Sajóivánka
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (02.14.) A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvodája 2018. évi költségvetés-tervezetéről
2/2018 (02.14.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról.
3/2018 (02.14.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról.
4/2018 (02.14.) Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.
5/2018 (02.14.) A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület 2018. évi működésének támogatásáról.
6/2018 (02.14.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2018. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
7/2018 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
8/2018 (02.14.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
9/2018 (02.14.) A polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
10/2018 (02.14.) Seszták Ottó polgármester, 2014. október 12. napján fennálló, ki nem adott szabadságának megváltásáról
11/2018 (02.14.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról
12/2018 (02.14.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
13/2018 (02.14.) A 2018. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről
14/2018 (02.14.) Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására.
15/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
16/2018 (03.13.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
16/2018 (03.13.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására
18/2018 (03.13.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
19/2018 (03.13.) Állami tulajdonú termőföld használatára irányuló kezdeményezésről
20/2018 (03.13.) A Sajóivánka 221/12. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó, az önkormányzatnak ingyenes használati jogot biztosító szerződés megkötéséről.
21/2018 (03.13.) Tulajdonosi hozzájárulásról, a Sajóivánka Kossuth u.32/A. sz. alatti ingatlan gázellátásának kiépítéséhez
22/2018 (04.25.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
23/2018 (04.25.) A 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
24/2018 (04.25.) Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése érdekében.
25/2018 (04.25.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
26/2018 (04.25.) A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
27/2018 (04.25.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról
28/2018 (04.25.) A Sajóivánkai Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére kiírt pályázat eredménytelensége esetén, a pályázati eljárás megismétlésére irányuló felhatalmazásról
29/2018 (04.25.) Önkormányzati tulajdonú építési telek (241/70. hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
30/2018 (04.25.) A Sajóivánka 022. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdoni hányadaira irányuló vételi ajánlat megismétléséről
31/2018 (04.25.) A TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” – építési beruházáshoz az ajánlattevők kiválasztásáról, az ajánlatok megkéréséről
32/2018 (05.07.) A TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” – építési beruházás megvalósítására benyújtott ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
33/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
34/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról
35/2018 (05.29.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
36/2018 (05.30.) Az óvodai köznevelési feladatellátás 2017. évi elszámolásáról
37/2018 (05.30.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről
38/2018 (05.30.) A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
39/2018 (05.30.) A Sajóivánkai Polgárőr Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
40/2018 (05.30.) A Sajóivánka Református Egyházközség 2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
41/2018 (05.30.) A 2018. évi szennyvízcsatorna-hálózat használati díjának felhasználásáról
42/2018 (05.30.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
43/2018 (05.30.) A Népkonyha ellátásra irányuló megállapodásról
44/2018 (06.12.) Útkarbantartáshoz szükséges gépbeszerzés Dédestapolcsány, Sajóivánka és Szuhakálló községekben projekt önerejének biztosításáról
45/2018 (08.08.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
46/2018 (08.08.) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás ,igényléséről.
47/2018 (08.08.) Önkormányzati tulajdonú építési telkek (241/66. hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
49/2018 (08.08.) Önkormányzati tulajdonú építési telkek (241/67. hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
50/2018 (08.08.) Önkormányzati tulajdonú építési telkek (241/106. hrsz.) iránti vásárlási igény elbírálásáról
51/2018 (08.08.) A víziközmű-szolgáltatás 2019-2033. közötti Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról, benyújtásáról
52/2018 (09.12.) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
53/2018 (09.12.) A telekalakítással kialakuló Sajóivánka 33/1 hrsz-ú ingatlan térítésmentes állami tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról.
54/2018 (09.12.) A 2018/2019. tanévre vonatkozó iskolakezdési támogatás rendjének megállapításáról
55/2018 (09.12.) Javaslat a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 2017. évi BM támogatásából megvalósításra kerülő ravatalozó felújítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
56/2018 (09.12.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról.
57/2018 (09.12.) Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése.
58/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról
59/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
60/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatról szóló 1/2013. Jegyzői-polgármesteri együttes utasítás módosításának jóváhagyásáról
61/2018 (09.12.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi felhalmozási előirányzata terhére beszerzések jóváhagyásáról
62/2018 (10.04.) a VP6-19.2.1.-12-3-17 kódszámú pályázati felhívásra, a térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 16/2018.(III.13.) Határozat kiegészítéséről.
63/2018 (10.04.) A 2068/2017. (XII.28.) Korm. határozattal biztosított, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból, a Sajóivánka, Május 1 utca (hrsz: 2/1). felújítására benyújtott kivitelezői ajánlatok elbírálásáról, a kivitelező kiválasztásáról
64/2018 (10.04.) A 2018. évi járási start-munkaprogramban megvalósított műfüves pálya létesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyására
65/2018 (10.04.) A Szent István út aszfaltburkolata kátyúzási munkálataira költségvetési fedezet biztosításáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright