Kazincbarcika
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Művészeti iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Bűnüldözési, igazságszolgáltatási szervek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (01.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
2/2018 (01.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
3/2018 (01.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Német Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
4/2018 (01.18.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ bölcsődei intézményegységeinek 2018. évi nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
5/2018 (01.18.) a Kazincbarcika, 1714 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan BARCIKA PARK Nonprofit Kft. részére történő ingyenes használatba adásáról
6/2018 (01.18.) az URBACT III Transzfer Hálózatok című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtásáról, továbbá a szükséges önerő biztosításáról
7/2018 (01.18.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület – TAO pályázat keretében megvalósítandó – új jégcsarnok építésére vonatkozó engedélyes tervének elkészítéséhez szükséges önrész biztosításáról
8/2018 (01.18.) a „Barcikart” kitüntető díj adományozásáról
9/2018 (01.30.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyásáról
10/2018 (01.30.) a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
11/2018 (01.30.) az erdőgazdálkodási feladatok ellátása tárgyában született Erdőhasználati szerződés megújításáról
12/2018 (01.30.) védjegybejelentési eljárások megindításáról
13/2018 (01.30.) a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0373/67 hrsz-ú ingatlan 5000 m2-es részének bérbeadásáról
14/2018 (01.30.) behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezéséről
15/2018 (01.30.) a Munkácsy tér 3. 2/12. számú lakás bérbeadásáról
16/2018 (01.30.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
17/2018 (02.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
18/2018 (02.15.) Nemzeti Ovi-Sport Programon keresztül multifunkcionális pálya építéséről és az ahhoz szükséges önrész biztosításáról
19/2018 (02.15.) a KolorLab Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Park működtetésére vonatkozó vállalkozással vegyes megbízási szerződés módosításáról
20/2018 (02.15.) a Rudabánya, 872/A/8 hrsz alatti ingatlan tulajdonjogának rendezéséről
21/2018 (02.15.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről szóló 221/2017. (XII. 14.) határozatának módosításáról
22/2018 (02.15.) a 28602-1/2017/IK számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
23/2018 (03.01.) a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-17 jelű módosítása indításának kezdeményezéséről, és az érintett területek kiemelt fejlesztési területté való nyilvánításáról
24/2018 (03.01.) a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzéséről
25/2018 (03.01.) a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
26/2018 (03.01.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
27/2018 (03.22.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tulajdonában lévő IYP-750 forgalmi rendszámú Opel Combo C Van 1.7. DT forgalmi rendszámú gépjármű értékesítéséről és új gépjármű beszerzéséről
27/2018 (03.22.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
28/2018 (03.22.) a 1129/8/A/73 hrsz-ú, természetben 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 4-6. sz. alatt elhelyezkedő ingatlan 103 m2-es részére vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról
29/2018 (03.22.) a Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2018/19. nevelési évre vonatkozó beiratkozási rendjéről szóló közlemény jóváhagyásáról
30/2018 (03.22.) a Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról
31/2018 (03.22.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel történő megállapodások megkötéséről
31/2018 (04.26.) Kazincbarcika Város Egészségtervéről
32/2018 (03.22.) reklámszerződés megkötéséről a BARCIKA ART Kft-vel
33/2018 (03.22.) a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolát, és a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezéséről
34/2018 (03.22.) az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel hatályban lévő Bérleti Üzemeltetési Szerződés alapján az Önkormányzatnak 2018. évben fizetendő használati és bérleti díj ivóvízközmű és szennyvízközmű fejlesztésekre történő felhasználásáról
35/2018 (03.22.) a Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződés megkötéséről a 2018.04.01 – 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozóan
36/2018 (03.22.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2018. évi közbeszerzési tervéről
37/2018 (03.22.) a Barcika Holding Vállalatcsoport 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról
38/2018 (03.22.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
39/2018 (04.26.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolójáról
40/2018 (04.26.) Kazincbarcika Város Egészségtervéről
41/2018 (04.26.) a civil szervezetek 2018. évi pályázati támogatásáról
42/2018 (04.26.) a sportegyesületek pályázati úton történő 2018. évi támogatásáról
43/2018 (04.26.) Dr. Koppány Mária fogszakorvossal kötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről és az ANDENTÁL Bt-vel feladat-ellátási szerződés megkötéséről
44/2018 (04.26.) a KolorFund Pályázati Alap meghirdetéséről
45/2018 (04.26.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. támogatási kérelem benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról
46/2018 (04.26.) a Kazincbarcika 2622/2 hrsz-ú kivett, sporttelep megnevezésű ingatlan kapcsán Együttműködési Megállapodás megkötéséről
47/2018 (04.26.) a Képviselő-testület 23/2018. (III. 1.) határozatának módosításáról
48/2018 (04.26.) elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges parkoló építéséhez szükséges forrás biztosításáról
49/2018 (04.26.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Kazincbarcika 3354 hrsz alatti, kivett sporttelep megnevezésű ingatlan használatba adásáról
50/2018 (04.26.) a TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00049 azonosító számú, Kazincbarcika, Május 1. u. 13. szám alatti egészségügyi intézmény korszerűsítése tárgyú projekthez többlet saját forrás biztosításáról
51/2018 (04.26.) a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Kft-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonát képező üzletrész értékesítéséről
52/2018 (04.26.) a 224/2016. (XII.16.) határozat módosításáról
53/2018 (04.26.) a „Kazincbarcika Város Sportjáért” kitüntető díj adományozásáról
54/2018 (04.26.) a „Kazincbarcika Város Közbiztonságáért” kitüntető díj adományozásáról
55/2018 (05.29.) Kazincbarcika város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
56/2018 (05.29.) a Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet 2017. január 1.- 2017. december 31. közötti tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
57/2018 (05.29.) a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
58/2018 (05.29.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
59/2018 (05.29.) beszámoló elfogadásáról a 2017. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól
60/2018 (05.29.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról
61/2018 (05.29.) a 2017. évi maradvány elszámolásáról
62/2018 (05.29.) az intézményeket megillető 2017. évi maradvány elszámolásáról
63/2018 (05.29.) a 2017. évi maradvány igénybevételéről, felosztásáról
64/2018 (05.29.) a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának anyagi támogatásáról
65/2018 (05.29.) pályázat kiírásáról – a társasházak és lakásszövetkezetek számára kültéri, zárható, fém szeméttároló létesítésének finanszírozása tárgyában – és az ehhez kapcsolódó megállapodások megkötéséről
66/2018 (05.29.) a KSK Sportcsarnok belső felújításához szükséges önrész biztosításáról
67/2018 (05.29.) a 184/2017. (XI. 15.) határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
68/2018 (05.29.) a 101/2015. (V. 22.) határozat módosításáról
69/2018 (05.29.) a Kazincbarcika Építők útja 11., 17-19. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületekben lévő egyes helyiségek, (ingatlanok) eladásáról
70/2018 (05.29.) a 205/2017. (XI. 23.) határozat módosításáról
71/2018 (05.29.) a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
72/2018 (05.29.) a BARCIKA Kontroll Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
73/2018 (05.29.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
73/2018 (05.29.) a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
74/2018 (05.29.) a BARCIKA PRÍMA Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
75/2018 (05.29.) a BARCIKA ART Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
76/2018 (05.29.) a Barcika Szolg Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyásáról és a 2017. évi szakmai beszámoló elfogadásáról
77/2018 (05.29.) a Munkácsy tér 5. fszt. 2. számú szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
78/2018 (05.29.) az Egressy út 36. 4/4. szám alatti szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
79/2018 (05.29.) az Egressy út 38. 4/1. szám alatti szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
80/2018 (05.29.) a „Kazincbarcika Város Közneveléséért” kitüntető díj adományozásáról
81/2018 (06.28.) a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00005 számú projektben elkészített Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elfogadásáról
82/2018 (06.28.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi I. negyedévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
83/2018 (06.28.) az Állami Számvevőszék „önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” szóló módosított intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
84/2018 (06.28.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról, valamint a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal álláshelyei számának megállapításáról
85/2018 (06.28.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Kazincbarcika, Tardonai úthoz és Pollack Mihály úthoz kapcsolódó elektromos közműkiváltásra vonatkozó megállapodások megkötéséről
86/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
87/2018 (06.28.) a Kazincbarcika 0224/8 helyrajzi számú ingatlan megvételéről
88/2018 (06.28.) a 101/2015. (V. 28.) határozat módosításáról
89/2018 (06.28.) a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársasággal adásvételi szerződés megkötéséről
90/2018 (06.28.) a KolorLab Innovációs Központ működtetésére vonatkozó vállalkozással vegyes megbízási szerződés megkötésére
91/2018 (06.28.) a 15/2018. (I. 30.) határozatának módosítására
92/2018 (06.28.) a HIV/6636/2018. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
93/2018 (06.28.) a Munkácsy tér 5. 1/8. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
94/2018 (06.28.) az Egressy út 36. 4/4. szám alatti szakemberkeretes lakás bérbeadásáról
95/2018 (06.28.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
96/2018 (06.28.) az önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások bérlőinek kijelöléséről
97/2018 (06.28.) a „Kazincbarcika Város Díszpolgára” kitüntető díj adományozásáról
98/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díj adományozásáról
99/2018 (06.28.) Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének „Elismerő Plakettje” kitüntető díj adományozásáról
100/2018 (06.28.) a „Kazincbarcika Város Egészségügyéért” kitüntető díj adományozásáról
101/2018 (06.28.) megbízási szerződés megkötéséről és az ahhoz szükséges fedezet biztosításáról
102/2018 (07.13.) pótlólagos fedezet biztosításáról a villamos energia közbeszerzés eredményessé nyilváníthatósága érdekében
103/2018 (07.13.) a „Kazincbarcika Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozásáról
104/2018 (07.31.) nyilatkozat megtételéről a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt pályázattal kapcsolatban
105/2018 (07.31.) a Kazincbarcikai Ördögök Sportegyesület jégkorong látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „sportcélú ingatlan-fejlesztési projekteleméhez” kapcsolódó tulajdonosi döntések módosítások miatti meghozataláról
106/2018 (08.30.) a kazincbarcikai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról
107/2018 (08.30.) az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi I. félévi ellátásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról
108/2018 (08.30.) Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
109/2018 (08.30.) a 205/2017. (XI. 23.) határozat módosításáról
110/2018 (08.30.) az ÉRV Zrt. üzemeltetésében lévő, Kazincbarcika Város vízi közmű hálózatát érintő, korábban rekonstrukcióval kiváltott, a Hadak útjának a 3348 hrsz-on található ivóvízvezeték 788,4 fm hosszúságú szakaszának selejtezéséről
111/2018 (08.30.) a Szalézi Szent Ferenc Társasága számára nyilatkozat megadásáról
112/2018 (08.30.) a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében az Eszterlánc és a Füzike tagóvodákban multifunkcionális pálya építéséről és az ahhoz szükséges önrész biztosításáról
113/2018 (08....) a helyi építészeti értékek felújításának/helyreállításának anyagi támogatásának elbírálásáról
114/2018 (08.30.) a Kazincbarcika Város Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-17 jelű módosításához szükséges környezeti vizsgálati eljárás, környezeti értékelés elkészítésének mellőzéséről
115/2018 (08.30.) a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv K-18 jelű módosítása indításának kezdeményezéséről, és az érintett területe és közvetlen környezetének kiemelt fejlesztési területté való nyilvánításáról
116/2018 (08.30.) az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság új tagjának megválasztásáról
117/2018 (08.30.) a Kazincbarcika 2622/2 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű ingatlanra vonatkozó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyására
118/2018 (08.30.) Szennyvízelvezetési Agglomeráció bővítéséhez történő hozzájárulásról
119/2018 (08.30.) a Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatti társasház ingatlannal kapcsolatosan a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti működésre és a tulajdonosi képviselet ellátására
120/2018 (08.30.) a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ szakmai létszámának 221 főről 231 főre történő bővítéséről és az ezzel összefüggő döntések meghozataláról
121/2018 (08.30.) a STATIMED Kft.-vel megkötött, Központi Ügyeleti Szolgálatra vonatkozó szerződés módosításáról
122/2018 (08.30.) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti 2019–2033 évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
123/2018 (08.30.) a Települési Értéktár Bizottság II. ülése alapján települési értékek értéktárba történő felvételéről
124/2018 (08.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 104/2018. (VII. 31.) határozatának módosításáról
125/2018 (08.30.) Kazincbarcika Város Önkormányzatának LIFE projektben való részvételéről és az ehhez szükséges fedezet biztosításáról
126/2018 (08.30.) Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítéséhez szükséges, kazincbarcikai területek tulajdonjogának megszerzéséről és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
127/2018 (09.20.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi Tájékoztatójának tudomásul vételéről
128/2018 (09.20.) beszámoló elfogadásáról a Települési Értéktár Bizottság eddig végzett munkájáról
129/2018 (09.20.) a 2018/2019. nevelési évben a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Százszorszép Tagóvoda három óvodai csoportjában a maximális csoportlétszám túllépéssel történő növelésének jóváhagyásáról
130/2018 (09.20.) a Miskolci Egyházmegyével a Kazincbarcika, Kikelet köz 2. szám alatt működő Angyalkert Görögkatolikus Óvoda intézményben történő iskolai-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről
131/2018 (09.20.) a Szalézi Intézmény Fenntartóval a Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. szám alatt működő Szalézi Szent Ferenc Gimnázium oktatási intézményben történő iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megkötéséről
132/2018 (09.20.) megállapodás megkötéséről Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A. szám alatt működő Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa Mihály Iskolája oktatási intézményben és a Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. szám alatt működő Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon oktatási intézményben történő iskolaorvosi és iskolavédőnői feladatok ellátására a Tiszáninneni Református Egyházkerület Püspöki Hivatalával
133/2018 (09.20.) a Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályának fenntartására, továbbá a 2019-2023. évekre vonatkozó új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadási határidejének meghatározására
134/2018 (09.20.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyvek felterjesztésének gyakorlata tárgyában hozott javaslatára vonatkozó intézkedés elfogadásáról
135/2018 (09.20.) a Kazincbarcika Építők útja 11., 17-19. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületekben lévő egyes helyiségek (ingatlanok) eladásával kapcsolatos további döntések meghozataláról
136/2018 (09.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő 1083/27 hrsz. alatt nyilvántartott épület megnevezésű ingatlanról elbontott felépítmény selejtezéséről
137/2018 (09.20.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, a Kazincbarcika, Akácfa út 2. szám alatti Sportközpontban található 1 db teniszpálya selejtezéséről
138/2018 (09.20.) a KolorFund Pályázati Alaphoz benyújtott projektek támogatásáról
139/2018 (09.20.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a BARCIKA PARK Nonprofit Kft. között 2018. március 22. napján megkötött Városüzemeltetési Szolgáltatási Szerződésben foglalt szolgáltatási díj 2018. évi keretösszegének módosításáról
140/2018 (09.20.) a „Kazincbarcika Város Civil Életéért” kitüntető díj adományozására
141/2018 (09.20.) magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásáról
142/2018 (10.18.) az Egressy Béni Városi Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
143/2018 (10.18.) a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására vonatkozó előzetes döntés meghozataláról
144/2018 (10.18.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Közös Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
145/2018 (10.18.) a 2018. évi Autómentes Nap bevételének és költségeinek felhasználásának utólagos jóváhagyásáról
146/2018 (10.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletében a költségvetési sorok közötti átcsoportosításról
147/2018 (10.18.) a DR. BODOKI KATALIN Gyermekorvosi Betéti Társasággal és a Pro-Ped Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal az iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan megkötött új megbízási szerződések utólagos jóváhagyásáról
148/2018 (10.18.) feladat-ellátási szerződés megkötésének kezdeményezéséről gyermekek átmeneti otthona szolgáltatás biztosítására a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartójával
149/2018 (10.18.) az Arany János Tehetséggondozó Program alapfokú oktatási intézményekben történő meghirdetéséről, és a beérkező pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshozatal előkészítéséről
150/2018 (10.18.) a KBSC FC Kft. látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
151/2018 (10.18.) az ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a Kazincbarcika, Pollack Mihály úti 1 kV-os elektromos közműkiváltásra vonatkozó megállapodás megkötéséről
152/2018 (10.18.) a Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2622/2 hrsz. alatti, sporttelep megnevezésű (volt Városi Műjégpálya) ingatlanra vonatkozó határozatlan idejű térítésmentes használatba adási szerződés megkötéséről a COMMON FOUNTAIN Kulturális-, Sport- és Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal
153/2018 (10.18.) az Egressy B. tér 3. 4/15. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
154/2018 (10.18.) az Egressy Béni út 34. 4/4. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
155/2018 (10.18.) a Hámán Kató út 6. 1/1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjének kijelöléséről
156/2018 (10.18.) a Hámán Kató út 12. 3/2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjének kijelöléséről
157/2018 (10.18.) önkormányzati tulajdonú, az Építők útja 40. 2/9. szám alatt található ingatlan bérlőjének kijelöléséről
158/2018 (10.18.) az Egressy út 36. 4/3. szám alatti szakemberkeretes lakás bérleti szerződése megkötésének utólagos jóváhagyásáról
160/2018 (10.24.) a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
161/2018 (10.24.) a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
162/2018 (10.24.) a Sajóvölgye Focisuli Sportegyesület látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjához tulajdonosi hozzájárulások megadásáról
163/2018 (10.24.) a 146/2018. (X. 18.) önkormányzati határozat módosításáról
164/2018 (10.24.) a „Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó sportolója” kitüntető díj adományozásáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright