Szuhakálló
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (02.15.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodája 2018. évi költségvetés-tervezetéről
2/2018 (02.15.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
3/2018 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
4/2018 (02.15.) A Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
5/2018 (02.15.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
6/2018 (02.15.) A Szuhakállói Polgárőr Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról
7/2018 (02.15.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról
8/2018 (02.15.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
9/2018 (02.15.) Az óvoda fűtésrendszerének korszerűsítéséhez előirányzat biztosításáról
10/2018 (02.15.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálataira előirányzat biztosításáról
11/2018 (02.15.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
12/2018 (02.15.) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
13/2018 (02.15.) A Szuhakálló Községért Közalapítvány megszüntetéséről
14/2018 (02.15.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról
15/2018 (02.15.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
16/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
18/2018 (03.09.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
18/2018 (03.09.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására
19/2018 (03.09.) A Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája intézményátszervezéshez kapcsolódó véleményezési jogkör gyakorlásáról
20/2018 (03.09.) A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról
21/2018 (03.29.) A Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról.
22/2018 (03.29.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
23/2018 (03.29.) Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
24/2018 (03.29.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről.
25/2018 (03.29.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról
27/2018 (04.26.) A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság beszámolójáról Szuhakálló község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről
28/2018 (04.26.) Központi Orvosi Ügyeleti feladatok ellátására létrejött helyiséghasználati jogviszony jóváhagyásáról
29/2018 (04.26.) Fogorvosi ellátási szerződés megszüntetéséről
30/2018 (04.26.) Szuhakálló község közegészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátórendszer (házi orvosi-; védőnői szolgálat, központi orvosi ügyelet, fogászat) működéséről szóló beszámolókról
31/2018 (04.26.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Szuhakálló községben végzett 2017. évi tevékenységéről
32/2018 (04.26.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2016. II. félévi, valamint 2017. I. félévi munkájáról szóló beszámolóról
33/2018 (04.26.) A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
34/2018 (04.26.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról
35/2018 (04.26.) A Szuhakállói Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
36/2018 (04.26.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet megemeléséről
37/2018 (04.26.) A polgármesteri jelentésről
38/2018 (05.11.) Tervezői megbízásról a Községi Konyha és a kapcsolódó menza felújításával kapcsolatos pályázati- és kiviteli terv készítésére
39/2018 (05.11.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
40/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
41/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról
42/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
43/2018 (05.31.) A Sajóvölgyi Települések Önkormányzati Rendészeti Szervet Fenntartó Társulásának 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai-, pénzügyi beszámolóról.
44/2018 (05.31.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásáról
45/2018 (05.31.) A Csillagfürt Hagyományőrző Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
46/2018 (05.31.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
47/2018 (05.31.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről
48/2018 (05.31.) Az önkormányzat és intézményei által nyilvántartott hátralékok kezeléséről
49/2018 (05.31.) A Gárdonyi Géza Tagiskola köznevelési intézmény, ingó és ingatlan vagyonelemeire vonatkozó vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
50/2018 (05.31.) A 2017. évi Start-munkaprogram keretében megvalósult beszerzések, beruházások elszámolásáról.
51/2018 (05.31.) Az önkormányzati tulajdonban lévő járművek, gépek 2017. évi fenntartási költséginek elszámolásáról.
52/2018 (05.31.) Mezőgazdasági eszközök vásárlásáról
53/2018 (05.31.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
54/2018 (05.31.) Az ANDENTÁL Bt. (Dr Szabó Andrea fogszakorvos) kezdeményezése, a tulajdonát képező fogászati munkahely berendezési tárgyak, eszközök önkormányzatok általi megvásárlásáról
55/2018 (05.31.) A népkonyha ellátásra irányuló megállapodásról
56/2018 (05.31.) A Szuhakálló Bajcsy-Zs. u.16. sz. alatti ingatlanon található épület felújítására költségvetési fedezet megemeléséről szóló 36/2018.(IV.26.) Határozatmódosításáról.
57/2018 (05.31.) A polgármesteri jelentésről
58/2018 (06.08.) Útkarbantartáshoz szükséges gépbeszerzés Dédestapolcsány, Sajóivánka és Szuhakálló községekben projekt önerejének biztosításáról
59/2018 (06.08.) Mezőgazdasági vontató értékesítéséről.
60/2018 (06.19.) Mucsony-Szuhakálló községek fogorvosi körzet praxisjog értékesítéséről
61/2018 (06.19.) Az Andentál Bt.-vel kötött fogászati alapellátás tartós helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről
62/2018 (06.19.) A Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft -vel feladat-ellátási szerződés megkötéséről
63/2018 (06.21.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
64/2018 (06.21.) Mezőgazdasági vontató beszerzéséről
65/2018 (06.21.) Pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
66/2018 (06.21.) A 2018. évi Kolorcity Fesztivál szuhakállói programjához költségvetési fedezet biztosításáról
67/2018 (08.02.) A pályázat benyújtásáról önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására szóló 65/2018.(VI.21.) Határozat módosításáról
68/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról.
69/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott műszaki ellenőri ajánlatok elbírálásáról, a műszaki ellenőr kiválasztásáról.
70/2018 (08.06.) A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00027 azonosító számú „Energetikai fejlesztés Szuhakálló község polgármesteri hivatalában” – beruházás megvalósítására benyújtott egyéb mérnöki ajánlatok elbírálásáról, az egyéb mérnöki feladatokat ellátó kiválasztásáról.
71/2018 (08.06.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről.
72/2018 (08.06.) Pályázat benyújtásáról a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű, az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása vonatkozó pályázati felhívásra
73/2018 (08.06.) Az önkormányzati tulajdonú mikrobusz használati formáiról és az azokhoz kapcsolódó díjtételekről szóló 88/2015. (XI.23.) határozat módosításáról.
74/2018 (08.16.) A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatásából, az Egészségház külső felújítása beruházás megvalósítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
75/2018 (08.16.) A 2018/2019. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás rendjének megállapításáról
76/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról
77/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
77/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról
79/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról
80/2018 (09.13.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
81/2018 (09.13.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálataira előirányzat biztosításáról szóló 10/2018.(II.15.) határozat módosításáról
82/2018 (09.13.) A Községháza szolgálati lakás részének külső hőszigetelési munkálatai kivitelezésének megrendeléséről
83/2018 (09.13.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó egyes határozat hatályon kívül helyezéséről
84/2018 (09.13.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése.
85/2018 (09.13.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról.
86/2018 (09.13.) A Sajókaza 082/13 hrsz.-ú területre tervezett veszélyes hulladék-lerakó létesítésével kapcsolatos önkormányzati álláspontról
87/2018 (09.13.) Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági vontatók, munkagépek által végzett bérmunka díjainak megállapításáról szóló 89/2015.(XI.23.) határozat módosításáról
88/2018 (09.13.) A Községháza energetikai felújítása során feleslegessé vált, bontott nyílászárók és fűtőtestek értékesítéséről
89/2018 (09.13.) Feleslegessé vált vagyontárgyak (mezőgazdasági gépek, eszközök) selejtezéséről és értékesítéséről
90/2018 (09.13.) A 2018. évi Nemzeti Vágta költségeihez anyagi támogatás nyújtásáról
91/2018 (09.13.) Közterületi és intézményi területen található fák állapotának felülvizsgálatáról
92/2018 (09.13.) Szüreti Felvonulás és Szüreti Bál rendezvényhez anyagi hozzájárulás biztosításáról
93/2018 (09.13.) A polgármesteri jelentésről
94/2018 (10.03.) A VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 17/2018.(III.9.) Határozat kiegészítéséről.
95/2018 (10.03.) A Szuhakálló 051/10. és 051./25. hrsz. alatt felvett külterületi termőföld ingatlanok, mezőgazdasági haszonbérlet keretei közötti, nyilvános hasznosításra


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright