Berente
   
 
  Önkormányzat Képviselő-testületi határozatok
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Óvodák
Általános iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Egyéb intézmények
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
2018. évi hatályos határozatok:
Határozat Tárgy
2/2018 (01.25.) Roza László István polgármester 2018. évi szabadságának megállapításáról, ütemezéséről
3/2018 (01.25.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének és az abba beépített közművelődési programjának jóváhagyásáról
4/2018 (01.25.) A Településképi Rendelet véleményezéséről
5/2018 (01.25.) A Kazincbarcika és Vonáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tárulási Megállapodás elfogadása
6/2018 (01.25.) Szent Borbála Idősek Otthonába gázüzemű főzőüst vásárlásának engedélyezése
7/2018 (01.25.) KEHOP-5.2.11-16 azonosító jelű "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" pályázathoz tulajdonosi hozzájárulás
12/2018 (02.15.) A Berentei Tündérkert Óvoda és Alacskai Kastélykert Tagóvoda nyári nyitva-zárva tartási rendjének jóváhagyása, a 2017/2018. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
13/2018 (02.15.) Civil szervezetek támogatása
14/2018 (02.15.) Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
15/2018 (02.15.) Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása
16/2018 (02.15.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
17/2018 (02.15.) Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
18/2018 (02.15.) A tájtervezői feladatok elvégzésére irányuló megbízás
19/2018 (02.15.) "Aki a múltját nem ápolja, jövője sincsen" II. Alacskai-Berentei sokadalom című pályázat benyújtásáról szóló 598/2017. (IX.04.) határozat módosítása
20/2018 (02.15.) A Helyi Horgászrend elfogadása
33/2018 (03.12.) Pályázat benyújtásáról a Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása - VP6-19.2.1.-12-3-17 címmel
34/2018 (03.12.) A 2018. évi szaporítóanyag (vetőmag, facsemete) juttatás
41/2018 (03.22.) A Kazincbarcikai "Teljes Életért" Egyesület 2017. évi beszámolójának elfogadása
42/2018 (03.22.) Az Első Berentei Borbarát Egyesület 2017. évi beszámolójának elfogadásáról
43/2018 (03.22.) A Kazincbarcikai Regionális Mentő Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása
44/2018 (03.22.) A Szent Borbála Idősek Otthona 2017. évi beszámolójának elfogadása
45/2018 (03.22.) A Szent Borbála Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
46/2018 (03.22.) A Berente Község egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól 2017. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadása
47/2018 (03.22.) A Berentei Védőnői Szolgálat működéséről szóló beszámoló elfogadása
48/2018 (03.22.) A közbeszerzések 2017. évi statisztikai összegzésének elfogadása
49/2018 (03.22.) Berente Község Önkormányzata és a Berentei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
50/2018 (03.22.) A Berentei Általános Iskola programjainak megvalósításához szükséges költségeinek elfogadásáról
51/2018 (03.22.) Az Általános Iskola 2018/2019. évre vonatkozó iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás iránti kérelmének elbírálásáról
52/2018 (03.22.) A Berentei Általános Iskola nyári napközi költségeinek elfogadása
53/2018 (03.22.) A Berentei Általános Iskola balatonfenyvesi táboroztatási költségeinek elfogadása
54/2018 (03.22.) Az Általános Iskola volt "Teleház" tanteremmé alakításának elfogadása
55/2018 (03.22.) A Berente Nonprofit Kft. bérfejlesztési kérelmének elfogadása
56/2018 (03.22.) A Berente Nonprofit Kft. -település virágosítására irányuló - kérelme elfogadása
57/2018 (03.22.) A 2018. április 8. napján tartandó országgyűlési képviselő - választással kapcsolatos önkormányzati kiadások
58/2018 (03.22.) A Művelődési Ház és Könyvtár kérelme
64/2018 (04.10.) A berentei horgásztó őrzésére adott árajánlat elfogadása
65/2018 (04.10.) A Berentei Általános Iskola tornaterem födémszerkezetének megerősítésére készítendő kiviteli tervdokumentáció elkészítése
66/2018 (04.10.) A 12W SLK-I-12 Napelemes kandeláber telepítése
67/2018 (04.10.) A 30W SLK-I-30 Napelemes kandeláber telepítése
75/2018 (04.26.) A Városi Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadása
76./2018 (04.26.) A Berentei Református Egyházközség 2017. évi beszámolójának elfogadása
77./2018 (04.26.) A Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó eljárásairól, a Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadása
78./2018 (04.26.) A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységéről, beszámoló a gyermekjóléti feladatok ellátásáról előterjesztés elfogadása
79./2018 (04.26.) A Berentén működő szakrendelések beszámolójának elfogadása
80/2018 (04.26.) A Berentei Polgárőr egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
81./2018 (04.26.) A Berentei Római Katolikus Egyházközség 2017. évi beszámolójának elfogadása
82./2018 (04.26.) A Berentei Sakk-Kör 2017. évi beszámolójának elfogadása
83./2018 (04.26.) A helyi önkormányzat 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igénylése
84./2018 (04.26.) Berente Bajcsy - Zsilinszky úti buszforduló és átvezető út aszfaltozása
85./2018 (04.26.) A Belterületi utak aszfaltozásához tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
86/2018 (04.26.) A Kastélypark és Főtér rekonstrukciójához tartozó közbeszerzési eljárás lefolytatását végző közbeszerzési szakértő kiválasztása
87./2018 (04.26.) A Berentei Általános Iskola - "FAL MÁSKÉPP 4. - Berente kincsei az én világomban" - rajzpályázat
88./2018 (04.26.) A Berente, Bem József u. 2. sz. alatti ingatlan Berentei Sportegyesület részére történő bérbeadása
89./2018 (04.26.) Védőnői Szolgálat laptop cseréje
90/2018 (04.26.) A Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása
91./2018 (04.26.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
92./2018 (04.26.) A Berente, József Attila utca 178. hrsz. ingatlan megvásárlása


[Határozat keresés] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018]

 
   
| Belépés | Copyright