Sajógalgóc
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (01.04.) Az önkormányzat 2018. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról.
2/2018 (01.04.) A Sajógalgóc 120/2. hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
3/2018 (01.04.) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
4/2018 (01.31.) VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „Sajógalgóc Községházának felújítása” elnevezésű pályázati támogatásból megvalósuló beruházás megvalósításáról.
5/2018 (01.31.) Pályázat benyújtásáról a ZP-1-2017. kódszámú, zártkerti program támogatására.
6/2018 (01.31.) A 2017. évi Járási start-munkaprogram mezőgazdasági programelében, megvalósítási helyszín megváltoztatásáról
7/2018 (01.31.) Használati jog biztosításáról a 66. hrsz-ú ingatlanon, a Gömörfa Kft. részére
8/2018 (..) A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
9/2018 (02.14.) A Dédestapolcsány – Mályinka- Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2018. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
10/2018 (02.14.) Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2018. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
11/2018 (02.14.) A Sajógalgóci Római Katolikus Egyházközség részére anyagi támogatás nyújtásáról.
12/2018 (02.14.) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2018. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
13/2018 (02.14.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
14/2018 (02.14.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervéről
15/2018 (02.14.) A falugondnoki szolgálat szakmai programjának módosításáról
16/2018 (02.14.) A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
17/2018 (02.15.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
18/2018 (03.13.) A Dédestapolcsány – Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
19/2018 (03.13.) A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
20/2018 (03.13.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről.
21/2018 (03.13.) A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00045 „Sajógalgóc község vízelvezető hálózatának infrastrukturális fejlesztése” projektben a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról.
22/2018 (03.13.) Sajógalgóci Búcsú-fesztivál rendezéséről
23/2018 (04.25.) A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
24/2018 (04.25.) Támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése érdekében
25/2018 (04.25.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (belterületi utak, járdák, hidak felújítása) támogatására irányuló igény benyújtásáról
26/2018 (04.25.) Pályázat benyújtásáról a VP6-19.2.1.-30-2-17 kódszámú pályázati felhívásra, a közösségi összetartozást erősítő, hagyományőrző, illetve hagyományosan megtartott rendezvények/programok szervezése támogatására
27/2018 (04.25.) A telekalakítással kialakuló Sajógalgóc 2/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes állami tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról.
28/2018 (04.25.) A telekalakítással kialakuló Sajógalgóc 231/2 hrsz-ú ingatlan térítésmentes állami tulajdonba és vagyonkezelésbe adásáról és a 156/1. helyrajzi számú ingatlan területének változása átvezetésréről
29/2018 (04.25.) A telekalakítással kialakuló Sajógalgóc 156/2, 231/1, 231/3 hrsz.hrsz-ú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba és vagyonkezelésbe vételéről.
30/2018 (04.25.) Az étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
31/2018 (04.25.) Az önkormányzat tulajdonában lévő 153. hrsz-ú ingatlanból telekalakítással kialakuló ingatlan értékesítéséről
32/2018 (04.25.) A2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
33/2018 (05.30.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosításáról
34/2018 (05.30.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójáról
35/2018 (05.30.) A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
36/2018 (05.30.) A 2017. évi ellenőrzési jelentésről
37/2018 (05.30.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról
38/2018 (05.30.) Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright