Sajószentpéter
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Ellenőrzési tervek
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Egyéb oktatási intézmények
Közintézmények
Szociális intézmények
Szolgáltató intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2019. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
2/2019 (01.16.) a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 azonosítószámú „Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával” című projekt megvalósításához forrás biztosításáról
3/2019 (01.16.) a 2019. évben induló START közfoglalkoztatási kérelmek benyújtásáról hozott 208/2018. (XII.13.) határozat módosításáról
4/2019 (01.16.) pályázat benyújtásáról és tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár részére
5/2019 (01.16.) a Sajó Televízió Nonprofit Kft. telephely létesítéséről
6/2019 (01.16.) a Sajó Televízió Nonprofit Kft. pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
7/2019 (01.16.) támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-100-2 kódszámú Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretében
8/2019 (01.16.) a Berente 539 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátását szolgáló földkábeles csatlakozóvezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
9/2019 (01.16.) a Sajószentpéter, Kassai utca 12. szám alatti, 925/158 helyrajzi számú ingatlan középnyomású gázellátását biztosító gázelosztó vezeték építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
10/2019 (01.16.) pályázaton való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Sajószentpéteri Szabadidő Sport Egyesület részére
11/2019 (01.16.) a Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról
21/2019 (01.31.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat adósságszolgálata és a saját bevételeinek három éves alakulásának bemutatásáról
22/2019 (01.31.) a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításának szabályairól szóló 23/2013. (X.30.) önkormányzati rendelet függelékének módosításáról
23/2019 (01.31.) a Szociális, Kulturális, Sport és Köznevelési Bizottság tagjának megválasztásáról és Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1-2. függelékének módosításáról
24/2019 (01.31.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
25/2019 (01.31.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
26/2019 (01.31.) a Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodás elfogadásáról
27/2019 (01.31.) az óvodai általános beiratkozás időpontjának meghatározásáról
28/2019 (01.31.) az óvoda 2019. évi nyári zárva tartási rendjéről
29/2019 (01.31.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetéről
30/2019 (01.31.) a Sajószentpéter, Somogyi Béla utca 9. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan karbantartási munkáinak elvégzéséről és az ingatlan használatba adásáról
31/2019 (01.31.) a Sajószentpéteri Hegyalja Lovas Egyesület megnevezésben Sajószentpéter
32/2019 (01.31.) a Bocskai utca és a Harica tér közötti 440/26 helyrajzi számú útszakasz forgalmi rendjének megváltoztatásáról és sebességkorlátozás elrendeléséről
33/2019 (01.31.) a 2018. év IV. negyedév lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
34/2019 (01.31.) pályázat benyújtásáról az illegális hulladéklerakó felszámolása című felhívásra
35/2019 (02.07.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
36/2019 (02.07.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által benyújtott közművelődési pályázatokról
37/2019 (02.07.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról „30-on innen” közösségi rendezvények megvalósítására
38/2019 (02.07.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról „30-on túl” nagyrendezvény és közösségi rendezvény megvalósítására
39/2019 (02.07.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról szabadidőhöz, sportoláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó közösségi rendezvények lebonyolítására
40/2019 (02.07.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár pályázaton való részvételéhez hozzájárulásról a Városi Könyvtárban közösségi rendezvények, non-formális képzés megvalósítására
41/2019 (02.07.) a Sajó Televízió Nonprofit Kft. pályázaton való részvételéhez történő hozzájárulásról
42/2019 (02.07.) támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-100-3 kódszámú Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren című pályázati felhívás keretében
50/2019 (02.28.) Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2019 (02.28.) a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
52/2019 (02.28.) a Sajószentpéteri Városgondnokság üzemeltetésében lévő Fitt-liget parkjának karbantartásához szükséges fűnyíró traktor beszerzéséhez forrás biztosításáról
53/2019 (02.28.) a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmének elbírálásáról
54/2019 (02.28.) a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért „Közhasznú Szervezet” támogatási kérelmének elbírálásáról
55/2019 (02.28.) a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
56/2019 (02.28.) a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
57/2019 (02.28.) a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 2019. éves szolgáltatási terv jóváhagyásáról
58/2019 (02.28.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2018. éves szakmai beszámolójának elfogadásáról
59/2019 (02.28.) a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár telephelye, a Lévay József Városi Könyvtár 2019. éves szakmai munkatervének elfogadásáról
60/2019 (02.28.) a Sajószentpéter 3209 helyrajzi számú földút karbantartásához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
61/2019 (02.28.) államháztartáson kívüli forrás átvételéről
62/2019 (02.28.) kérelem benyújtásáról a 2019. évben induló hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásra a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalban és a Sajószentpéteri Városgondnokságon
63/2019 (02.28.) a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesületbe való belépésről
65/2019 (03.13.) a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00019 azonosító számú „Kulturális programok szabadtéren - Többfunkciós közösségi tér létrehozása Sajószentpéteren” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
66/2019 (03.13.) a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00066 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sajószentpéteren” című pályázat megvalósításához saját forrás biztosításáról
67/2019 (03.13.) a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskolába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
68/2019 (03.13.) a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolájába felvehető maximális gyermek-, tanulólétszámot érintő átszervezési javaslat véleményezéséről
74/2019 (03.28.) Sajószentpéter Város Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadásáról
75/2019 (03.28.) a Sajószentpéter és Berente területén tervezett üzemanyag-töltő állomás és autómosó építéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
76/2019 (03.28.) a Sajószentpéter Ibolya telepi szennyvízvezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
77/2019 (03.28.) a„Generációk kertje” – szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Sajószentpéteren című projekt keretében vásárolt gépjármű üzembentartójának kijelöléséről


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

 
   
| Belépés | Copyright