Sajószentpéter
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Ellenőrzési tervek
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Egyéb oktatási intézmények
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
2/2018 (01.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáról
3/2018 (01.25.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
4/2018 (01.25.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
5/2018 (01.25.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
7/2018 (01.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
8/2018 (01.25.) a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához kapcsolódóan álláshely létesítéséről
9/2018 (01.25.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről
10/2018 (01.25.) az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
11/2018 (01.25.) az óvoda 2018. évi nyári zárva tartási rendjéről
12/2018 (01.25.) betonelemgyártó gép és tartozékai ingyenes használatba adásáról
13/2018 (01.25.) a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási szerződésének módosítására
14/2018 (01.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi I. féléves munkatervének módosításáról
15/2018 (01.25.) a 2017. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
16/2018 (02.22.) a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
17/2018 (02.22.) a 2017/2018. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról szóló 173/2017.(IX.21.) határozat módosításáról
18/2018 (02.22.) a 2017/2018. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről szóló 177/2017.(IX.21.) határozat módosításáról
19/2018 (02.22.) a lakások és helyiségek bérletéről szóló 31/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
20/2018 (02.22.) a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 4. számú módosításáról
21/2018 (02.22.) a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
22/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai munkatervének és a 2017. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról
23/2018 (02.22.) a John Deere LV03 típusú traktor tartozékainak ingyenes használatba adásáról
24/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
25/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Hunyadi Mátyás Tagiskolája épületeinek tetőszerkezetén „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretén belül fotovoltaikus rendszer telepítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
26/2018 (02.22.) a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
35/2018 (03.29.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
36/2018 (03.29.) Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
37/2018 (03.29.) a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolájába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
38/2018 (03.29.) a TOP-7.1.1-16-2017-00100 azonosító számú, PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER - Kulturális, Sport - és Városfejlesztő Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának elkészítése és megvalósítása című projekt végrehajtásához forrás biztosításáról
39/2018 (03.29.) a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
40/2018 (03.29.) a FREEDANCE-2008 Társastánc Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
41/2018 (03.29.) a Sajószentpéter, Eperjesi utca 55. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
42/2018 (03.29.) a polgármester, alpolgármester cafetéria-juttatásának megállapításáról
43/2018 (03.29.) a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
44/2018 (03.29.) a Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 40. 1/4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás felújítási munkálataihoz forrás biztosításáról
45/2018 (03.29.) a Sajószentpéter, Váci M. utca 27. számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
53/2018 (04.26.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztásáról
54/2018 (04.26.) a 2017. évről szóló éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
55/2018 (04.26.) a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
56/2018 (04.26.) a 2018. évi ingyenes nyári szünidei gyermekétkeztetés feltételeinek meghatározásáról
57/2018 (04.26.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról
58/2018 (04.26.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadásáról
59/2018 (04.26.) 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéről
60/2018 (04.26.) Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek módosításról
61/2018 (04.26.) a Sajószentpéter 25504 OTR állomás Bocskai utcai és Petőfi utcai KIF rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
62/2018 (04.26.) a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 8. szám alatti, 2952/6 helyrajzi számú ingatlan villamos-energia ellátását biztosító földkábeles csatlakozó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
63/2018 (04.26.) a Sajószentpéter, Váci M. utca 9. szám alatti, 2548/19/A helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
64/2018 (04.26.) a Sajószentpéter belterület 2757 hrsz-ú ingatlan 550 m2 területű részének bérbeadásáról
65/2018 (04.26.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásáról
66/2018 (04.26.) a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
67/2018 (04.26.) a 2018. év I. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
68/2018 (04.26.) a TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00014 „Sajószentpéter és térsége korszerű közétkeztetési infrastruktúrájának megteremtése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
69/2018 (04.26.) a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 „Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
70/2018 (04.26.) a TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00027 „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
71/2018 (04.26.) pályázat benyújtásáról a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati felhívás keretében
72/2018 (04.26.) az Európai Unió által elfogadott általános adatvédelmi rendeletben foglaltak végrehajtásához forrás biztosításáról
73/2018 (04.26.) szakértői feladatok ellátásához forrás biztosításáról
74/2018 (05.24.) Sajószentpéter város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
75/2018 (05.24.) a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
76/2018 (05.24.) a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
77/2018 (05.24.) Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadásáról
78/2018 (05.24.) a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadásáról
79/2018 (05.24.) a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft 2017. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés, független könyvvizsgálói jelentés és a 2018. évi üzleti terv elfogadásáról
80/2018 (05.24.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról
81/2018 (05.24.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajó Televízió Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés módosításáról
82/2018 (05.24.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásai statisztikai összegezésének elfogadásáról
83/2018 (05.24.) a 2018/2019. nevelési évben a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában az engedélyezett csoportok számának meghatározásáról
84/2018 (05.24.) a 2018/2019. nevelési évben a maximális csoportlétszámtól való eltérés fenntartói engedélyezéséről a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodában
85/2018 (05.24.) a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására irányuló pályázati felhívás elfogadásáról
86/2018 (05.24.) a 2018. évi szennyvíz használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
87/2018 (05.24.) a Sajószentpéter, Bánkút utca 239 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
88/2018 (05.24.) a Harica utcában sebességkorlátozás elrendeléséről
89/2018 (05.24.) a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
94/2018 (06.21.) az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
95/2018 (06.21.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásról
104/2018 (06.21.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2018. évi II. féléves munkatervéről
105/2018 (06.21.) a 2018. évi Járási startmunka mintaprogram mezőgazdasági program elem keretében vásárolt eszközökkel kapcsolatos döntések meghozataláról
107/2018 (06.21.) Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek M-2 módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatról
109/2018 (06.21.) a Sajószentpéter Város településrendezési eszközeinek M-2.2 módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatról
110/2018 (06.21.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről
111/2018 (06.21.) a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
112/2018 (06.21.) az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról
113/2018 (06.21.) a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
114/2018 (06.21.) a Sajószentpéteri Városgondnokság JCB 3CX kotró-rakodó gépéhez multifunkciós kanál beszerzéséhez forrás biztosításáról
115/2018 (06.21.) a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2018. évi támogatásáról
116/2018 (06.21.) az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosító számú „ a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projektben történő együttműködésről
117/2018 (07.05.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről
118/2018 (07.05.) a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00020 „Körforgalom építése a 26. számú és 27. számú főutak csomópontjában és kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása” című pályázat megvalósításához forrás biztosításáról
119/2018 (07.05.) a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
120/2018 (07.05.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda udvari játszóeszközeinek beszerzéséhez forrás biztosításáról
121/2018 (07.05.) a Sajószentpéter I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését érintő munkáltatói intézkedésekről
122/2018 (07.05.) az I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése tárgyában Sajószentpéter Városi Önkormányzat és Alacska Község Önkormányzat közötti megállapodásról
123/2018 (07.05.) a Sajószentpéter, Ibolya telep 1/a számú ingatlan villamosenergia ellátásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
124/2018 (07.05.) a Somogyi Béla utca 1700/A helyrajzi számú ingatlan kisnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
125/2018 (07.05.) a TOP-7.1.1.-16-H-100-1 kódszámú „Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren” című felhívásra pályázat benyújtásáról
126/2018 (07.05.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
127/2018 (07.05.) a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00004 „Kerékpárosbarát fejlesztés Sajószentpéteren – Városi kerékpárút hálózat megvalósítása” című pályázat megvalósításához forrás biztosításáról
133/2018 (08.30.) Sajószentpéter Város településrendezési eszközök M-2 és M-2.2 módosításáról
134/2018 (08.30.) a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
135/2018 (08.30.) Sajószentpéter Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
136/2018 (08.30.) a víziközmű-rendszer tizenöt éves gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrészének jóváhagyásáról
137/2018 (08.30.) a Sajószentpéter, Harica utca 1. szám (hrsz.: 441/2) alatt található ingatlan állagmegóvási munkáira forrás biztosításáról
138/2018 (08.30.) a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázleágazó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
139/2018 (08.30.) a 2018. év II. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
143/2018 (09.27.) a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtásáról
144/2018 (09.27.) a 2018/2019. tanév ingyenes őszi, téli és tavaszi szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának meghatározásáról
145/2018 (09.27.) a 2018/2019. tanév ingyenes őszi szünidei gyermekétkeztetés három munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
146/2018 (09.27.) a 2018/2019. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés három munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
147/2018 (09.27.) a 2018/2019. tanév ingyenes téli szünidei gyermekétkeztetés nyolc munkaszüneti napra történő megszervezéséről
148/2018 (09.27.) a 2018/2019. tanév ingyenes tavaszi szünidei gyermekétkeztetés kettő munkanapra történő megszervezésének feltételeiről
149/2018 (09.27.) a Környezetvédelmi Program éves felülvizsgálatáról
150/2018 (09.27.) a Sajószentpéter, Vörösmarty utca 15/A. számú ingatlan közterületi szennyvíz bekötővezetékének kiépítéséhez forrás biztosításáról
151/2018 (09.27.) a „Sajószentpéter déli városrész bel- és csapadékvíz-védelmi hálózat kiépítése” című projekt kivitelezési szerződésének módosításához saját forrás biztosításáról
152/2018 (10.04.) a helyi önkormányzati képviselő időközi választása feladatainak ellátásához forrás biztosításáról
153/2018 (10.04.) a TOP-4.2.1.-16-BO1-2017-00014 azonosító számú „Generációk kertje-szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
160/2018 (10.25.) az étkezési nyersanyagnormák és az eladási árak felülvizsgálatáról
161/2018 (10.25.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciójának, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
162/2018 (10.25.) a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztásáról és a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékének módosításáról
163./2018 (10.25.) a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 azonosító számú Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén című pályázat eredményeként kialakuló park üzemeltetőjének kijelöléséről
164/2018 (10.25.) a Sajószentpéteri Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
165/2018 (10.25.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
166/2018 (10.25.) a 2018. év III. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright