Kazincbarcika
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Művészeti iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Bűnüldözési, igazságszolgáltatási szervek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2019. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
2/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
4/2019 (01.24.) a Kazincbarcika Város Önkormányzat és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
5/2019 (01.24.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Eszterlánc Tagóvodája vonatkozásában szándéknyilatkozat meghozataláról
6/2019 (01.24.) a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00076 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, „A kazincbarcikai Csokonai úti székhely Óvoda, a Százszorszép és a Napsugár Tagóvodák épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú projekthez többlet saját forrás biztosításáról
7/2019 (01.24.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetőjének utasításáról a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatosan
8/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 3/2. szám alatt található nem önkormányzati tulajdonú lakóingatlan tulajdonszerzésének elősegítése céljából a Május 1. út 18. 2/8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjének kijelöléséről
9/2019 (01.24.) a Hámán Kató út 16. 1/3. szám alatti lakhatatlanná vált lakás bérlői részére lakás biztosításáról
10/2019 (01.24.) a Kazincbarcika, 0256/6, 0256/7, 0256/8, 0256/9, 0256/10, 0256/11, 0256/12, 0256/13, 0256/14, 0256/15, 0256/16, 0256/17, 0256/18 hrsz ingatlanok végleges más célú hasznosításáról
11/2019 (01.24.) a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
12/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
13/2019 (02.14.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Esély Szociális Szövetkezet között szociális agrárgazdálkodási programra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
14/2019 (02.14.) a Kazincbarcika, 1388/1 hrsz alatt nyilvántartott, 1017 m2 alapterületű ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
15/2019 (02.14.) a beiskolázási körzethatárok tervezetének véleményezéséről
16/2019 (02.14.) Kazincbarcika Város Polgármesterének felhatalmazására a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvánnyal történő egyeztetésre gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás feladatellátási szerződéssel történő ellátásáról
17/2019 (02.14.) az Állami Számvevőszék által lefolytatott „Az önkormányzatok pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzéséről” szóló jelentésének végrehajtására vonatkozó módosított Intézkedési Terv elfogadásáról
18/2019 (02.14.) A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás iránti pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
19/2019 (02.14.) a BARCIKA CENTRUM Kft. tulajdonában lévő BARCIKA ART Kft. felügyelőbizottsága tagjainak személyi változásáról, valamint a tiszteletdíj megállapításáról
20/2019 (02.28.) „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére” vonatkozóan kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
21/2019 (03.21.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
22/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal álláshelyei számának növeléséről, valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
23/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2019. évi közbeszerzési tervéről
24/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
25/2019 (03.21.) a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája Tornacsarnokának beázásával kapcsolatos, nem garanciális munkák elvégzéséről
26/2019 (03.21.) a 184/2017. (XI. 15.) határozat és a határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
27/2019 (03.21.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, Kazincbarcika 1132/19 hrsz alatt nyilvántartott ingatlannak - Egressy Béni Művelődési Központ teljes épületének - a BARCIKA ART Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról
28/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő ingatlanok bérleti díjának megállapításáról
29/2019 (03.21.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő kazincbarcikai 0373/67 hrsz alatt nyilvántartott külterületi ingatlan bérbeadásáról
30/2019 (03.21.) az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2019. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
31/2019 (03.21.) megállapodás megkötéséről
32/2019 (03.21.) a Képviselő-testület 192/2018. (XII. 18.) határozatának módosításáról
33/2019 (03.21.) Kazincbarcika belterületén 578/2/A/1, 578/2/A/2 és 578/8 helyrajzi szám alatti ingatlanok 1/1 arányú tulajdoni hányadának Kazincbarcika Város Önkormányzata általi megvásárlásáról
34/2019 (03.21.) a Rudabánya, 97/15 helyrajzi szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
35/2019 (03.21.) a BARCIKA CENTRUM Kft. ügyvezetője 2019. évi prémiumkitűzésének jóváhagyására
36/2019 (03.21.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
37/2019 (03.21.) a Barcika Holding Vállalatcsoport 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019]

 
   
| Belépés | Copyright