Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Polgármesteri intézkedések
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2020. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2020 (02.11.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2020. évi költségvetéséről
2/2020 (02.11.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
3/2020 (02.11.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
4/2020 (02.11.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2020. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
5/2020 (02.11.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról
6/2020 (02.11.) A Vadna Községért Alapítvány 2020. évi működésének támogatásáról
7/2020 (02.11.) A Református Egyház 2020. évi működésének támogatásáról.
8/2020 (02.11.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2020. évi működésének támogatásáról
9/2020 (02.11.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2020. évi működésének támogatásáról
10/2020 (02.11.) A Nagybarcai Sportegyesület 2020. évi működésének támogatásáról
11/2020 (02.11.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2020. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
12/2020 (02.11.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
13/2020 (02.11.) A képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
14/2020 (02.11.) A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
15/2020 (02.11.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyásáról
16/2020 (02.11.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”, MFP-ÖTU/2019 kódszámú alprogram támogatásából megvalósítandó beruházáshoz, az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
17/2020 (02.11.) Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról
18/2020 (02.11.) Tanulmányi ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
19/2020 (02.11.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó konyhai eszközbeszerzés megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
20/2020 (02.11.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás pályázatának támogatásából megvalósítandó Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
21/2020 (02.11.) Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímű, 449851 igénylésazonosítójú pályázat támogatásából a Vadna községi Konyha felújítása építési beruházás megvalósításához az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
22/2020 (02.11.) Előtakarékoskodási célú életbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozó felhatalmazásról
23/2020 (02.11.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről
24/2020 (02.11.) A köztisztviselők 2020. évi illetménykiegészítéséről
25/2020 (02.27.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Önkormányzati Társulásból történő kiválásáról
26/2020 (07.08.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (sportfejlesztés) támogatására irányuló igény benyújtásáról
27/2020 (07.15.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény, költségvetési szerv alapító okiratának kiadásáról
28/2020 (07.15.) A Vadna Községi Konyha költségvetési szerv megszüntető okiratának kiadásáról
29/2020 (07.15.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által alkotott önkormányzati rendeletekről
30/2020 (07.15.) A veszélyhelyzet időtartama alatt, a polgármester által hozott határozatokról
31/2020 (07.15.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról
32/2020 (08.05.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
33/2020 (08.05.) A 2020/2021. tanévre vonatkozó beiskolázási támogatás megállapításáról
34/2020 (09.08.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
35/2020 (09.08.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához való csatlakozásról
36/2020 (09.08.) Sajókaza vegyes fogászati körzet működtetésére vonatkozó döntésről
37/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény felvételi körzetének meghatározásáról
38/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben a 2020/2021. nevelési évben indítható csoportok számáról
39/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben az óvodai csoportra megállapított maximális gyermeklétszámtól való eltérés engedélyezéséről
40/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézmény nyitvatartási rendjéről
41/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításáról
42/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról
43/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
44/2020 (09.08.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásról
45/2020 (09.08.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról, intézményvezető megbízásáról szóló 31/2020.(VII.15.) határozat módosításáról
46/2020 (09.30.) Sajókaza vegyes fogászati körzet feladatainak ellátására szerződés kötéséről
47/2020 (09.30.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
48/2020 (09.30.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás megszűnéséből adódó elszámolás jóváhagyásáról
49/2020 (09.30.) A körzeti megbízotti kinevezés véleményezéséről
50/2020 (09.30.) A járványhelyzet miatti egyéni védekezési költségekhez való hozzájárulásról
51/2020 (11.19.) A helyi adó rendeletek felülvizsgálatának lehetőségéről
52/2020 (11.19.) Szociális tüzelőanyag beszerzéséről
53/2020 (11.19.) Vadna község Önkormányzata 2021-2024. időszakára vonatkozó stratégia ellenőrzési tervéről
54/2020 (11.19.) A 2021. évi ellenőrzési tervről
55/2020 (11.19.) A közművelődési megállapodás megszüntetéséről
56/2020 (11.19.) A közösségi színtér elnevezésének módosításáról
57/2020 (11.19.) Közművelődési szakember álláshely létrehozásról
58/2020 (11.19.) Sajógalgóc-Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész átadásának kezdeményezéséről
58/2020 (11.19.) Sajógalgóc-Vadna települések közötti közigazgatási határ módosítását eredményező területrész átadásának kezdeményezéséről
59/2020 (11.19.) A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2021. évi megállapításáról
60/2020 (11.19.) A 2021. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelmek benyújtásáról
61/2020 (11.19.) Szakács álláshely létrehozásról
62/2020 (11.19.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020]

 
   
| Belépés | Copyright