (05.29.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról
51/2018 (05.29.) A Községi Konyha felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
52/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
53/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról
54/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
55/2018 (07.24.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásában az ajánlatok érvényességéről
56/2018 (07.24.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás közbeszerzési eljárásában a kivitelező kiválasztásáról, a közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
57/2018 (07.24.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
58/2018 (07.24.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
59/2018 (07.24.) Pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása vonatkozó pályázatra
60/2018 (07.25.) A Vadna 129 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről
61/2018 (07.25.) A Vadna 130. hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának adásvétel keretei közötti megszerzéséről
62/2018 (08.07.) Önkormányzati tulajdonú építési telkek (326/34; 326/35; 326/37.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
63/2018 (08.07.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/47) iránti vásárlási igény elbírálásáról
64/2018 (08.07.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (326/45) iránti vásárlási igény elbírálásáról
65/2018 (09.11.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
66/2018 (09.11.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról.
67/2018 (09.11.) Álláshelyek létesítésének jóváhagyásáról, az EFOP 1.5.3. azonosítószámú - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben projekt megvalósíthatósága érdekében
68/2018 (09.11.) A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete, 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról
69/2018 (09.11.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – projekt megvalósításához, önkormányzati saját forrás vállalásáról
70/2018 (09.11.) Elsőként lakáshoz jutók támogatásának megállapításáról
71/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról
72/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
73/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról
74/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright