Vadna
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2019. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2019 (01.22.) Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
2/2019 (01.22.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló 50/2017.(V.30.) határozat hatályon kívül helyezéséről
3/2019 (01.22.) Folyószámla-hitel felvételéről
4/2019 (01.22.) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére biztosítandó egyszeri, természetbeni támogatás kiosztásához, vállalkozási szerződések megkötésére irányuló felhatalmazásról
5/2019 (02.05.) A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1851635047 azonosítójú projektben, az önkormányzat részéről szükséges önerő biztosításáról, a pályázati előleg igényléséről
6/2019 (02.12.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2019. évi költségvetéséről
7/2019 (02.12.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
8/2019 (02.12.) A Dédestapolcsány – Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
9/2019 (02.12.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról
10/2019 (02.12.) A Vadna Községért Alapítvány 2019. évi működésének támogatásáról
11/2019 (02.12.) A Református Egyház 2019. évi működésének támogatásáról
12/2019 (02.12.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról
13/2019 (02.12.) A Nagybarcai Sportegyesület 2019. évi működésének támogatásáról
14/2019 (02.12.) A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2018. évi működésének támogatásáról
15/2019 (02.12.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2019. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
16/2019 (02.12.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2019. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
17/2019 (02.12.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
18/2019 (02.12.) Önkormányzatok információs rendszerének fejlesztésére irányuló megállapodásról
19/2019 (02.12.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás során, többletmunka megrendeléséről
20/2019 (02.12.) A képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
21/2019 (02.12.) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
22/2019 (02.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről
23/2019 (02.12.) A köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről
24/2019 (03.20.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
25/2019 (03.20.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
26/2019 (03.20.) Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről
27/2019 (03.20.) A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos döntésekről
28/2019 (03.20.) A Rákóczi Szövetség anyagi támogatás iránti kérelméről
29/2019 (03.20.) Román Istvánné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről
30/2019 (04.23.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Vadna községben végzett 2018. évi tevékenységéről
31/2019 (04.23.) A 2018. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
32/2019 (04.23.) A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
33/2019 (05.28.) A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2018. évi közös fenntartásának elszámolásáról.
34/2019 (05.28.) A 2018. évi ellenőrzési jelentésről
35/2019 (05.28.) A Vadna Községért Alapítvány 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
36/2019 (05.28.) A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
37/2019 (05.28.) A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
38/2019 (05.28.) A Nagybarcai Sportbarátok Egyesülete 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
39/2019 (05.28.) A Református Egyház 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
40/2019 (05.28.) Közvilágítási üzemeltetési szerződés módosításáról
41/2019 (05.28.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
42/2019 (05.28.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása)támogatására irányuló igény benyújtásáról
43/2019 (05.28.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, kapitányságvezető kinevezésének véleményezéséről
44/2019 (05.28.) A önkormányzati tulajdonú ingatlan (326/38. hrsz) építési telek célú iránti vásárlási igény elbírálásáról
45/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról
46/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról
47/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési beszámolójáról
48/2019 (05.28.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
49/2019 (06.20.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
50/2019 (06.20.) A Vadna Dózsa György út 12. sz. alatti ingatlan vezetékes földgázellátásának kiépítéséhez, a Dózsa Gy utca aszfaltburkolatának megbontásáról.
51/2019 (06.20.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról.
52/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat benyújtásáról
53/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekt megvalósításának helyszínéről
54/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez pályázat készítésére ajánlatok bekéréséről
55/2019 (07.08.) TOP-1.4.1-19 kódszám, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című projekthez műszaki tervdokumentáció készítésére árajánlatok bekéréséről
56/2019 (07.08.) Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására.
57/2019 (07.30.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről
58/2019 (07.30.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
59/2019 (07.30.) Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására
60/2019 (07.30.) A Magyar Falu Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
61/2019 (07.30.) Közvilágítási lámpatestek felszereléséről, közvilágítási hálózat bővítéséről a Vadnapark Üdülőközpontban található közterületeken
62/2019 (09.03.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
63/2019 (09.03.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozásról.
64/2019 (09.03.) A Magyar Falu Program keretében az „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című alprogramban, pályázat benyújtásáról
65/2019 (09.03.) Falugondnoki szolgáltatás bevezetéséről
66/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról
67/2019 (09.05.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
68/2019 (09.19.) A polgármester jutalmazásáról
69/2019 (09.19.) A falugondnoki szolgálat szakmai programjának jóváhagyásáról
70/2019 (10.22.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról.
71/2019 (10.22.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
72/2019 (10.22.) Alpolgármester választásáról
73/2019 (10.22.) Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
74/2019 (10.22.) Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
75/2019 (10.22.) Bencze Péter polgármester, 2019. október 13. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltásáról
76/2019 (10.22.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról
77/2019 (10.22.) A Gazdasági Program kidolgozásáról
78/2019 (10.22.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről
79/2019 (10.22.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Vadna - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Tárulási Tanácsába történő delegálásról, delegált tag helyettesítéséről
80/2019 (10.22.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről
81/2019 (10.22.) A Bánhorváti Óvodafenntartó Társulás Tárulási Tanácsában a delegált tag helyettesítéséről
82./2019 (11.07.) A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 jelű pályázatának támogatásából megvalósítandó I. világháborús emlékmű építése beruházáshoz az ajánlattevők személyének meghatározásáról, ajánlatok megkéréséről.
83/2019 (12.03.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet függelékeinek módosításáról
84/2019 (12.03.) Az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíj pályázati kiírásáról
85/2019 (12.03.) A Vadna Község Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- szociális és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak 2020. évi megállapításáról.
86/2019 (12.03.) A 2020. évi ellenőrzési tervről.
87/2019 (12.03.) A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége miatt, a pályázati eljárás megismétléséről, intézményvezető megbízásáról
88/2019 (12.03.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről
89/2019 (12.03.) Falugondnoki munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról
90/2019 (12.03.) A 2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramban való részvételre irányuló kérelem benyújtására.
91/2019 (12.03.) Körzeti megbízotti helyiség használatának biztosításáról, önkormányzati tulajdonú ingatlanban.
92/2019 (12.03.) A Magyar Falu Program keretében, a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban pályázatának támogatásából megvalósítandó, a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez az ajánlattevők meghatározásáról, ajánlatkérésről
93/2019 (12.03.) Élelmiszerutalvány biztosításáról a község időskorú lakosai részére.
94/2019 (12.03.) A KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapdokumentumainak módosításáról
95/2019 (12.03.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

 
   
| Belépés | Copyright