Felsőnyárád
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (01.11.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése tárgyú, 55/2017. (IX. 26.) határozat visszavonása
2/2018 (01.11.) “Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása” tárgyú, 63/2017. (XI. 28.) határozat visszavonása
3/2018 (01.11.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
3/2018 (..)
3/2018 (..)
4/2018 (01.11.) Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
5/2018 (01.23.) Dr. Kovács Eszter jegyző részére címzetes főjegyző cím adományozásának kezdeményezése
6/2018 (01.23.) Polgármester beszámolójának elfogadása
7/2018 (01.23.) Választási bizottság tagjainak megválasztása
8/2018 (01.23.) Bihari Aranka polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
9/2018 (01.23.) Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás felülvizsgálata
10/2018 (01.23.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával IMAGE Moment Nonprofit Kft. megbízása
11/2018 (01.23.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt műszaki ellenőri feladatok ellátásával Rit-Terv Kft. megbízása
12/2018 (01.23.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése tárgyú, 3/2018. (I.11.) határozat visszavonása
13/2018 (01.23.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
14/2018 (02.13.) A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2018. évi költségvetéséről
15/2018 (02.13.) A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről
16/2018 (02.13.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
17/2018 (02.13.) Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével együttműködési megállapodás kötése
18/2018 (02.13.) Felsőnyárád Község Önkormányzat és a Felsőnyárád Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Megállapodás módosítása
19/2018 (02.13.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság feladatainak ellátására árajánlatok bekérése
20/2018 (03.13.) Polgármester beszámolójának elfogadása
21/2018 (03.13.) Nyárády András Általános Iskola maximális létszámának módosítása
22/2018 (03.13.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátásával Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. megbízása
23/2018 (03.13.) Gönczi Gergely felsőnyárádi lakos támogatása
24/2018 (03.13.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
25/2018 (04.11.) „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, SZAVA Kft. nyertessé nyilvánítása
26/2018 (04.11.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
27/2018 (04.11.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
28/2018 (04.11.) Felsőnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
29/2018 (04.11.) Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
30/2018 (04.25.) A közös fenntartású egészségügyi intézmény 2017. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
31/2018 (04.25.) A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése végrehajtásának jóváhagyása
32/2018 (04.25.) A Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása
33/2018 (04.25.) Polgármester beszámolójának elfogadása
34/2018 (04.25.) 2017. évi éves ellenőrzési jelentés elfogadása
35/2018 (04.25.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása
36/2018 (04.25.) Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása
37/2018 (04.25.) „Közös önkormányzat székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása” tárgyú, 29/2018. (IV. 11.) határozat kiegészítése
38/2018 (06.05.) Polgármester beszámolójának elfogadása
39/2018 (06.05.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítás
40/2018 (06.05.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” című projekt rehabilitációs szakértői feladatok ellátásával Molnár Géza egyéni vállalkozó megbízása
41/2018 (06.05.) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00051 azonosító számú, „Energetikai fejlesztés Felsőnyárádon” című projekt energetikai feladatok ellátásával Tóthné Szabon Mária egyéni vállalkozó megbízása
42/2018 (06.05.) Felsőnyárád Ady Endre út felújítása című projekt kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
43/2018 (06.05.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
44/2018 (06.05.) Javaslat a Putnok Járási Szociális Központ Alapító Okiratának módosítására
45/2018 (06.28.) Felsőnyárád, Ady Endre út felújítása című project kivitelezői feladatainak ellátásával FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft. megbízása
46/2018 (06.28.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
47/2018 (06.28.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
48/2018 (06.28.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. project kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
49/2018 (06.28.) „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása” tárgyú, 43/2018. (VI.05.) határozat kiegészítése
50/2018 (07.25.) Felsőnyárád Község Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” című projekttel kapcsolatban Cselekvési terve
51/2018 (07.25.) Felsőnyárád Község Önkormányzat TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00027 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Szuha völgyi településeken” című projekttel kapcsolatban Rendezvénynaptára
52/2018 (07.25.) Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása
53/2018 (07.25.) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtása
54/2018 (08.29.) Nyárády András Általános Iskola 2018/2019. évi tanévkezdéséről szóló tájékoztató elfogadása
55/2018 (08.29.) Polgármester beszámolójának elfogadása
56/2018 (08.29.) Az önkormányzat 2018. I. félévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása
57/2018 (08.29.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítás
58/2018 (08.29.) TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. project kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése
59/2018 (08.29.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
60/2018 (08.29.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
61/2018 (10.01.) Polgármester beszámolójának elfogadása
62/2018 (10.01.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozás
63/2018 (10.01.) Tanulók beiskolázási támogatása
64/2018 (10.15.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása” tárgyú, 59/2018. (VIII. 29.) határozat visszavonása
65/2018 (10.15.) „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása” tárgyú 60/2018. (VIII. 29.) határozat visszavonása
66/2018 (10.15.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
67/2018 (10.15.) Felsőnyárád település belterületi vízrendezése Közbeszerzési dokumentumainak elfogadása
68/2018 (10.15.) „TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00033 azonosító számú, „Felsőnyárád település belterületi vízrendezése” c. project kivitelezési feladatok ellátására árajánlatok bekérése” tárgyú, 58/2018. (VIII. 29.) határozat kiegészítése


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright