Kazincbarcika
   
 
  E-mail címek
 
Képviselő-testület
Bizottságok
Testületi ülések
Nemzetiségi Önkormányzat(ok)
Rendeletek
Határozatok
Rendezési terv
Gazdálkodás (üvegzseb)
Önkormányzati dokumentumok
EU támogatással nyert pályázatok
Átláthatóság
Közbeszerzések
Statisztikai adatok
Hírek
Hirdetmények
Partnerségi egyeztetés
Választási információk
 
Ügyfélfogadás
Szervezeti egységek
Ügykörök
Telefonszámok
E-mail címek
Nyomtatványok
Szabályzatok
Pályázatok
 
Bölcsődék
Óvodák
Általános iskolák
Középiskolák
Művészeti iskolák
Közintézmények
Szociális intézmények
Egyesületek és egyéb szervezetek
Bűnüldözési, igazságszolgáltatási szervek
Sportklubok
 
Egészségügyi ellátások
Településről
Településfotók
Településtérkép
Cégkatalógus
További információk a településről
 
Központi e-mail cím: hivatal@kazincbarcika.hu


Szervezetek:
Szervezeti egységE-mail
Gazdálkodási Osztály Adócsoportado@kazincbarcika.hu
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoportgazdalkodas@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyvanyakonyv@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoporthatosag@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoportszoc@kazincbarcika.hu
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoporteph@kazincbarcika.hu
Hulladékkezelési Társulás munkaszervezetesajobodva@kazincbarcika.hu
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztályintezmenygazd@kazincbarcika.hu
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoportrendeszet@kazincbarcika.hu
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Mezőőri Csoportrendeszet@kazincbarcika.hu
Városüzemeltetési Osztályvarosuzemeltetes@kazincbarcika.hu


Ügykörök:
ÜgykörE-mail
Adóigazgatási feladatok ellátásaado@kazincbarcika.hu

Munkatársak:
Név Szervezeti egység / szoba E-mail
Anga Sára
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
konkolyne.a.sara@kazincbarcika.hu
Balázs Andrea
(jegyzőkönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
211. sz.
balazs.andrea@kazincbarcika.hu
Balázs Judit
(ügykezelő)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
203. sz.
balazs.judit@kazincbarcika.hu
Barnóczki Marianna Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
barnoczki.marianna@kazincbarcika.hu
Bartusné dr. Derján Barbara
(jogász)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
106. sz.
bartusne.d.barbara@kazincbarcika.hu
Blaháné Olcsvári Mária
(szociális csoportvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
blahane.o.maria@kazincbarcika.hu
Bárdos Botond
(osztályvezető)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
bardos.botond@kazincbarcika.hu
Bíró Annamária Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
biro.annamaria@kazincbarcika.hu
Csordásné Vincze Ágnes Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
csordasne.v.agnes@kazincbarcika.hu
Demeter Dávid
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110 sz.
demeter.david@kazincbarcika.hu
Dinea-Szentesi Judit
(pályázati koordinátor)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
205. sz.
szentesi.judit@kazincbarcika.hu
Domosné Csépke Andrea
(ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
213 sz.
csepke.andrea@kazincbarcika.hu
Dr. Balla Eszter
(jogi szakreferens)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
102. sz.
balla.eszter@kazincbarcika.hu
Dr. Gábor Tamás Józsefné
(fejlesztési csoportvezető)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
205. sz.
gabor.tamasne@kazincbarcika.hu
Dr. Imre Róbert
(jogi szakreferens)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
102. sz.
imre.robert@kazincbarcika.hu
Dr. Juhász Hajnalka Mónika
(aljegyző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
107. sz.
s.farkas.hajnalka@kazincbarcika.hu
Dr. Juhász-Nagy Balázs
(főépítész)
Polgármesteri Iroda Főépítészi Csoport
214. sz.
foepitesz@kazincbarcika.hu
Dr. Kakas Zoltán
(adócsoport-vezető)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
kakas.zoltan@kazincbarcika.hu
Dr. Kovács Marianna
(jogász)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
106. sz.
kovacs.marianna@kazincbarcika.hu
Dr. Szuromi Krisztina
(jegyző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
213. sz.
jegyzo@kazincbarcika.hu
Dávid Zoltán Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
david.zoltan@kazincbarcika.hu
Elek Istvánné
(szociális ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
elek.istvanne@kazincbarcika.hu
Farkasné Fűkő Katalin
(segédfelügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Fodor Gábor
(közterület-felügyelő, rendészet-vezetőhelyetes)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
fodor.gabor@kazincbarcika.hu
Fodor Zsolt
(üzemeltetési referens)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
fodor.zsolt@kazincbarcika.hu
Fodorné Bárczi Ildikó
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
fodorne.b.ildiko@kazincbarcika.hu
Földi Lilla
(kereskedelmi-hatósági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
109. sz.
foldi.lilla@kazincbarcika.hu
Földi Szilvia Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
foldi.szilvia@kazincbarcika.hu
Földi Zsuzsanna
(projektmenedzser)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
201. sz.
foldi.zsuzsanna@kazincbarcika.hu
Gyöngy Erika
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
gyongy.erika@kazincbarcika.hu
Gál Tímea
(projektmenedzser)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
201. sz.
gal.timea@kazincbarcika.hu
Hegedűs Leonetta
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
110. sz.
hegedus.leonetta@kazincbarcika.hu
Horváth Julianna
(ügykezelő)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
horvath.julianna@kazincbarcika.hu
Horváth Ádám
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Horváthné Balogh Gyöngyi
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
horvathne.b.gyongyi@kazincbarcika.hu
Jedlicska-Jámbor Lilla
(építéshatósági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
jambor.lilla@kazincbarcika.hu
Juhász Tiborné
(anyakönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyv
105. sz.
juhasz.tiborne@kazincbarcika.hu
Kelemen Melinda Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
kelemen.melinda@kazincbarcika.hu
Kerekes Krisztián
(szociális ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
kerekes.krisztian@kazincbarcika.hu
Király Istvánné
(pénztáros)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
109. sz.
kiraly.istvanne@kazincbarcika.hu
Kismarton Eszter
(titkársági ügyintéző)
Polgármesteri Iroda
207. sz.
kismarton.eszter@kazincbarcika.hu
Kiss Mihály
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Kiss Ágnes
(ügykezelő)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
111. sz.
kiss.agnes@kazincbarcika.hu
Kissné Krpán Ildikó Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
kissne.k.ildiko@kazincbarcika.hu
Klimon István
(alpolgármester)
Polgármesteri Iroda
207. sz
klimon.istvan@kazincbarcika.hu
Koleszár Istvánné Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
koleszar.istvanne@kazincbarcika.hu
Konyha Gabriella
(adóügyi ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Adócsoport
konyha.gabriella@kazincbarcika.hu
Kovács Boglárka
(asszisztens)
Polgármesteri Iroda Tanácsadói Csoport
207. sz.
kovacs.boglarka@kazincbarcika.hu
Kovács György István
(városüzemeltetési referens)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
kovacs.gyorgy@kazincbarcika.hu
Kovács László
(tanácsadó)
Polgármesteri Iroda Tanácsadói Csoport
kovacs.laszlo@kazincbarcika.hu
Kundrák Marianna
(szervező-irattáros (testületi-bizottsági ülések szervezése, határozatok karbantartása))
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
211. sz.
jaksa.zsoltne@kazincbarcika.hu
Kőhalmi Sándor
(mezőőr)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Mezőőri Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Lizák János
(pályázati koordinátor)
Városüzemeltetési Osztály
117. sz
lizak.janos@kazincbarcika.hu
Majoros Adrienn
(személyzeti ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
212. sz.
majoros.adrienn@kazincbarcika.hu
Marcelli János
(üzemeltetési referens)
Városüzemeltetési Osztály
117. sz.
marcelli.janos@kazincbarcika.hu
Molnár-Győrfi Katalin
(projektmenedzser)
Polgármesteri Iroda Városfejlesztési Csoport
205. sz.
molnar.gy.katalin@kazincbarcika.hu
Nagy-György Tiborné
(vagyongazdálkodási ügyintéző)
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
116 sz.
nagy.gy.tiborne@kazincbarcika.hu
Nagyné Urbán Éva
(vagyongazdálkodási ügyintéző)
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
116. sz.
nagyne.u.eva@kazincbarcika.hu
Némethné dr. Kocsis Melinda
(jogász)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
106. sz.
nemethne.k.melinda@kazincbarcika.hu
Otrosinka Tiborné
(osztályvezető)
Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
otrosinka.tiborne@kazincbarcika.hu
Papp Alexandra Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
papp.alexandra@kazincbarcika.hu
Papp Eszter
(vezető tanácsos (adatszolgáltatás, közzétettél))
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
108. sz.
papp.eszter@kazincbarcika.hu
Papp Katalin Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
papp.katalin@kazincbarcika.hu
Peják Zsolt Árpád
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Perecz Péter Attiláné
(költségvetési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
112. sz.
perecz.p.attilane@kazincbarcika.hu
Pitényi-Antal Emese Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
pitenyi.a.emese@kazincbarcika.hu
Polyik Tamás
(informatikus)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
202. sz.
polyik.tamas@kazincbarcika.hu
Polónyi-Andó Viktória
(anyakönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyv
105. sz.
polonyi-a.viktoria@kazincbarcika.hu
Pál Györgyné
(költségvetési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
112. sz.
pal.gyorgyne@kazincbarcika.hu
Pál Viktória
(önkormányzati rendészeti titkársági ügyintéző)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
pal.viktoria@kazincbarcika.hu
Pálinkó Gábor
(informatikus)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
202 sz.
palinko.gabor@kazincbarcika.hu
Setét László
(segédfelügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Stolc Péter Ákos
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Stán Györgyné
(gazdálkodási osztályvezető)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
111. sz.
stan.gyorgyne@kazincbarcika.hu
Szabó György
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Szabó Ilona
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Szegediné Ronyecz Ágnes
(ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Szociális Csoport
szegedine.r.agnes@kazincbarcika.hu
Szeszéné Csorba Erika
(ügykezelő)
Városüzemeltetési Osztály
101. sz.
szeszene.cs.erika@kazincbarcika.hu
Sziráczki Mónika
(titkársági ügyintéző)
Polgármesteri Iroda
207. sz.
sziraczki.monika@kazincbarcika.hu
Szitka Péter
(polgármester)
Polgármesteri Iroda
207 sz.
szitka.peter@kazincbarcika.hu
Szmerekné Urbán Angelika Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
szmerekne.u.angelika@kazincbarcika.hu
Szomor Attila
(közterület-felügyelő)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
rendeszet@kazincbarcika.hu
Szopkó Tiborné
(gazdasági vezető)
Hulladékkezelési Társulás munkaszervezete
102. sz.
szopko.tiborne@kazincbarcika.hu
Takácsné Olajos Piroska
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110. sz.
takacsne.o.piroska@kazincbarcika.hu
Tomcsák Andrea
(hagyatéki ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
108. sz.
oleszka.zsoltne@kazincbarcika.hu
Turóczy Éva
(ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
107. sz.
turoczy.eva@kazincbarcika.hu
Tóth Eszter Polgármesteri Iroda
208. sz.
toth.eszter@kazincbarcika.hu
Tóth Margit
(szociális ügykezelő)
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
suveges.laszlone@kazincbarcika.hu
Ujfalusi Lászlóné
(postázó)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
212. sz.
ujfalusi.laszlone@kazincbarcika.hu
Vargáné Tamási Kinga
(kontroller)
Gazdálkodási Osztály Költségvetési Csoport
112. sz.
vargane.t.kinga@kazincbarcika.hu
Vaszily-Gyurkó Anita
(építéshatósági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Építéshatósági Csoport
vaszily.gy.anita@kazincbarcika.hu
Veresné Farkas Csilla
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110 sz.
veresne.f.csilla@kazincbarcika.hu
Vigh Istvánné
(anyakönyvvezető)
Hatósági és Jogi Osztály Anyakönyv
105. sz.
vigh.isvanne@kazincbarcika.hu
Vincze Csaba
(Önkormányatii rendészetvezető)
Kazincbarcikai Önkormányzati Rendészet Közterület-felügyelői Csoport
fsz.
vincze.csaba@kazincbarcika.hu
Virág Krisztina
(gazdálkodási osztály titkársági ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
107. sz.
virag.krisztina@kazincbarcika.hu
Vályi-Nagy Gyöngyi
(személyzeti ügyintéző)
Hatósági és Jogi Osztály Jogi, Igazgatási és Szervezési Csoport
212. sz.
valyi.n.gyongyi@kazincbarcika.hu
Váradi Éva
(könyvelési ügyintéző)
Gazdálkodási Osztály Könyvelési Csoport
110. sz.
hollone.v.eva@kazincbarcika.hu
Ábelné Kovács Beáta Intézmény- és Vagyongazdálkodási Osztály
abelne.k.beata@kazincbarcika.hu
 
   
| Belépés | Copyright