Sajószentpéter
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Ellenőrzési tervek
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Egyéb oktatási intézmények
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
2/2018 (01.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáról
3/2018 (01.25.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
4/2018 (01.25.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
5/2018 (01.25.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
6/2018 (01.25.) a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
7/2018 (01.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
8/2018 (01.25.) a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához kapcsolódóan álláshely létesítéséről
9/2018 (01.25.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről
10/2018 (01.25.) az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
11/2018 (01.25.) az óvoda 2018. évi nyári zárva tartási rendjéről
12/2018 (01.25.) betonelemgyártó gép és tartozékai ingyenes használatba adásáról
13/2018 (01.25.) a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási szerződésének módosítására
14/2018 (01.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi I. féléves munkatervének módosításáról
15/2018 (01.25.) a 2017. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
16/2018 (02.22.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
17/2018 (02.22.) a 2017/2018. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról szóló 173/2017.(IX.21.) határozat módosításáról
18/2018 (02.22.) a 2017/2018. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről szóló 177/2017.(IX.21.) határozat módosításáról
19/2018 (02.22.) a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
20/2018 (02.22.) a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosításáról
21/2018 (02.22.) a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
22/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai munkatervének és a 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
23/2018 (02.22.) a John Deere LV03 típusú traktor tartozékainak ingyenes használatba adásáról
24/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
25/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskolája épületeinek tetőszerkezetén „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretén belül fotovoltaikus rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
26/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
35/2018 (03.29.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
36/2018 (03.29.) Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
37/2018 (03.29.) a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
38/2018 (03.29.) a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához forrás biztosításáról
39/2018 (03.29.) a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
40/2018 (03.29.) a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
41/2018 (03.29.) a Sajószentpéter, Eperjesi utca 55. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
42/2018 (03.29.) a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának megállapításáról
42/2018 (03.29.) a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának megállapításáról
43/2018 (03.29.) a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
44/2018 (03.29.) a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
45/2018 (03.29.) a Sajószentpéter, Váci M. utca 27. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
53/2018 (04.26.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztásáról
54/2018 (04.26.) a 2017. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
55/2018 (04.26.) a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
56/2018 (04.26.) a 2018. évi ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról
57/2018 (04.26.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
58/2018 (04.26.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadásáról
59/2018 (04.26.) 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
60/2018 (04.26.) Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításról
61/2018 (04.26.) a Sajószentpéter 25504 OTR állomás Bocskai utcai és Petőfi utcai KIF rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
62/2018 (04.26.) a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 8. szám alatti, 2952/6 helyrajzi számú ingatlan villamos-energia ellátását biztosító földkábeles csatlakozó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
63/2018 (04.26.) a Sajószentpéter, Váci M. utca 9. szám alatti, 2548/19/A helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
64/2018 (04.26.) a Sajószentpéter belterület 2757 hrsz-ú ingatlan 550 m2 területű részének bérbeadásáról
65/2018 (04.26.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásáról
66/2018 (04.26.) a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
67/2018 (04.26.) a 2018. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
68/2018 (04.26.) a TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00014 „Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
69/2018 (04.26.) a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 „Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
70/2018 (04.26.) a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
71/2018 (04.26.) pályázat benyújtásáról a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás keretében
72/2018 (04.26.) az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak végrehajtásához forrás biztosításáról
73/2018 (04.26.) szakértői feladatok ellátásához forrás biztosításáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright