Dédestapolcsány
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Telephely engedélyek
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Művészeti iskolák
Közintézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
1/2018 (01.10.) az Önkormányzat 2018. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról
2/2018 (01.22.) „Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Községháza és a Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése Dédestapolcsányban a TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00006 azonosító számú projekt keretében” építési beruházás közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
3/2018 (01.22.) Önkormányzati tulajdonban lévő területen (0105/1., 0105/2., 0105/3. hrsz.) lévő tűzifa értékesítéséről
4/2018 (01.22.) Uppony Község Önkormányzatának a Dédestapolcsány 055/2., 055/3. hrsz-ú terület tarvágás utáni tisztítása iránti kérelméről
5/2018 (1..0..) a 2017. évi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról (2017.08.15-2017.12.29.)
6/2018 (01.30.) a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
7/2018 (01.30.) az étkeztetési szolgáltatás önköltségének megállapításáról
8/2018 (01.30.) étkeztetés szolgáltatására vonatkozó szolgáltatási szerződés hosszabbításáról
9/2018 (01.30.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről szóló 177/2014.(XI.4.) határozat módosításáról, a haszonbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló 250/2015. (XII.15.) határozat módosításáról
10/2018 (01.30.) Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről (0118/104., 0118/105. hrsz.)
11/2018 (01.30.) Vasné Molnár Ildikó dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről (0118/104., 0118/105. hrsz.)
12/2018 (01.30.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztéseket célzó egyéb beruházás megvalósításáról
13/2018 (01.30.) Tulajdonosi hozzájárulásról a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának a „Földvárak, tájképi és kulturális értékeink – Földvárak természet- és tájvédelmi rehabilitációja a BNPI területén” c. projekt kapcsán a 2018. évben elvégzendő kivitelezési munkálataihoz
14/2018 (01.30.) tulajdonosi hozzájárulás a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. hrsz: 835. „kivett közterületre” középnyomású gázellátást biztosító gázleágazó vezeték tervének engedélyezési eljárásához
15/2018 (01.30.) Lukács Ádám dédestapolcsányi lakos birtok-összevonási célú ingatlan vásárlás iránti kérelméről
16/2018 (01.30.) a Lázbérci Víztározó Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárba való felvételéhez támogató nyilatkozat kiadásáról
17/2018 (01.30.) Lezák Zoltán dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adás iránti kérelméről szóló 181/2017.(XII.29.) határozat módosításáról
18/2018 (01.30.) Szaniszló Dániel dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről
19/2018 (01.30.) a Dédestapolcsányi Helyi Választási Bizottság megválasztásáról szóló 145/2014.(VIII.26.) határozat és az azt módosító 158/2014.(IX.12.) határozat kiegészítéséről, új HVB tagok, póttag megválasztásáról - zárt ülés
20/2018 (01.30.) a Dédestapolcsány, 699/5 hrsz. alatti ingatlan címképzési ügyében hozott 1134-16/2017. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról - zárt ülés
21/2018 (02.13.) Dédestapolcsány Község Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei középtávú megállapításáról
22/2018 (02.13.) az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről
23/2018 (02.13.) a Polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
24/2018 (02.13.) a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulásai Megállapodásának módosításáról
25/2018 (02.13.) Csízi Csaba dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről
26/2018 (02.13.) a Dédestapolcsányi Hétszínvirág Óvoda nyári zárva tartásáról
27/2018 (02.13.) Répás Máté István miskolci lakos felperesnek Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete alperessel szemben földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indult perében hozott 11.K.27.312/2017/16. számú ítélettel szemben fellebbezés benyújtásáról - zárt ülés
29/2018 (03.13.) a Dédestapolcsány-Mályinka-Sajógalgóc-Sajóivánka-Sajókaza-Szuhakálló-Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának II. sz. módosításáról
30/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Erdei Tábor területén lévő veszélyes fákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről
31/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Erdei Tábor vizesblokkjának a felújításáról
32/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Erdei Tábor működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
33/2018 (03.20.) a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány 2017. évi működéséről, részletes tevékenységéről szóló beszámolójáról, a 2018. évre vonatkozó Pénzügyi Tervéről és a beadványáról
34/2018 (03.20.) a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
35/2018 (03.20.) a Polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról szóló 23/2018. (II.13.) határozat módosításáról
36/2018 (03.20.) a Községháza felújítása idejére az Önkormányzat és hivatala ideiglenes
37/2018 (03.20.) Csaplár Dániel és Csaplárné Mikla Kitti bérlő Fiatalok Garzonházában lévő lakáscsere iránti kérelme elfogadásáról
38/2018 (03.20.) Szabó Martin és György Mária Anna részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
39/2018 (03.20.) étkeztetés szolgáltatására vonatkozó szolgáltatási szerződés hosszabbításáról, módosításáról
40/2018 (03.20.) a „Leader Tudomka Falvak fejlesztése” című, VP6-19.2.1-15-2-17. kódszámú felhívás alapján „Középkori Kézműves Vásár” projekt támogatására pályázat benyújtásáról
41/2018 (03.20.) Oláh Istvánné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
42/2018 (03.28.) Cziva István és Gyarmati Nikolett részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
43/2018 (03.28.) Csaplár Dániel és Csaplárné Mikla Kitti dédestapolcsányi lakosnak a Fiatalok Garzonházában lévő bérlakás lakás-berendezésével (villanytűzhely) összefüggő kérelméről
44/2018 (04.17.) a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
45/2018 (04.17.) az Észak Magyarországi Off Road Sport Egyesület keretein belül autós-terepjárós verseny lebonyolításához területhasználati engedély megadásáról (2018. április 27-28. Vásártér)
46/2018 (04.17.) Lukács Béla dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
47/2018 (04.17.) Lőrincz Zoltánné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
48/2018 (04.17.) Pál Józsefné dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
49/2018 (04.17.) Neverkla Matild dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról
50/2018 (04.17.) Molnár Dalma és Magyar Attila részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról
51/2018 (04.17.) Balogi Miklós és neje dédestapolcsányi lakosok önkormányzati terület bérbeadása iránti kérelméről
52/2018 (05.10.) az Önkormányzat tulajdonában álló, Dédestapolcsány külterületén a 0164/1. helyrajzi számú ingatlanon található tábor és közterület elnevezéséről
53/2018 (05.10.) Lukács Béla dédestapolcsányi lakos részére a Nyugdíjasházban lévő önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló 46/2018.(IV.17.) határozat módosításáról


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright