Dédestapolcsány
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Művészeti iskolák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (01.10.) az Önkormányzat 2018. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról
2/2018 (01.22.) „Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Községháza és a Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése Dédestapolcsányban a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében” építési beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
3/2018 (01.22.) Önkormányzati tulajdonban lévő területen (0105/1., 0105/2., 0105/3. hrsz.) lévő tűzifa értékesítéséről
4/2018 (01.22.) Uppony Község Önkormányzatának a Dédestapolcsány 055/2., 055/3. hrsz-ú terület tarvágás utáni tisztítása iránti kérelméről
5/2018 (1..0..) a 2017. évi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról (2017.08.15-2017.12.29.)
6/2018 (01.30.) a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
7/2018 (01.30.) az étkeztetési szolgáltatás önköltségének megállapításáról
8/2018 (01.30.) étkeztetés szolgáltatására vonatkozó szolgáltatási szerződés hosszabbításáról
9/2018 (01.30.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről szóló 177/2014.(XI.4.) határozat módosításáról, a haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló 250/2015. (XII.15.) határozat módosításáról
10/2018 (01.30.) Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről (0118/104., 0118/105. hrsz.)
11/2018 (01.30.) Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről (0118/104., 0118/105. hrsz.)
12/2018 (01.30.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztéseket célzó egyéb beruházás megvalósításáról
13/2018 (01.30.) Tulajdonosi hozzájárulásról a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának a „Földvárak, tájképi és kulturális értékeink – Földvárak természet- és tájvédelmi rehabilitációja a BNPI területén” c. projekt kapcsán a 2018. évben elvégzendő kivitelezési munkálataihoz
14/2018 (01.30.) tulajdonosi hozzájárulás a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. hrsz: 835. „kivett közterületre” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
15/2018 (01.30.) Lukács Ádám dédestapolcsányi lakos birtok-összevonási célú ingatlan vásárlás iránti kérelméről
16/2018 (01.30.) a Lázbérci Víztározó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba való felvételéhez támogató nyilatkozat kiadásáról
17/2018 (01.30.) Lezák Zoltán dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adás iránti kérelméről szóló 181/2017.(XII.29.) határozat módosításáról
18/2018 (01.30.) Szaniszló Dániel dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről
19/2018 (01.30.) a Dédestapolcsányi Helyi Választási Bizottság megválasztásáról szóló 145/2014.(VIII.26.) határozat és az azt módosító 158/2014.(IX.12.) határozat kiegészítéséről, új HVB tagok, póttag megválasztásáról - zárt ülés
20/2018 (01.30.) a Dédestapolcsány, 699/5 hrsz. alatti ingatlan címképzési ügyében hozott 1134-16/2017. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról - zárt ülés
21/2018 (02.13.) Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról
22/2018 (02.13.) az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
23/2018 (02.13.) a Polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
24/2018 (02.13.) a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulásai Megállapodásának módosításáról
25/2018 (02.13.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről
26/2018 (02.13.) a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartásáról
27/2018 (02.13.) Répás Máté István miskolci lakos felperesnek Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete alperessel szemben földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében hozott 11.K.27.312/2017/16. számú ítélettel szemben fellebbezés benyújtásáról - zárt ülés
29/2018 (03.13.) a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának II. sz. módosításáról
30/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Erdei Tábor területén lévő veszélyes fákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről
31/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Erdei Tábor vizesblokkjának a felújításáról
32/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Erdei Tábor működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
33/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány 2017. évi működéséről, részletes tevékenységéről szóló beszámolójáról, a 2018. évre vonatkozó Pénzügyi Tervéről és a beadványáról
34/2018 (03.20.) a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
35/2018 (03.20.) a Polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról szóló 23/2018. (II.13.) határozat módosításáról
36/2018 (03.20.) a Községháza felújítása idejére az Önkormányzat és hivatala ideiglenes
37/2018 (03.20.) Csaplár Dániel és Csaplárné Mikla Kitti bérlő Fiatalok Garzonházában lévő lakáscsere iránti kérelme elfogadásáról
38/2018 (03.20.) Szabó Martin és György Mária Anna részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
39/2018 (03.20.) étkeztetés szolgáltatására vonatkozó szolgáltatási szerződés hosszabbításáról, módosításáról
40/2018 (03.20.) a „Leader Tudomka Falvak fejlesztése” című, VP6-19.2.1-15-2-17. kódszámú felhívás alapján „Középkori Kézműves Vásár” projekt támogatására pályázat benyújtásáról
41/2018 (03.20.) Oláh Istvánné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
42/2018 (03.28.) Cziva István és Gyarmati Nikolett részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
43/2018 (03.28.) Csaplár Dániel és Csaplárné Mikla Kitti dédestapolcsányi lakosnak a Fiatalok Garzonházában lévő bérlakás lakás-berendezésével (villanytűzhely) összefüggő kérelméről
44/2018 (04.17.) a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
45/2018 (04.17.) az Észak Magyarországi Off Road Sport Egyesület keretein belül autós-terepjárós verseny lebonyolításához területhasználati engedély megadásáról (2018. április 27-28. Vásártér)
46/2018 (04.17.) Lukács Béla dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
47/2018 (04.17.) Lőrincz Zoltánné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
48/2018 (04.17.) Pál Józsefné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
49/2018 (04.17.) Neverkla Matild dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
50/2018 (04.17.) Molnár Dalma és Magyar Attila részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
51/2018 (04.17.) Balogi Miklós és neje dédestapolcsányi lakosok önkormányzati terület bérbeadása iránti kérelméről
52/2018 (05.10.) az Önkormányzat tulajdonában álló, Dédestapolcsány külterületén a 0164/1. helyrajzi számú ingatlanon található tábor és közterület elnevezéséről
53/2018 (05.10.) Lukács Béla dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló 46/2018.(IV.17.) határozat módosításáról
54/2018 (05.29.) a 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
55/2018 (05.29.) tulajdonosi hozzájárulás Dédestapolcsány hrsz: 493. „kivett közterületre”, hrsz: 498. Alvég u. „kivett közterületre”, hrsz: 497. „kivett árokra” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
56/2018 (05.29.) a 2018. június 18-30. közötti időpontra, „Szabaduljon meg abroncsaitól” néven meghirdetett kampány lebonyolításához használt gumiabroncs gyűjtőpont kijelöléséről
57/2018 (05.29.) Vas István és Vas Attila dédestapolcsányi lakos birtokösszevonás célú földcsere kérelméről
58/2018 (05.29.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos birtokösszevonás célú földcsere kérelméről
59/2018 (05.29.) Varga Bernadett nagybarcai lakos kőfelverődés okozta kárral kapcsolatos bejelentéséről
63/2018 (06.12.) Útkarbantartáshoz szükséges gépbeszerzés Dédestapolcsány, Sajóivánka és Szuhakálló községekben projekt önerejének biztosításáról
64/2018 (06.12.) a Dédestapolcsány, Bartók Béla utca felújítására benyújtott pályázat Támogatói Okirata módosításának kezdeményezéséről
65/2018 (06.19.) Dédestapolcsány község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
66/2018 (06.19.) a Sajókazai Nappali Szociális Központ 2017. évi szakmai beszámolójáról
67/2018 (06.19.) a 2017. évi gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenység átfogó értékeléséről
68/2018 (06.19.) a Védőnői Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
69/2018 (06.19.) Harzsóné Üveges Szilvia védőnő berentei körzetben történő helyettesítéséről
70/2018 (06.19.) Németh Attila dédestapolcsányi lakos ingatlan vásárlás iránti kérelméről (hrsz: 911/19.)
71/2018 (06.19.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos ingatlan vásárlás iránti kérelméről (hrsz: 881/22.)
72/2018 (06.19.) óvodapedagógus álláshely betöltésének engedélyezéséről
73/2018 (06.19.) tulajdonosi hozzájárulás a Dédestapolcsány, Bartók Béla utca hrsz: 738. „kivett közterületre” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
74/2018 (06.19.) tulajdonosi hozzájárulás a Dédestapolcsány, Tó utca hrsz: 458. „kivett közterületre” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
75/2018 (06.19.) „Pál Józsefné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról” tárgyban hozott 48/2018.(IV.17.) határozat módosításáról
76/2018 (06.19.) Makrai László dédestapolcsányi lakos birtok összevonási célú földcsere iránti kérelméről
77/2018 (06.19.) Molnár Gábor miskolci lakos külterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről
78/2018 (06.19.) a Rákóczi Ferenc utca végén lévő, 0222/4. helyrajzi számon nyilvántartott köztemető területén lévő fa kivágásával kapcsolatos kérelemről
79/2018 (06.19.) Forgony Gréta és Cseresznye Ádám részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
80/2018 (06.19.) fogorvosi tevékenységre vonatkozó feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
81/2018 (06.19.) a helyi Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
82/2018 (06.19.) az Élmények Völgye Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyásáról
83/2018 (07.20.) vis maior támogatás igényléséről az önkormányzati tulajdonú építményt (közúti híd) sújtó természeti eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására
84/2018 (07.20.) a Dédestapolcsány, Iskola és Kölcsey Ferenc utcák felújítására vonatkozó ajánlatok elbírálásáról
85/2018 (07.20.) Molnár Gábor miskolci lakos külterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről szóló 77/2018.(VI.19.) határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
86/2018 (07.20.) Marok Ferenc bánhorváti lakos Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadása iránti pályázatáról
87/2018 (07.20.) a Dédestapolcsány külterületén lévő ingatlan elnevezéséről (050/2., 050/2/A. hrsz.)
88/2018 (07.26.) Marok Ferenc bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
89/2018 (08.21.) a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2017/2018. nevelési év szakmai munkájáról, működéséről szóló beszámolója jóváhagyásáról
90/2018 (08.21.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról
91/2018 (08.21.) az étkeztetés szakmai programja jóváhagyásáról
92/2018 (08.21.) a víziközmű-szolgáltatás Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyásáról, benyújtásáról (2019-2033.)
93/2018 (08.21.) tulajdonosi hozzájárulás a Dédestapolcsány, Bartók Béla utca hrsz: 699/23. „kivett közterületre” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
94/2018 (08.21.) tulajdonosi hozzájárulás a Dédestapolcsány, Radnóti M. utca hrsz: 835. „kivett közterületre” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
95/2018 (08.21.) tulajdonosi hozzájárulás a „Dédestapolcsány Belterület hrsz: 683/1. BUSZ-VAGEN Kft.villamos-energia ellátás CS-9233.” tárgyú munkához
96/2018 (08.21.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos birtokösszevonás célú földcsere érelméről(az azonos tárgyban hozott 58/2018. (V.29.) határozat visszavonása)
97/2018 (08.21.) Földi László dédestapolcsányi lakos belterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről
98/2018 (08.21.) Magyar Attila és Magyar-Molnár Dalma dédestapolcsányi lakosnak a Fiatalok Garzonházában lévő bérlakás lakás-berendezése (villanytűzhely) cseréje iránti kérelméről
99/2018 (08.21.) Kelemen Márk Imre és Kriston-Vízi Vivien bérlő Fiatalok Garzonházában lévő lakáscsere iránti kérelme elfogadásáról
100/2018 (08.21.) Önkormányzati területen lévő (hrsz: 911/19.) veszélyes szilvafák kivágásáról
101/2018 (08.21.) néhai Fürjes Gábor károkozással összefüggő ügyében hagyatéki hitelezői igény bejelentéséről (ZÁRT ÜLÉS)
102/2018 (08.21.) az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanításával összefüggő „Támogatói Okirat” elfogadásáról (ZÁRT ÜLÉS)
103/2018 (09.10.) a „Leader Tudomka Falvak fejlesztése” című, VP6-19.2.1-15-2-17. kódszámú felhívás alapján „Középkori Kézműves Vásár” rendezvény szervezése Dédestapolcsányban projekt támogatására pályázat benyújtásáról
108/2018 (09.18.) Dédestapolcsány község ivóvíz és szennyvíz csatornamű üzemeltetéséről szóló tájékoztató jóváhagyásáról
109/2018 (09.18.) az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
110/2018 (09.18.) a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatásról
111/2018 (09.18.) a 2018. évi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról (2018.01.10-2018.07.26.)
111/2018 (09.18.) a 2018. évi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról (2018.01.10-2018.07.26.)
112/2018 (09.18.) Fónagy-Ács László dédestapolcsányi lakos Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás lakásbérleti szerződése meghosszabbítás iránti kérelméről
113/2018 (09.18.) a Dédestapolcsány 050096010. számú, tartósan betöltetlen fogászati körzettel kapcsolatos döntésekről (ZÁRT ÜLÉS)
113/2018 (09.18.) a Dédestapolcsány 050096010. számú, tartósan betöltetlen fogászati körzettel kapcsolatos döntésekről (ZÁRT ÜLÉS)
114/2018 (10.03.) Feladat-ellátási szerződésről területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátásra
115/2018 (10.03.) az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezéséről
116/2018 (10.03.) az Önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló 2018. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
117/2018 (10.03.) a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00009 azonosító számú projekt kapcsán együttműködési megállapodásról egy beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás együttes lefolytatására


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright